Patologia mamària benigna

La patologia mamària benigna es refereix a condicions no cancerígenes que poden afectar les mames, com ara quists, fibroadenomes i canvis hormonals normals. Tot i que el terme "patologia" pot semblar alarmant, és essencial comprendre que aquestes afeccions no representen una amenaça per a la vida i són comunes en la majoria de les dones en algun moment de les seves vides. 

1 Què són?

En la mama, es poden identificar una varietat de malalties benignes que, en algunes ocasions, manifesten símptomes similars als del càncer de mama, com la presència d'un nòdul palpable, dolor o secreció pel mugró.

En més del 80% dels casos en què una dona consulta al professional de la salut per algun símptoma mamari, el diagnòstic correspondrà a patologies benignes.

Aquestes alteracions poden abastar canvis funcionals, vinculats al cicle menstrual, així com processos inflamatoris o infecciosos. També poden manifestar-se en forma de tumors benignes o lesions proliferatives no malignes.

Entre les lesions més comunes es troben els quists i els fibroadenomes. A més, altres malalties benignes freqüents en la mama inclouen el papil·loma intraductal, la hiperplàsia ductal, el tumor Phyllodes benign, la necrosi grassa, o les alteracions de la forma i el volum, entre d'altres.

2 Patologies mamàries més comunes

 • Alteracions cutànies i de la forma de la mama

  La mama està recoberta de pell, igual que la resta del cos, excepte el complex arèola-mugró. Per tant, podem trobar tota mena de patologia dermatològica: infeccions, tumors, manifestacions de patologies sistèmiques...

  Les patologies que amb més freqüència causen aquestes alteracions inclouen la fistulització periareolar recidivant (coneguda com a mastitis periductal), les adenomatosis erosives del mugró, la malaltia de Mondor i l'intertrigen submamari, sense oblidar que qualsevol entitat dermatològica pot manifestar-se a la mama (micosis, molluscum contagiosum, herpes zòster, etc.).

 • Dolor mamari

  El dolor mamari, conegut com a mastodínia, pot presentar-se de dues maneres: cíclic i no cíclic. El dolor cíclic està vinculat a canvis hormonals durant el cicle menstrual, sovint acompanyat de teixit fibroquístic (mames normals amb augment de quists i teixit fibrós). D'altra banda, el dolor no cíclic pot ser localitzat i relacionar-se amb factors com una infecció (mastitis), un cop, sobrecàrrega del múscul pectoral i fins i tot a problemes cervicals o dorsals. Malgrat que sovint no està associat al càncer de mama, és essencial una avaluació mèdica per descartar possibles causes més serioses.

 • Fibroadenoma

  Un fibroma mamari, també conegut com a fibroadenoma, és una massa benigna de teixit mamari que sol ser un nòdul sòlid i no dolorós. És el tumor benigne més freqüent del pit. Aquesta lesió comuna no està relacionada amb el càncer de mama i és més freqüent en dones joves. Malgrat la seva naturalesa no cancerosa, es recomana la supervisió mèdica per confirmar el diagnòstic i assegurar un seguiment adequat.

 • Ginecomàstia

  La ginecomàstia és un augment anormal del teixit mamari en homes, sovint causat per desequilibris hormonals. Aquesta condició pot ser associada a factors com medicaments, canvis hormonals durant l'adolescència o en edat avançada, i altres malalties. Tot i que no és generalment perillós, pot generar molèsties o afectar l'estima personal. 

 • Mastitis

  La mastitis és una inflamació del teixit mamari, predominantment ocasionada per infeccions bacterianes, sobretot en dones lactants. Tot i ser menys comú, també pot estar associada a obstruccions o infeccions en els conductes mamaris de dones que no estan lactant.

 • Mastopatia fibroquística

  La Mastopatia Fibroquística és una condició comuna del teixit mamari caracteritzada per la presència de teixit fibrós i quists.  Aquests canvis són causats per una resposta excessiva del teixit mamari a les hormones, els estrògens i la progesterona. És per això que la mastopatia millora generalment després de la menopausa. Aquesta alteració benigna pot causar dolor cíclic, molèsties i canvis en la textura mamària, però generalment no augmenta el risc de càncer de mama.

 • Microcalcificacions

  Les microcalcificacions mamàries són petites acumulacions de calci que es formen en el teixit mamari. Sovint, es detecten mitjançant mamografies i poden ser indicadors importants de possibles anomalies mamàries, requerint una avaluació mèdica per determinar la seva causa i significat.

 • Quist mamari

  Els quists mamaris són estructures circulars o ovalades amb líquid al seu interior. Al voltant del 25% de totes les masses mamàries són quists. La majoria dels quists mamaris són benignes i no augmenten el risc de càncer de mama.

 • Secrecions al mugró

  La mama és una glàndula que secreta durant la lactància, i per això no és infreqüent que al llarg de la vida hi hagi alguna secreció anòmala pel mugró. La gravetat d'aquesta secreció dependrà de si la secreció es produeix per un o ambdós pits, i de si la secreció és aquosa, lletosa, purulenta o sangonosa. Si una dona té secreció al mugró ha de consultar amb un professional sanitari. 

3 Símptomes

Els símptomes més comuns són:

 • Dolor, inflamació o sensibilitat en la mama.
 • Una massa palpable a través de la pell o el mugró.
 • Irritació a la pell.
 • Vermellor o taques descamatives al mugró o a la pell de la mama.
 • Dolor o retractació del mugró (el que significa que part del mugró sembla enfonsat o cap endins).
 • Secreció pel mugró que no és llet (el color pot variar: de transparent a groc, verd, marró clar o, fins i tot, negre. Nota: Si observes només secreció, encara que no tinguis cap altre símptoma, parla amb el metge. Generalment, la secreció groga o verda és benigna, mentre que la transparent o de color pot ser més preocupant. Tanmateix, tingues en compte que qualsevol secreció ha de ser analitzada).

4 Tractament

El maneig de les patologies benignes de la mama ha de ser adaptada a la seva simptomatologia, durada i intensitat.

Moltes de les afeccions desapareixen amb el temps, ja que estan vinculades a canvis hormonals. Per exemple, el dolor pot minvar amb analgèsics, antiinflamatoris i, en alguns casos, amb teràpia hormonal. En el cas de les infeccions, el tractament serà amb antibiòtics. 

Pel que fa a les lesions nodulars, el tractament generalment implica realitzar controls periòdics durant un temps limitat (no per sempre) per monitorar-ne l'evolució i creixement. En cas de quists, si produeixen molèsties i són voluminosos, es realitza una punció (coneguda com a PAAF), i els tumors sòlids, de vegades, requereixen extirpació, especialment si creixen, causen dolor, generen ansietat a la pacient o són ambigus.

5 Revisió mamària i autoexploració

La revisió mamària i l'autoexploració són passos crucials per a la salut mamària. La detecció precoç pot fer una gran diferència en el pronòstic de condicions mamàries, com el càncer. Dedica temps a conèixer la teva mama, vigila qualsevol canvi i mantingues consultes regulars amb el teu professional de la salut per garantir una atenció completa i preventiva. La teva implicació és clau per mantenir una salut mamària òptima.