Cursos i Sessions

Sessions d’acollida per a residents 2021

PROGRAMA D'ACOLLIDA PER ALS NOUS RESIDENTS PSMAR 2021-2022

PRESENTACIÓ I ESTRUCTURA DEL PSMAR

20 Juliol 2021 - dilluns

Dra. Gloria Nohales (Comissió de Docència)

 • ONLINE
 • In streaming a les 10:00. Enllaç: https://youtu.be/vqeFrotEbpU
 • Podeu visualitzar-la a posteriori al canal de Youtube de l'Hospital del Mar

SESSIONS ONLINE DELS SERVEIS I PROGRAMES PSMAR

Adreçades a: MIR, PIR, FIR, BIR, EIR
Professionals del Parc de Salut MAR

 • PLATAFORMA APREN
 • (Entrar amb Nº d'empleat i contrasenya)
 • @pren à Aula formació de Residents à SESSIONS D'ACOLLIDA clau: R2021 Dates: 20 Juliol - 15 Octubre 2021

S1. Seguretat Clínica
Dra. Maria Sala (S. Epidemiologia i Avaluació)

S2. Documentació clínica: Història clínica electrònica, i informe d'alta
Dr. Albert Anglès (S. Documentació Clínica i Arxiu)

S3. Quin profit podem treure d'un servei de farmàcia hospitalària
Dr. David Conde / Dra. Olivia Ferrández (S. Farmàcia)

S4. El Servei de Radiologia
Dr. Luís Del Carpio Bellido Vargas (S. Radiologia)

S5. El laboratori: què li podem demanar?
Dr. Oscar Diaz Gil (Laboratori Urgències)

S6. El servei d'Anatomia Patològica
Dra. Núria Juanpere (S. Anatomia patològica)
 
S7. Transfusions al 2020: què cal saber?
Dra. Carmen Jiménez (S. Hematologia)

S8. Estructura i funcionament del Servei d'Urgències
Dra. Isabel Cirera (S. Urgències)

S9. Comissió Tècnica d'Atenció als Maltractaments
Dra. Nuria León (Comissió Tècnica del PSMAR Atenció als Maltractaments)

S10. Programa de trasplantament i obtenció d'òrgans al PSMAR
Dra. Ana Zapatero (S. UCI)

S11. Vigilància, prevenció i control de la infecció hospitalària
Dra. Maria Milagro Montero (S. Malalties Infeccioses) Sra. Carlota Hidalgo (S. Epidemiologia i Avaluació)

S12. Salut Laboral i Hospitals lliures de Fum
Dr. Jose Maria Ramada (S. Salut Laboral)

S13. Recursos sociosanitaris de geriatria
Dra. Maria Pi-Figueras (S. Geriatria)

S14. Programa de Coordinació a l'Alta (PCA)
Sra. Raquel López (PCA)

S15. Els serveis de la Biblioteca
Mar Garreta Gambús (Cap de la Biblioteca del Campus Universitari Mar)

S 16. Centre de Recerca i BioBanc del PSMAR
Dra. Montse Torà
(IMIM- Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques)

CURS ONLINE DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Adreçat a: MIR, PIR, FIR, BIR, EIR
Professionals del Parc de Salut MAR

COORDINADORS: Dr. Jose Maria Ramada i Dra. Consol Serra (S. Salut Laboral)

 • PLATAFORMA APREN(Entrar amb Nº d'empleat i contrasenya) @pren à Aula formació de Residents à CURS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
 • clau: R2021
 • Dates: 20 Juliol - 15 Octubre 2021


TALLER ONLINE D'INICIACIÓ A L'IMASIS 2021

Història clínica electrònica del PSMAR

Adreçat a: MIR, PIR, FIR, BIR
Professionals del Parc de Salut MAR

COORDINADORA: Dra. Eugènia Sarsanedas (S. Documentació Clínica i Arxiu)

 • PLATAFORMA APREN
 • (Entrar amb Nº d'empleat i contrasenya)
 • @pren à Aula formació de Residents à TALLER INTRODUCCIÓ IMASIS - HISTORIA CLINICA ELECTRONICA à clau: R2021
 • Dates: 20 Juliol - 15 Octubre 2021


OBJECTIU: Conèixer i iniciar la utilització de l'aplicació d'Història Clínica Electrònica (IMASIS) en els diferents nivells assistencials.

