Insuficiència cardíaca

Recerca

La Unitat d’Insuficiència Cardíaca de l’Hospital del Mar realitza una aposta decidida per la integració de la recerca clínica en el seu àmbit de desenvolupament. El seus membres, integrats en la Unitat de Recerca en Lípids i Epidemiologia Vascular (URLEC) de l'IMIM-Hospital del Mar, participen en diversos estudis multicèntrics internacionals en relació a la Insuficiència Cardíaca.

Juntament amb altres especialitats i en l’àmbit de l'IMIM-Hospital del Mar, estan desenvolupant i liderant projectes específics en l’entorn de la genètica i en la seva vessant d’aplicació clínica, farmacogenòmica i aspectes psicosocials i de qualitat de vida en la insuficiència cardíaca.

Els projectes que s’estan desenvolupant impliquen a professionals de diversos àmbits incloent cardiòlegs, infermeria, neuròlegs, neuropsicòlegs, metges de família, epidemiòlegs, biòlegs, endocrinòlegs, bioquímics, estadístics i altres professionals de suport posant de relleu el caràcter multisciplinar del Programa també en l’àmbit de la recerca.

Alguns dels projectes actius, actualment impulsats des de la Unitat d’IC de l'Hospital del Mar en col·laboració amb l'IMIM-Hospital del Mar són:

Projecte DAMOCLES

Estudi que té per objectiu analitzar la relació existent entre la funció cognitiva dels pacients amb IC, el seu patró i aspectes perifèrics de la malaltia, com la reserva vascular cerebral i l'activació neurohormonal.

D’aquest treball destaca el subestudi genètic en què s’avalua la influència de les variants al·lèliques de risc de diversos gens implicats en el pronòstic de la IC sobre aspectes clínics i bioquímics, així com, la susceptibilitat de risc segons el substracte genètic i la potencial interacció farmacogenètica amb fàrmacs aprovats per al tractament de la IC.

Estudi VALIC-KC

La Unitat d’IC de l’Hospital del Mar és el centre coordinador d'aquest estudi a nivell de tot l’Estat Espanyol que pretén validar al nostre entorn el Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (qüestionari de qualitat de vida per als pacients amb IC) i que compta amb la participació de més de 40 centres reclutadors. En aquest estudi, s’analitzarà la validesa de l’instrument per mesurar la qualitat de vida dels pacients amb IC i detectar-ne els canvis, així com, la relació entre les diverses dimensions d’aquest qüestionari i els instruments clínics de mesura dels aspectes psicosocials del pacient i del seu estat funcional.

 A continuació podeu consultar la pàgina web de la URLEC:

Campanyes internes

  • Pla d'igualtat del PSMar
  • Hospitals sense fum
  • Hospitals sostenibles
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Nota Legal | Política de Cookies | Accessibilitat