Funcionament

Dispositius

Hospital de Dia de Diabetis

Atén a pacients que presenten una descompensació aguda de la diabetis. El treball conjunt d'endocrinòlegs i educadores de diabetis i la possibilitat de contacte no programat fan d'aquest dispositiu un dels pilars fonamentals de la nostra atenció.

Quan contactar amb Hospital de Dia de Diabetis?

Els pacients que presenten una descompensació aguda de la diabetis seran referits des dels centres d'atenció primària o des dels serveis d'urgències de la nostra àrea de referència.

Com contactar amb Hospital de Dia de Diabetis?

Horari: dilluns a dijous 8: 00-17: 00. Divendres 8: 00-15: 00. Telèfon: [posar el busca]

Unitat d'Hospitalització

La majoria de descompensacions agudes de la diabetis s'atenen en hospital de dia de diabetis i és infreqüent que un pacient requereixi un ingrés hospitalari. Tot i això, la unitat de diabetis té a la seva disposició llits d'hospitalització per als casos que ho requereixin.

Consultes externes

Durant la fase estable de la malaltia realitzem seguiment periòdic en règim d'atenció ambulatòria, presencial o telemàtica. En aquestes visites es repassen conceptes educatius, es duen a terme reajustaments de tractament i es comprova l'estat del despistatge de complicacions cròniques.

Centres d'Atenció Primària

L'equip d’endocrinòlegs de l'Hospital de la Mar dóna suport a les 15 àrees bàsiques de salut de l'Àrea Integral de Salut Litoral-Mar per al maneig conjunt de pacients amb els equips d'atenció primària. Disposem d'agenda de visites presencials de l'especialitat en 13 dels 15 centres d'atenció primària de la nostra àrea de referència. A més, hi ha un sistema de consultoria virtual per als metges de família que ens permet un contacte àgil i directe per coordinar l'atenció i el tractament dels pacients amb diabetis.