Com visitar-se a urgències

Els professionals d'Urgències volem que la seva atenció sigui el més immediata possible, però de vegades l'ocupació del Servei no ho permet. Per aquest motiu, i per tal d'atendre primer els malalts que ho necessiten més, l'equip assistencial de recepció fa una valoració inicial del malalt i prioritza l'ordre d'assistència en funció de la gravetat que motiva la consulta i de la disponibilitat d'espais. 

Documentació necessària

Quan arribi al Servei d'Urgències haurà de passar, en primer lloc, pels taulells d'Admissió. Cal que porti la Targeta Sanitària o, en el seu defecte, el seu DNI o passaport. Si pertany al PAMEM la targeta corresponent o bé, el taló d'autorització si és d'una mútua. Si no disposés d'aquests documents en el moment de la visita, haurà de contactar, posteriorment, amb el Servei de Tresoreria de l'Hospital, ja sigui per telèfon o personalment, per si cal aportar alguna documentació.

Àrea assistencial

Quan el malalt accedeix a la zona assistencial li realitzem una exploració física i les proves complementàries que el metge considera que cal fer. 

Atès el volum i les característiques de les tasques que habitualment es desenvolupen en aquesta zona, cal que els malalts entrin sols. No obstant, sempre que la dinàmica del servei ho faci possible, es permetrà la visita breu d'un familiar. Els nens menors de 15 anys podran entrar acompanyats per un familiar. Així mateix, i per garantir que tots els familiars rebin informació sobre l'evolució del malalt, els recomanem que s'estiguin a la Sala d'Espera i, tan aviat com disposem de dades rellevants, els avisarem per megafonia per tal de comunicar-les-hi.

Si l'ocupació del Servei d'Urgències de l'Hospital del Mar obligués a allargar l'espera més del que fóra desitjable, i sempre que l'equip assistencial ho considerés convenient, posarem a la seva disposició el Servei d'Urgències del Centre Peracamps.

Especialitats d'urgència

L'Hospital del Mar disposa de les següents especialitats d'urgència:

Cirurgia:

 • Cirurgia General
 • Traumatologia
 • Ginecologia i Obstetricia
 • Cirurgia Vascular
 • Neurocirurgia

Serveis Generals:

 • Anestesiologia
 • Radiologia
 • Anàlisis Clíniques
 • Endoscòpia digestiva

Medicina:

 • Medicina
 • Pediatria
 • Nefrologia
 • Cardiologia
 • Medicina Intensiva

La informació als familiars

 • Primera informació: Un cop visitat el malalt, el metge responsable, en els despatxos mèdics, els explicarà la seva situació i l'hora per a la propera informació.
 • Segona informació: Acabat l'estudi del pacient, se'ls explicarà quin ha estat el criteri adoptat.
 • Altres informacions: Al marge d'aquests contactes, s'informarà als familiars sempre que es produeixi algun canvi en l'evolució prevista del malalt. Recomanem als familiars i/o acompanyants que escullin una persona de referència per fer d'interlocutor amb el metge i, alhora, transmetre a la resta de la família les informacions rebudes. 

Sala d'Observació / Àrea de Pre-ingrés

En funció de l'estat i l'evolució del malalt, en alguns casos estarà indicat, a criteri del metge, que resti en observació. L'horari per rebre les informacions mèdiques serà a les 12 i a les 20 hores. Els familiars també rebran informació sempre que es donin canvis en l'evolució dels pacients. Podrà haver-hi, en aquest horari, un acompanyant per cada pacient: d' 11 a 14 hores i de 15:30 a 20:30 hores, sempre que l'activitat del servei ho permeti. Tenint en compte la gravetat d'alguns malalts, es permetrà l'estada de més d'un acompanyant, sempre que la situació assistencial ho faci possible.

Si fos necessari l'ingrés hospitalari del malalt, el metge responsable els ho indicarà. El Servei d'Admissions avisarà als familiars en el moment en que es realitzi el trasllat.

Altra informació d'interés

Hi ha a la seva disposició un telèfon a la Sala d'Espera dels familiars d'Urgències per tal de rebre trucades des de l'exterior. Poden informar als seus familiars que, si necessiten contactar amb vostès a la Sala d'Espera, poden trucar al telèfon 93 248 30 15. Si sona el telèfon, agafi'l. Pot ser una trucada per vostè o per algun familiar d'un malalt del servei d'Urgències. Els preguem apaguin els telèfons mòbils quan es trobin dins de l'àrea assistencial, atès que la seva utilització pot interferir en el correcte funcionament dels aparells electrònics.

Vincles relacionats

Campanyes internes

 • Pla d'igualtat del PSMar
 • Hospitals sense fum
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Nota Legal | Política de Cookies | Accessibilitat