Cursos i Sessions

Sessions d’acollida per a residents

PROGRAMA D'ACOLLIDA PER ALS NOUS RESIDENTS PSMAR 2021-2022

PRESENTACIÓ I ESTRUCTURA DEL PSMAR

20 Juliol 2021 - dilluns

Dra. Gloria Nohales (Comissió de Docència)

 • ONLINE
 • In streaming a les 10:00. Enllaç: https://youtu.be/vqeFrotEbpU
 • Podeu visualitzar-la a posteriori al canal de Youtube de l'Hospital del Mar

SESSIONS ONLINE DELS SERVEIS I PROGRAMES PSMAR

Adreçades a: MIR, PIR, FIR, BIR, EIR
Professionals del Parc de Salut MAR

 • PLATAFORMA APREN
 • (Entrar amb Nº d'empleat i contrasenya)
 • @pren à Aula formació de Residents à SESSIONS D'ACOLLIDA clau: R2021 Dates: 20 Juliol - 15 Octubre 2021

S1. Seguretat Clínica
Dra. Maria Sala (S. Epidemiologia i Avaluació)

S2. Documentació clínica: Història clínica electrònica, i informe d'alta
Dr. Albert Anglès (S. Documentació Clínica i Arxiu)

S3. Quin profit podem treure d'un servei de farmàcia hospitalària
Dr. David Conde / Dra. Olivia Ferrández (S. Farmàcia)

S4. El Servei de Radiologia
Dr. Luís Del Carpio Bellido Vargas (S. Radiologia)

S5. El laboratori: què li podem demanar?
Dr. Oscar Diaz Gil (Laboratori Urgències)

S6. El servei d'Anatomia Patològica
Dra. Núria Juanpere (S. Anatomia patològica)
 
S7. Transfusions al 2020: què cal saber?
Dra. Carmen Jiménez (S. Hematologia)

S8. Estructura i funcionament del Servei d'Urgències
Dra. Isabel Cirera (S. Urgències)

S9. Comissió Tècnica d'Atenció als Maltractaments
Dra. Nuria León (Comissió Tècnica del PSMAR Atenció als Maltractaments)

S10. Programa de trasplantament i obtenció d'òrgans al PSMAR
Dra. Ana Zapatero (S. UCI)

S11. Vigilància, prevenció i control de la infecció hospitalària
Dra. Maria Milagro Montero (S. Malalties Infeccioses) Sra. Carlota Hidalgo (S. Epidemiologia i Avaluació)

S12. Salut Laboral i Hospitals lliures de Fum
Dr. Jose Maria Ramada (S. Salut Laboral)

S13. Recursos sociosanitaris de geriatria
Dra. Maria Pi-Figueras (S. Geriatria)

S14. Programa de Coordinació a l'Alta (PCA)
Sra. Raquel López (PCA)

S15. Els serveis de la Biblioteca
Mar Garreta Gambús (Cap de la Biblioteca del Campus Universitari Mar)

S 16. Centre de Recerca i BioBanc del PSMAR
Dra. Montse Torà
(IMIM- Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques)

CURS ONLINE DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Adreçat a: MIR, PIR, FIR, BIR, EIR
Professionals del Parc de Salut MAR

COORDINADORS: Dr. Jose Maria Ramada i Dra. Consol Serra (S. Salut Laboral)

 • PLATAFORMA APREN(Entrar amb Nº d'empleat i contrasenya) @pren à Aula formació de Residents à CURS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
 • clau: R2021
 • Dates: 20 Juliol - 15 Octubre 2021


TALLER ONLINE D'INICIACIÓ A L'IMASIS 2021

Història clínica electrònica del PSMAR

Adreçat a: MIR, PIR, FIR, BIR
Professionals del Parc de Salut MAR

COORDINADORA: Dra. Eugènia Sarsanedas (S. Documentació Clínica i Arxiu)

 • PLATAFORMA APREN
 • (Entrar amb Nº d'empleat i contrasenya)
 • @pren à Aula formació de Residents à TALLER INTRODUCCIÓ IMASIS - HISTORIA CLINICA ELECTRONICA à clau: R2021
 • Dates: 20 Juliol - 15 Octubre 2021


OBJECTIU: Conèixer i iniciar la utilització de l'aplicació d'Història Clínica Electrònica (IMASIS) en els diferents nivells assistencials.

EQUIP DOCENT

CONTINGUTS:

Dra. Eugènia Sarsanedas

(S. Documentació Clínica i Arxiu)

Bloc 1:

 • Generalitats i referents.
 • Temes crítics: accessos, contrasenyes, on és la informació bàsica.

Dra. Eugènia Sarsanedas

(S. Documentació Clínica i Arxiu)

Bloc 2:

 • Introducció a l'IMASIS - Història clínica electrònica
 • Temes crítics: perfils d'accés, documentació en general, alarmes, PIN, control d'accés.

Dra. M. Luisa Sorli

(Servei Malalties Infeccioses)

Bloc 3:

 • Circuïts de l'assistència a hospitalització i CCEE
 • Temes crítics: Informes clínics (informe d'alta, altres informes), curs clínic, ordre mèdica no farmacològica i omplir documents de la història clínica (Antecedents, Nota inicial, full quirúrgic).

Dr. Alfons Aguirre (Servei d'Urgències)

Bloc 4:

 • Circuït de l'assistència a urgències
 • Temes crítics: informe d'assistència, altra documentació.

Dr. Oscar Diaz Gil (Laboratori Urgències)

Bloc 5:

- Sol·licituds del laboratori

Sra. Núria Martín

(Servei d'Informàtica)

Bloc 6:

- Altres sol·licituds (excepte laboratori)

Dra. Olivia Fernández (Servei de Farmàcia)

Bloc 7:

- Ordre mèdica farmacològica


TALLER PRESENCIAL D'INICIACIÓ A L'IMASIS PER INFERMERIA

Història clínica electrònica del PSMAR

Adreçat a: Infermeres Residents de Salut Mental, Infermeres Residents d'Obstetrícia-Ginecologia i Infermeres del Treball
Professionals del Parc de Salut MAR

COORDINADORA: Sra. Cristina Campà Bosch (S. Infermeria Qualitat)

OBJECTIU: Conèixer i iniciar la utilització de l'aplicació d'Història Clínica Electrònica (IMASIS) en els diferents nivells assistencials.

TORN

DATA

HORARI

LLOC

-Infermeria

Obstètrico-Ginecològica

-Infermeria del Treball

Dijous 22 Juliol

8h-10h

Aula de videoconferències, edifici annex de l'Hospital

-Infermeria Salut Mental

Divendres 23 Juliol

8h-10h

Aula de videoconferències, edifici annex de l'Hospital

EQUIP DOCENT: Cristina Campà Bosch (S. Infermeria Qualitat)
 

Programa

Calendari de cursos per a residents 2023-24

PLA TRANSVERSAL COMÚ Programa de Formació Residents PSMAR 2023-2024

Calendari