EQUIP DOCENT

CONTINGUTS:

Dra. Eugènia Sarsanedas

(S. Documentació Clínica i Arxiu)

Bloc 1:

 • Generalitats i referents.
 • Temes crítics: accessos, contrasenyes, on és la informació bàsica.

Dra. Eugènia Sarsanedas

(S. Documentació Clínica i Arxiu)

Bloc 2:

 • Introducció a l'IMASIS - Història clínica electrònica
 • Temes crítics: perfils d'accés, documentació en general, alarmes, PIN, control d'accés.

Dra. M. Luisa Sorli

(Servei Malalties Infeccioses)

Bloc 3:

 • Circuïts de l'assistència a hospitalització i CCEE
 • Temes crítics: Informes clínics (informe d'alta, altres informes), curs clínic, ordre mèdica no farmacològica i omplir documents de la història clínica (Antecedents, Nota inicial, full quirúrgic).

Dr. Alfons Aguirre (Servei d'Urgències)

Bloc 4:

 • Circuït de l'assistència a urgències
 • Temes crítics: informe d'assistència, altra documentació.

Dr. Oscar Diaz Gil (Laboratori Urgències)

Bloc 5:

- Sol·licituds del laboratori

Sra. Núria Martín

(Servei d'Informàtica)

Bloc 6:

- Altres sol·licituds (excepte laboratori)

Dra. Olivia Fernández (Servei de Farmàcia)

Bloc 7:

- Ordre mèdica farmacològica


TALLER PRESENCIAL D'INICIACIÓ A L'IMASIS PER INFERMERIA

Història clínica electrònica del PSMAR

Adreçat a: Infermeres Residents de Salut Mental, Infermeres Residents d'Obstetrícia-Ginecologia i Infermeres del Treball
Professionals del Parc de Salut MAR

COORDINADORA: Sra. Cristina Campà Bosch (S. Infermeria Qualitat)

OBJECTIU: Conèixer i iniciar la utilització de l'aplicació d'Història Clínica Electrònica (IMASIS) en els diferents nivells assistencials.

TORN

DATA

HORARI

LLOC

-Infermeria

Obstètrico-Ginecològica

-Infermeria del Treball

Dijous 22 Juliol

8h-10h

Aula de videoconferències, edifici annex de l'Hospital

-Infermeria Salut Mental

Divendres 23 Juliol

8h-10h

Aula de videoconferències, edifici annex de l'Hospital

EQUIP DOCENT: Cristina Campà Bosch (S. Infermeria Qualitat)
 

Programa

Calendari de cursos per a residents 2021-22

PLA TRANSVERSAL COMÚ Programa de Formació Residents PSMAR 2021-2022

R1 PSMAR

 • Sessions d'acollida per a nous residents.

Del 20 de juliol al 15 d'octubre de 2021.

Online. @pren. Escola Virtual - Aula de Formació.

 • "Curso de acogida lingüística para nuevos residentes"

Del 9 d'agost al 2 de setembre de 2021. Online. Teams. De 13:30 h a 15 h.

 • XXVI Curs d'Urgències "Dr. Jose Luis Echarte" per residents. 1ª part

Del 21 de juliol al 31 d'agost de 2021

On-line. @pren. Escola Virtual - Aula de Formació.

Obligatori per als Residents de primer any que fan guàrdies a l'àrea mèdica.

 • XXVI Curs d'Urgències "Dr. Jose Luis Echarte" per residents. 2ª part

1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 i 11 de novembre de 2021. Presencial. De 15 h a 17 h.

Obligatori per als Residents de primer any que fan guàrdies a l'àrea mèdica.

 • Curs de Protecció Radiològica part 1

Del 9 al 30 de desembre de 2021.

