Composició

Presidenta

 • Gloria Nohales Taurines (Urologia)

Vicepresident

 • Angel Gayete (Radiodiagnòstic)

Vocals en representació dels tutors dels programes de formació

 • Mònica Astals (Psicologia Clínica)
 • Mª Teresa Castillo (Obstetrícia i Ginecologia)
 • Àngel Gayete (Radiodiagnòstic)
 • Eva Gimeno (Hematologia i H.)
 • Roberto Güerri (Malalties Infeccioses)
 • Purificación Salgado (Psiquiatria)
 • Laia Sans (Nefrologia)
 • M. Luisa Sorli (Malalties Infeccioses)

Vocals en representació dels especialistes en formació

 • Francesco Amorelli (Oncologia Radioteràpica)
 • Álvaro Lucas Iranzo (Anestesiologia i Reanimació)
 • Clara Nadal Pellisé (Hematologia i Hemoterapia)
 • Izabela María Necula Moculescu (Radiodiagnòstic)
 • Anna Guerrero Latorre (Psicologia Clínica)
 • René Gómez Lainsa (Pediatria)
 • Andrea Nathalie González Bouillin (Endocrinologia i Nutrició)
 • Laia Viver Colet (Urologia)

Vocal en representació de la Subcomissió d'Infermeria

 • Azucena Justicia (Infermeria Salut Mental)

Facultatiu delegat per la Unitat Docent de Medicina Familiar i Comunitària

 • M. Carmen Petrus (Urgències)
 • Sara Villar (Urgències)

Facultatiu delegat per la Unitat Docent de Medicina Preventiva i Salut Pública

 • Andrea Buron (Medicina Preventiva i Salut Pública)

Direcció de Docència

 • Joan Ramon Masclans (Medicina Intensiva)

Vocal designat per la Comunitat Autònoma

 • Montserrat Ferrer (Medicina Preventiva i SP)

Vocal en representació del personal administratiu

 • Elena Valle (Recursos Humans)

Secretària

 • Elisabeth Peceño