Visitar-se a l'Hospital

NORMES GENERALS:

 • Ús obligatori de mascareta quirúrgica i higiene de mans.
 • Preferentment acompanyants amb pauta de VACUNACIÓ COMPLETA

Consultes Externes

Al servei de consultes externes s'hi pot accedir

 • Enviat pel metge de capçalera o especialista: Per a una primera visita, el seu metge derivarà al nostre centre mitjançant un volant. Aquesta sol·licitud arriba directament a l'Hospital i vostè rebrà la notificació del dia i hora de la visita per correu.
 • Citat des del Servei d'Urgències: Després d'una atenció urgent, i si el metge ho considera necessari, el Servei d'Admissions d'Urgències li concertarà dia i hora de visita a Consultes Externes.
 • Citat per l'Àrea d'Hospitalització: En el moment de l'alta hospitalària, li concertaran una propera visita a Consultes Externes, per tal de fer seguiment del seu procés.

Àrea Quirúrgica

En el cas d'intervenció quirúrgica a l'Hospital del Mar

 • 1 familiar/acompanyant a l'ingrés i a l'alta.
 • Podrà estar amb el pacient a la unitat corresponent, per ajudar-lo.
 • Horari: de 6:30 h a 20:00 h.

Trasllat a la Unitat d'Hospitalització

S'aplicarà circuït establert a la guia interna de visites per a pacients ingressats.

Àrea Ambulatòria

 • Recomanació d'entrar amb 1 sol familiar/acompanyant.
 • No arribar abans de 15 minuts.
 • No venir amb símptomes de tos, febre i/o congestió nasal.

Documents necessaris

Si vostè pertany a la Seguretat Social és imprescindible que porti la Targeta Sanitària (TIS) per visitar-se. Si pertany al PAMEM la targeta corresponent, o el taló d'autorització si és d'una mútua. Si és la primera vegada que vostè es visita al nostre centre, és molt útil i convenient que aporti tots aquells documents que facin referència a la seva malaltia o d'altres problemes de salut que hagi pogut patir abans.

Si ha de concertar una visita ho pot fer en el taulell d'administració, o bé, i en el cas de que no li sigui possible, també ho pot fer des de casa trucant al telèfon 93 248 33 34 o 93 248 33 35 de 8:00 a 19:00 hores de dilluns a divendres. També pot escriure un correu electrònic a programacioccee(ELIMINAR)@parcdesalutmar.cat.

En el cas que el metge sol·liciti la realització d'alguna prova, el personal administratiu l'informarà de tots els tràmits a seguir. Així mateix, en les properes visites vostè pot accedir directament al consultori on es va realitzar la primera visita i entregar la seva citació a la infermera.

Si té qualsevol dubte o voleu ampliar aquesta informació podeu trucar al telèfon 93 248 33 33.

Programació o reprogramació de visites

Per programar o reprogramar una visita pot enviar un correu electrònic a programacioccee(ELIMINAR)@parcdesalutmar.cat o també per adreçar qualsevol dubte que tingui en relació a la data i hora de la seva visita.

Altra informació d'interés

La Coordinació amb l'Assistència Primària

La coordinació amb l'assistència primària es concreta, principalment, en l'aplicació del Programa de Reordenació de l'Atenció Especialitzada (RAE). Aquest programa consisteix en la integració de metges especialistes de l'Hospital del Mar als Centres d'Atenció Primària per tal d'atendre als usuaris en el CAP corresponent, evitant-los així desplaçaments, alhora que facilita la relació entre els metges de família i els metges de l'hospital per tal d'afavorir la continuïtat assistencial en benefici dels malalts.

Llistes d'espera

En l'àmbit sanitari, l'assistència al ciutadà es veu necessàriament subjecta als límits que imposen els recursos disponibles, la demanda de serveis per part de la Comunitat i la necessitat d'intentar afavorir de forma homogènia, a totes les persones. Per aquest motiu, i atesa la gran demanda existent en algunes especialitats, es produeixen llistes d'espera. No obstant, cada cas es valora pels metges del Servei corresponent per tal de prioritzar la programació més ràpida d'aquelles patologies que presenten major gravetat.

Temps d'espera per visita

El temps necessari per a la realització de les visites depèn de cada especialitat, considerant-se el temps que cada visita requereix i també la pressió assistencial que pateix l'especialitat corresponent. En aquest sentit, i en determinades ocasions, ens veiem obligats a ajustar les programacions de les visites per tal d'escurçar la llista d'espera, per la qual cosa es poden donar retards en l'horari previst per ser visitat.

Campanyes internes

 • Pla d'igualtat del PSMar
 • Hospitals sense fum
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Nota Legal | Política de Cookies | Accessibilitat