Recerca

La recerca es vehicula a través del Grup de Recerca en Risc Cardiovascular i Nutrició de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM), coordinat per la Dra. Montse Fitó. El grup és un equip multidisciplinari format per especialistes en anàlisis clíniques, endocrinologia, medicina de família, biologia, farmàcia i nutrició. Està focalitzat en l'estudi de la nutrició i la seva relació amb el risc de malalties degeneratives cròniques, com les cardiovasculars.

Actualment les línies de recerca i els projectes en curs de la Unitat de Diabetis són:

Estudi de prevalença de malalties metabòliques hepàtiques en pacients amb diabetis tipus 1: fetge gras no alcohòlic i hepatopatia per glicogen.

La malaltia per fetge gras no alcohòlic (NAFLD) ha estat àmpliament estudiada en el context de la diabetis mellitus tipus 2 (DM2) per la seva major prevalença i la seva associació a la obesitat i la síndrome metabòlica. No obstant això, la prevalença, l'etiologia i les conseqüències de la NAFLD en els pacients amb diabetis mellits tipus 1 (DM1) estan poc caracteritzades. A més a més, la afectació hepàtica a nivell metabòlic en pacients amb DM1, planteja el diagnòstic diferencial amb la hepatopatia per glicogen, complicació poc freqüent associada al mal control glucèmic.

Metabolitos derivados de microbiota intestinal como nuevos biomarcadores de predicción de riesgo de diabetes tipo 2: el estudio dia@bet.es. (X Ayudas SED a Proyectos de Investigación en Diabetes dirigidos por jóvenes investigadores)

Els factors de risc tradicionals ofereixen una capacitat limitada per predir el risc de DM2. Per això, és essencial identificar nous marcadors que en millorin la predicció. Alguns metabòlits derivats de la microbiota intestinal actuen com a molècules de senyalització extracel·lular i juguen un paper central en la coordinació de les diferents vies metabòliques així com en la coordinació de la resposta immune, podent-se considerar com a potencials nous biomarcadors per millorar la predicció del risc de desenvolupar DM2 així com objectius per dissenyar noves dianes terapèutiques capaços de modular les diferents vies metabòliques .

Utilitat la hemoglobina glicosilada de primer trimestre de la gestació.

La determinació de la hemoglobina glicosilada durant el primer trimestre de l'embaràs s'utilitza actualment per al diagnòstic de diabetis pregestacional. No obstant, podria ser d'utilitat també per detectar de forma precoç la diabetis gestacional, així com per millorar la predicció d'outcomes adversos tant materns (preeclàmpsia, cesària, ...) com fetals (per exemple: macrosomia).

Epidemiologia d’embaràs i diabetis.

La prevalença de diabetis gestacional i pregestacional està augmentant a nivell mundial, reflectint l'augment en la prevalença deDM2 i DM1 en dones en edat fèrtil. Per contra, falten estudis poblacionals que analitzin la prevalença de la diabetis gestacional i pregestacional en països del sud d'Europa.