On-line. @pren. Escola Virtual - Aula de Formació Curs obligatori per a:

 • Metges residents de 1er any de les especialitats especificades en la "Resolució Conjunta de la Direcció General de Salut Pública i del Ministeri de Sanitat i Consum de 21/4/06"
 • Infermers residents de 1er any de l'especialitat de Infermeria Obstètrico - Ginecològica (llevadora) i Infermeria del Treball segons la "Ordre Ministerial SAS/1349/2009" corresponent al programa formatiu de l'especialitat.

GRUP A

 

Anàlisis Clínics

Medicina Preventiva i Salut Pública

Anestesiologia i Reanimació

Medicina Intensiva

Cirurgia General i del Aparell Digestiu

Neurologia

Dermatologia Mèdico-Quirúrgica i Venereologia

Neurofisiologia

Endocrinologia i Nutrició

Nefrologia

Farmàcia Hospitalària

Oftalmologia

Geriatria

Oncologia Mèdica

Hematologia

Oncologia Radioteràpica *

Immunologia

Pediatria i Àrees específiques

Infermeria del Treball 1

Pneumologia

Infermeria Obstetrico-ginecològica

Psicologia Clínica

Medicina Familiar i Comunitària (si tenen CARAM no és necessari)

Psiquiatria

Medicina del Treball

Reumatologia

Medicina Física i Rehabilitació

 

GRUP B

Angiologia i Cirurgia Vascular

Aparell digestiu

Cardiologia

Cirurgia ortopèdica i Traumatologia

Cirurgia Toràcica

Neurocirurgia

Obstetrícia i Ginecologia

Urologia

*Oncologia radioteràpica: farà les formacions de Protecció Radiològica 1, 2 i 3 com a R2

ESPECIALITATS MÈDIQUES EXEMPTES

Radiodiagnòstic

 • Curs d'antibiòtics

11 de gener de 2022. Webinar. De 15 h a 17 h.

Dirigit als residents de primer any que fan assistència (excepte infermeria).

 • Sessió Seguretat del Pacient

2 de febrer de 2022.

Online. Teams. De 15 h a 17 h.

Dirigit a tots els Residents de primer any excepte Medicina Preventiva i Salut Pública i Anatomia Patològica.

 • Suport Vital Bàsic

Part Online (Plataforma Moodle) + Part presencial

 • Dirigit a tots els R2 i també als R3 de Medicina Preventiva i S.P. Dies 13, 14, 19, 20,21 27 d'octubre 2021. De 9 a 13 h.
 • Dirigit als R1 (excepte Medicina Preventiva i S.P.)

Dies 9, 10, 11, 16, 17 i 18 de novembre 2021. De 9 h a 13 h.

 • Suport Vital Immediat

Part Online (Plataforma Moodle) + Part presencial Previst pel gener 2022.

Dirigit a tots els Residents de primer any excepte els R1 de Cardiologia, Anestesiologia, UCI, Pediatria i Infermeria.

Dirigit per als R2 d'Infermeria Obstètrico- Ginecològica (LLIR).

 • Suport Vital Avançat

Part Online (Plataforma Moodle) + Part presencial Previst pel febrer 2022.

Dirigits als R1 d'UCI, Cardiologia i Anestesiologia i optatiu pels R2, R3, R4 o R5 que hagin realitzat el SVB i el SVI.

 • El repte de la comunicació en l'àmbit mèdic

12, 13 i 19 d'abril de 2022

Presencial. De 10:30 a 13 h.

Dirigits a tots el Residents de primer any excepte els R1 de Anàlisis Clínics, Anatomia Patològica, Farmàcia Hospitalària, Farmacologia Clínica, Medicina Preventiva i S.P. i Microbiologia i Parasitologia.

R2 PSMAR

 • Recerca bibliogràfica eficient i ràpida.

Del 1 al 30 de novembre de 2021.

On line. @pren Escola Virtual - Aula de Formació

Curs dirigits als R2 excepte Infermeria Obstetrico-ginecològica. Medicina Preventiva i S.P. el faran com a R1.

 • Recerca Clínica

11, 13, 18, 20, 25 i 27 de gener 2022.

