Contacte Comissió de Docència

Comissió de Docència PSMAR

Secretaria Comissió de Docència

Eli Peceño  

Telèfon de contacte: 93.248.37.14 

Mail de contacte: docencia@psmar.cat

Oficina Docent PSMAR

Secretaria Oficina Atenció Docent

Mireia Martínez

Telèfon de contacte: 93.248.30.96

Mail de contacte: oficinadocent@psmar.cat