Insuficiència cardíaca

Programa de Formació

El programa de formació desenvolupat a la UIC va destinat a metges en els últims anys de la seva formació (residents) d'especialitats relacionades amb la Insuficiència Cardíaca (Cardio, Geriatria, Medicina Interna i Medicina Familiar i Comunitària) i a metges d'aquestes especialitats recentment graduats, amb la finalitat de dotar-los de la capacitació suficient per a una atenció altament especialitzada en el camp de la insuficiència cardíaca crònica en el marc d'unitats multidisciplinàries.

L'adscripció d'aquests professionals a la UIC es fa en forma de programa de Fellowship, que preveu la integració total en la unitat, en els seus aspectes assistencials i d'investigació, per un període de 12 mesos.

Per el seu contingut principalment docent, i en tractar-se d'una activitat completament tutelada, el finançament de l'estada del Fellow és assumit per la institució d'origen o les societats científiques, en cas de desenvolupar-se sota la proposta d'un projecte específic d'investigació a sol·licitud del propi Fellow o institució d'origen.

La dedicació plena a l'activitat de la UIC no és compatible amb el desenvolupament d'altres activitats laborals en aquell període, a excepció de les guàrdies en els casos adequats i altres activitats assistencials fora de l'horari de la UIC.

La formació assolida s'examina per procés d'avaluació continuada i s'acredita al final de la formació.

El programa de fellowship es va iniciar en el curs 2005-2006, completant la formació de 4 fellows fins a la data i té prevista la incorporació de nous fellows en els pròxims cursos. La UIC ha establert un acord de col·laboració amb la Societat Colombiana de Medicina Interna per acollir candidats a la seva formació en unitats d'insuficiència cardíaca a partir de l'any 2007.

Campanyes internes

  • Pla d'igualtat del PSMar
  • Hospitals sense fum
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Nota Legal | Política de Cookies | Accessibilitat