Webinar. De 15 h a 17 h.

Curs dirigits als R2 i als R3 excepte Medicina Preventiva i SP.

 • Escriptura d'un article científic.

8, 10, 15, 17 i 22 de febrer.

On line. Webinar. De 15 h a 17 h.

Dirigit als R2, excepte Medicina Preventiva i SP, Radiologia (Si tenen el curs del S.E.R.A.M.) i Infermeria Obstetrico-ginecològica.

Optatiu per Infermeria Salut Mental i Infermeria del Treball.

 • Lectura crítica. Assajos

Del 1 al 30 de novembre de 2021.

On line. @pren Escola Virtual - Aula de Formació.

Curs dirigit als R2 i als R3. Excepte Infermeria Obstetrico-ginecològica.

 • Curs de Protecció radiològica part 2

7 al 25 de febrer de 2022

On-line. @pren Escola Virtual - Aula de Formació. Curs obligatori per a:

 • Metges residents de 2on any de les especialitats especificades en la "Resolució Conjunta de la Direcció General de Salut Pública i del Ministeri de Sanitat i Consum de 21/4/06"
 • Infermeres residents de 2on any de l'especialitat de Infermeria Obstètrico - Ginecològica (llevadora) i Infermeria del Treball segons la "Ordre Ministerial SAS/1349/2009" corresponent al programa formatiu de l'especialitat.

GRUP A

 

Anàlisis Clínics

Medicina Preventiva i Salut Pública

Anestesiologia i Reanimació

Medicina Intensiva

Cirurgia General i del Aparell Digestiu

Neurologia

Dermatologia Mèdico-Quirúrgica i Venereologia

Neurofisiologia

Endocrinologia i Nutrició

Nefrologia

Farmàcia Hospitalària

Oftalmologia

Geriatria

Oncologia Mèdica

Hematologia

Oncologia Radioteràpica *

Immunologia

Pediatria i Àrees específiques

Infermeria del Treball 2

Pneumologia

Infermeria Obstetrico-ginecològica

Psicologia Clínica

Medicina Familiar i Comunitària (si tenen CARAM no és necessari)

Psiquiatria

Medicina del Treball

Reumatologia

Medicina Física i Rehabilitació

 

GRUP B

Angiologia i Cirurgia Vascular

Aparell digestiu

Cardiologia

Cirurgia ortopèdica i Traumatologia

Cirurgia Toràcica

Neurocirurgia

Obstetrícia i Ginecologia

Urologia

*Oncologia radioteràpica: farà les formacions de Protecció Radiològica 1, 2 i 3 com a R2

ESPECIALITATS MÈDIQUES EXEMPTES

Radiodiagnòstic

 • Entrevista Clínica i Simulació

12, 13, 19 i 20 de maig. Presencial. De 9 h a 14 h.

Curs dirigit als R2. Excepte Infermeria.

 • Comunicació Intercultural

Del 1 al 30 de juny. Presencial.

On-line Curs dirigit als R2. Excepte Infermeria Obstetrico-ginecològica.

R3 PSMAR

 • Sessió Bioètica

Online. Webinar.

Dirigit a tots els Residents de tercer any

 • Sessió Dret sanitari

17 i 24 de novembre de 2021 Online. Webinar. De 15 h a 17 h

Dirigit als Residents de tercer any que fan assistència i per les R1 d'infermeria de Salut Mental, d'Infermeria Obstètrico- Ginecològica (LLIR 1) i d'infermeria del treball.

 • Curs de Protecció Radiològica part 3

Del 29 de novembre al 17 de desembre de 2021 On-line. @pren Escola Virtual - Aula de Formació

Obligatori per als metges Residents de tercer any de les següents especialitats:

Angiologia i Cirurgia Vascular

Aparell Digestiu

Cardiologia

Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Cirurgia Toràcica

Neurocirurgia

Obstetrícia i Ginecologia

Urologia

 • Gestió Clínica i Sanitària El 15 de febrer de 2022 Presencial. De 8 h a 15 h

Dirigit a tots els Residents de tercer any i R2 d'Infermeria del Treball.

Calendari