Càncer de mama

El càncer de mama és el tumor més freqüent entre les dones a Espanya i arreu del món. Segons les estimacions, una de cada vuit dones experimentarà aquest tipus de càncer al llarg de la seva vida. No obstant això, aquesta malaltia no afecta exclusivament el gènere femení, ja que el càncer de mama masculí representa el 2% de tots els casos d'aquesta patologia.

1 Què és?

El càncer de mama és un tumor maligne que s'inicia en el teixit de la glàndula mamària. Existeixen diferents tipus de càncer de mama. La majoria es desenvolupen als conductes on surt la llet.

Si les cèl·lules malignes romanen dins del conducte sense trencar-lo, parlem de carcinoma intraductal o "in situ". Es tracta d'una lesió precancerosa perquè no té capacitat d'envair els teixits mamaris adjacents i no arriba a afectar els ganglis limfàtics ni altres òrgans. Es calcula que un 50% d'aquestes lesions, amb el temps, poden acabar donant un carcinoma infiltrant si no es tracten. 

Quan les cèl·lules tumorals són capaces d'envair estructures adjacents parlem de carcinoma infiltrant. Aquests tumors reben diferents noms en funció de quina zona de la mama es genera el tumor podem trobar diferents tipus histològics: carcinoma ductal (s'origina als conductes), carcinoma lobel·lar (a les glàndules) i altres molt menys freqüents com els sarcomes.

En tots els casos de càncer de mama, es consideren diverses característiques com els receptors d'estrogen, de progesterona i l'Her2, permetent als professionals proporcionar el tractament adequat per a cada tipus de càncer.

2 Factors de risc

 • L'edat

  El risc de patir càncer de mama augmenta amb l'edat.

 • Les hormones

  Els cicles hormonals al llarg de la vida de la dona també es relacionen amb un major risc de càncer de mama: l'aparició primerenca de la primera regla, la menopausa tardana o l'ús de teràpia hormonal substitutiva després de la menopausa més de 5 anys, o no haver estat embarassada mai (nul·liparitat).

 • Antecedents familiars

  Les dones amb familiars de primer grau, mare, germana o filla, que tenen o han passat un càncer de mama tenen més probabilitats de desenvolupar-lo.

 • Antecedents personals de càncer

  Les dones que han tingut un càncer de mama poden tenir més risc, al llarg del temps, de desenvolupar-ne un altre a l'altra mama.

 • Radioteràpia

  L’exposició a radiacions ionitzants a altes dosis per a tractaments específics abans dels 30 anys augmenta el risc de desenvolupar càncer de mama al llarg dels anys.

 • Factors de l'estil de vida

  L’obesitat, poc exercici físic, el tabaquisme o el consum d’alcohol poden contribuir al desenvolupament del càncer de mama.

3 Símptomes

Els símptomes més comuns són:

 • Aparició d'un nòdul a la mama que prèviament no hi era
 • Aparició d'un nòdul a l'aixella
 • Canvi de mida d'alguna de les mames
 • Irregularitats en el contorn de la mama
 • Alteracions en la pell de mama: canvis de color, pell de taronja, nafres
 • Canvis en el mugró: retracció, secreció de fluid, lesió vermellosa pruriginosa
 • Menys mobilitat en una de les mames quan s'aixequen els braços alhora

4 Què passa si em detecten un càncer de mama?

Quan es diagnostica un càncer, l'equip de la Unitat de Patologia Mamària de l'Hospital del Mar (amb professionals experts dels serveis de Radiologia, Anatomia Patològica, Cirurgia, Ginecologia, Oncologia, Radioteràpia i Psicooncologia) el valora en sessió del Comitè de Tumors. Aquest comitè pren les decisions més adients de manera individualitzada, tenint en compte les característiques de la/del pacient i del tumor detectat. Una infermera gestora de casos s'encarrega de coordinar l'atenció i servir de referència al llarg del procés tant per a la/pel pacient i els seus familiars com pel mateix equip de professionals.

5 Tractaments

 • Cirurgia

 • Quimioteràpia

 • Radioteràpia

 • Teràpia hormonal

 • Teràpies biològiques

Més informació

6 Recerca

Un dels objectius prioritaris és potenciar els projectes de recerca multidisciplinaris, amb la màxima coordinació entre especialistes.
La dedicació als projectes s'ha aconseguit amb el desenvolupament de totes les sinèrgies per a potenciar la qualitat dels projectes.
La recerca en patologia mamària realitzada en qualsevol dels serveis que conformen la unitat, promoguda per tots els especialistes d'aquesta, suposa una retroalimentació generadora d'iniciatives que multipliquen el rendiment dels projectes.