Teràpia d'acceptació i compromís

La teràpia psicològica d'acceptació i compromís per al dolor crònic neuropàtic no busca eliminar el dolor en si mateix, sinó ajudar els pacients a viure una vida plena i significativa malgrat la seva presència. Ajuda a canviar la relació del pacient amb el seu dolor i a desenvolupar habilitats i eines per a afrontar-lo de manera més adaptativa i funcional.

La Teràpia d'Acceptació i Compromís (ACT) forma part de les teràpies psicològiques contextuals de tercera generació, centrades a aconseguir el que es denomina "Flexibilitat Psicològica". Aquest enfocament, en el context del dolor crònic neuropàtic, cerca poder ajudar a manejar i regular l'impacte del dolor en les seves vides diàries. En lloc de centrar-se a eliminar o controlar el dolor en si mateix, la teràpia ajuda a desenvolupar habilitats per a viure una vida plena i significativa en presència de dolor persistent.

Estudis clínics han sostingut l'eficàcia de la Teràpia d'Acceptació i Compromís per al dolor crònic, sent reconeguda per l'Associació Estatunidenca de Psicologia (APA) com un tractament basat en evidència per al tractament d'aquest tipus de dolor. A més, la guia NICE 2021 per a l'abordatge del dolor crònic en adults la recomana com a tractament.

La Teràpia d'Acceptació i Compromís ha demostrat ser efectiva en gran varietat de tipus de dolor i formats d'aplicació, reduint la intensitat del dolor, la seva interferència en les activitats diàries, la depressió, l'ansietat i millorant la qualitat de vida. La teràpia se centra en:

  • Acceptació: Ajuda els pacients a acceptar la presència del dolor i altres experiències privades difícils sense intentar evitar-les o controlar-les. Això implica aprendre a ser presents en el moment actual i permetre que les sensacions de dolor coexisteixin amb altres experiències de vida.
  • Definició de valors: Ajuda els pacients a identificar i comprometre's amb els valors personals que són importants per a ells. Això els permet dirigir les seves accions cap a metes i activitats que són significatives i satisfactòries, en presència de dolor.
  • Mindfulness: L'atenció plena és una part integral de la ACT i s'utilitza per a ajudar els pacients a desenvolupar una consciència plena del moment present, incloses les sensacions físiques associades amb el dolor, sense jutjar-les ni reaccionar davant elles de manera automàtica.
  • Acció compromesa: Els pacients aprenen, practiquen i experimenten les conseqüències favorables i útils de la realització d’activitats i comportaments que donen significat i sentit vital d’acord amb els seus valor personals, inclús quan experimenten dolor. Això pot implicar dosificar les activitats diàries, establir límits clars i practicar l’autocompassió. 


Els estudis existents indiquen que les persones amb una major acceptació del dolor refereixen tenir menys dolor, menys ansietat, depressió, menor discapacitat, major nivell d'activitat i millor qualitat de vida.

Teràpia d'Acceptació i Compromís a l'Hospital del Mar

El programa de Teràpia ACT es realitza en la Unitat del Dolor i en la Unitat de Neuromodulació de l'Hospital de la Mar tant en línia com de manera presencial. El programa consta de 10 sessions, amb una freqüència d'una sessió a la setmana, de 2 hores de durada cadascuna. En cada grup participen fins a un màxim de 15 persones.

Una altra modalitat possible són sessions individuals, per a pacients que seran tractats amb neuromodulació invasiva, abans i després de la intervenció, amb un programa adaptat individualitzat.