Programa d'estades formatives

El Parc de Salut MAR és una institució sanitària amb una oferta formativa integral que inclou, des de la formació professional fins a les llicenciatures universitàries i la formació d'especialitats mèdiques. Això constitueix un capital important per a la institució que ha de ser preservat i potenciat per tal de convertir-lo en un element central en la gestió del seu coneixement i com a promoció del seu prestigi corporatiu. Per continuar amb aquesta línia estratègica del PSMAR disposem de l'Oficina d'Atenció Docent.

L'Oficina d'Atenció Docent vol dirigir la seva activitat amb l'objectiu de gestionar i optimitzar les estades formatives i la docència hospitalària relacionades amb la formació sanitària, la docència de grau, la docència postgrau i les estades de metges i especialistes estrangers en tot l'àmbit del PSMAR.

El projecte proposa un model organitzatiu que aporti coherència a aquest àmbit de la gestió i ajudi als serveis a potenciar la projecció de la institució com un referent per acollir estades formatives de professionals sanitaris.

Estades de postgraus o d'especialistes nacionals

Qualsevol postgrau o especialista de l'àmbit nacional (metge o infermer) que desitgi fer una estada formativa al Parc de Salut MAR ho pot sol·licitar com:

Pàgina en procès d’actualització

Estades de residents o d'especialistes estrangers

Estades de residents o d'especialistes estrangers

Les estades dirigides a professionals o especialistes en formació d'hospitals estrangers, estan regulades pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, que ha de donar la seva autorització.

Per poder valorar i iniciar una tramitació a la nostra institució li preguem que segueixi detingudament les següents instruccions:

 1. Consultar atentament la pàgina web del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, organisme que regula al nostre país totes les estades formatives de professionals o especialistes en formació que desenvolupen la seva activitat a l'estranger.
  http://www.msc.es/profesionales/formacion/estanciasFormativasEx/home.htm

Donada la situació excepcional per la pandèmia mundial de Coronavirus, totes les estàncies formatives de Residents i especialistes estrangers es troben suspeses. Preguem consultar de forma periòdica la web del Ministeri per saber quan s'obrirà el periode per presentar sol.licituts.

 1. Enviar via e-mail, docencia@psmar.cat, una carta de sol·licitud oficial adreçada a la presidenta de la Comissió de Docència, Dra. Gloria Nohales, signada pel seu cap de servei o per la direcció del centre a què pertany. En aquesta carta hauran d'estar especificats les següents dades:
  • Nom, Especialitat i any de residència de l'interessat
  • Període concret de l'estada formativa sol·licitada
  • Objectius concrets a assolir durant l'estada formativa
 2. A la recepció de la seva carta tramitarem la seva sol·licitud. En cas de ser acceptada pel Servei corresponent i aprovada per la Comissió de Docència, demanarem l'informe de la Comunitat Autònoma de Catalunya. Un cop rebut aquest informe li farem arribar juntament amb la nostra carta d'acceptació oficial.
 3. Haurà d'enviar la nostra carta d'acceptació, l'informe de la Comunitat Autònoma i la resta de la documentació al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.
 4. La seva estada amb nosaltres no tindrà validesa sense l'autorització oficial del Ministeri de Sanitat,Serveis Socials i Igualtat el qual ens notificarà, tant a vostè com a nosaltres, si finalment la seva estada ha estat aprovada.

Estades de grau universitari

Estades de grau universitari

Per a realizar una estada formativa de practiques de Grau Universitari, és necessari que hi hagi un Conveni Marc de col.laboració de pràctiques signat entre la Universitat/Centre d'Estudis i el PSMar.

Per tal de sol.licitar les pràctiques, l'interessat haurà de contactar amb el seu centre d'estudis i informar-se si existeix aquest conveni. Si es així, el seu centre haurà de fer els tràmits oficials per demanar les seves practiques.

Estades estudiants Formació Professional

Estades estudiants Formació Professional

Per a realizar una estada formativa de practiques de qualsevol programa de Formació Professional, és necessari que hi hagi un Conveni Marc de col.laboració de pràctiques signat entre el Centre d'Estudis i el PSMar.

Per tal de sol.licitar-ho, l'interessat haurà de contactar amb el seu centre d'estudis i preguntar si existeix aquest conveni. Si es així, el seu centre haurà de fer els tràmits oficials per demanar les seves pràctiques.

Altres estades formatives

Altres estades formatives

Per a informació sobre altres estades al Parc de Salut MAR contactar amb l'Oficina d'Atenció Docent: