Equip i serveis assistencials

Som un equip multidisciplinar dedicat a l'atenció dels pacients amb diabetis mellitus de l'Àrea Integral de Salut Litoral-Mar. El nostre objectiu principal és millorar el control de la glucosa per evitar complicacions a llarg termini, i dotar de l'autonomia suficient als pacients perquè la diabetis mellitus no interfereixi en la seva activitat habitual.

1 Cartera de serveis

Oferim atenció especialitzada en el maneig de pacients amb diferents tipus de diabetis i en diferents moments de la seva vida.

 • Diabetis mellitus en edat pediàtrica

 • Diabetis mellitus tipus 1

  Oferim atenció especialitzada als pacients amb diabetis tipus 1. Apliquem l'última tecnologia disponibles en l'actualitat per aconseguir un bon control i evitar l'aparició de complicacions. L'empoderament dels pacients mitjançant un programa formatiu intensiu és fonamental per a dotar-los d'autonomia i seguretat en el maneig de la seva malaltia.

 • Plataformes de telemedicina

  L'ús de plataformes per a descàrrega de dades tant pel que fa a el control glicèmic com a l'ús de infusores d'insulina, calculadores de bolus, etc facilita el contacte no presencial amb els pacients.

 • Diabetis mellitus tipus 2

  El 13% de la població pateix diabetis mellitus tipus 2. L'atenció inicial d'aquests pacients recau principalment en els equips d'atenció primària de la nostra àrea de referència amb els que treballem en perfecta coordinació. Les descompensacions agudes i aquells casos que requereixen un tractament més complex són atesos per professionals de la unitat de diabetis, tant en els propis centres d'atenció primària com en els dispositius de l'hospital de la Mar.

 • Diabetis i gestació

  Oferim atenció obstètrica i endocrinològica integrada per a la cura de les dones embarassades amb tot tipus de diabetis.

2 Equip professional

Un equip format per endocrinòlegs, pediatres, educadores de diabetis, personal d'obstetrícia i un internista especialista en lípids i risc cardiovascular. Comptem, a més, amb el suport d'altres especialistes (cirurgia vascular, rehabilitació, oftalmologia, nefrologia, medicina infecciosa, traumatologia, cardiologia) i dels nostres companys d'atenció primària.

Coordinador

Dr. Juan José Chillarón

Metge adjunt del servei d’Endocrinologia i Nutrició

Equip mèdic de la Unitat de Diabetis

Més informació de l'equip professional

4 Funcionament

Tots els integrants de la unitat de diabetis treballem conjuntament per millorar el control glucèmic i evitar complicacions a llarg termini.