Com demanar un informe

Si necessita demanar un informe per gestionar una incapacitat o per adreçar-lo al metge de capçalera, s'ha de dirigir a la Secretaria del servei que porta el seu cas.

Si necessita tenir còpia d'algun informe o del resultat d'alguna exploració realitzada al Centre, pot adreçar-se a:

Servei d'Històries Clíniques (situat a la planta soterrani).
Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 8 a 14 hores.
Telèfon: 93 248 34 57.
 

Si ho desitja, pot enviar una altra persona en el seu nom per recollir aquesta documentació, sempre que porti una autorització seva per escrit i el DNI original de vostè i de la persona autoritzada. Per qualsevol dubte sobre la documentació clínica, pot posar-se en contacte telefònic amb aquest servei (93 248 30 39).

Informació sobre la confidencialitat de la informació.

En virtut de la legislació vigent 15/1999 de 13 de desembre, l'Hospital del Mar posa en el seu coneixement que:

  • Les dades de caràcter personal s’incorporaran a un fitxer amb la finalitat de procurar l’atenció mèdica-sanitària que els nostres usuaris requereixin, garantint sempre la confidencialitat d’aquestes. El responsable del fitxer és el Gerent del Parc de Salut MAR.
  • Els destinataris de la informació són tots els departaments de l’Hospital del Mar, la resta de centres del PSMAR i els estaments oficials que, per obligació legal, hagin d’accedir a les dades als efectes de la correcta prestació de l’assistència.
  • Tot usuari podrà exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel.lació de les seves dades de caràcter personal, d’acord amb les lleis. Per exercitar els drets esmentats, pot dirigir-se per escrit a la Cap de Servei de Documentació Clínica del PSMAR.

Campanyes internes

  • Pla d'igualtat del PSMar
  • Hospitals sense fum
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Nota Legal | Política de Cookies | Accessibilitat