Atenció geriàtrica i sociosanitària

Les unitats de llarga estada del Centre Fòrum ofereixen una atenció especialitzada i de qualitat en diferents nivells assistencials: hospitalització, hospital de dia, atenció en el domicili i consultes externes, per a donar la resposta més adequada a les necessitats dels malalts.

Serveis, unitats i professionals del centre estan estretament lligats als serveis i professionals de l'Hospital del Mar (amb la unitat de geriatria d'aguts i la unitat funcional interdisciplinar sociosanitària).

L'equip de professionals d'infermeria, metges i treball social, entre d'altres, són experts en la terapèutica sanitària i sociosanitària de les persones grans i de les seves famílies, tant pel que fa al diagnòstic, com pel tractament i posterior seguiment i avaluació.

Unitats d'atenció geriàtrica i sociosanitària

Es troben en la segona (unitats 2A i 2B) i tercera planta (unitats 3A i 3B) i són llits d'hospitalització per a persones amb malaltia crònica que necessiten cures continuades, tant mèdiques com d'infermeria, malalts amb gran dependència i/o problemàtica sociofamiliar.

Unitat de psicogeriatria

Ubicada en la primera planta (unitat 1A), és una àrea d'hospitalització per a malalts que pateixen d'Alzheimer o altres demències en fases avançades.

Articles d'ús personal i objectes de valor

Durant la seva estada és imprescindible que tingui camises de dormir o pijames, bata, sabatilles i roba de vestir còmoda. També és important que el calçat subjecti bé el peu. Així mateix, és convenient que porti els seus estris d'higiene personal. Tot plegat degudament marcat amb el seu nom i cognom i el número de llit.

Li recomanem que, durant, la seva estada conservi el mínim de pertinences personals, evitant tenir molts diners, joies o articles valuosos. El centre no es pot fer responsable de les pèrdues dels objectes personals.

Visites

Per tal de facilitar les relacions socials i familiars, garantir el màxim benestar i respectar el ritme de descans de les persones ingressades, el centre romandrà obert des de les 07:00 fins a les 22:00 hores.

Per a la bona dinàmica del centre, recomanem a les famílies que vulguin tenir una persona acompanyant al malalt, la presentin a l'equip d'infermeria de la unitat i informin dels dies i horari de la seva presència.

Telèfons

Cada Unitat d'Hospitalització disposa d'una línia telefònica directa per a facilitar el contacte amb els professionals d'infermeria de referència i la comunicació dels familiars amb les persones ingressades. Els números de telèfon són els següents:

  • Unitat 1A 93 326 85 51.
  • Unitat 2A 93 326 85 52.
  • Unitat 2B 93 326 85 53.
  • Unitat 3A 93 326 85 54.
  • Unitat 3B 93 326 85 56.

Campanyes internes

  • Pla d'igualtat del PSMar
  • Hospitals sense fum
  • Hospitals sostenibles
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2023 Parc de Salut Mar · Nota Legal | Política de Cookies | Accessibilitat