Salut mental

El servei de salut mental del Centre Fòrum està integrat a l’Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD), que té com a objectiu l’atenció clínica, el diagnòstic i el tractament, de manera personalitzada, eficaç, eficient i segura de les persones de les comunitats de referència amb trastorn psiquiàtric.

Els serveis de l’INAD ofereixen atenció especialitzada en diferents nivells assistencials: atenció d’aguts i crisi amb hospitalització total o de dia, atenció ambulatòria multidisciplinar intensiva d’acollida ràpida i coordinació amb la xarxa d’atenció psiquàtrica per al continuum assistencial.

L’equip de metges, infermers, psicòlegs i treballadors socials, entre d’altres, són experts en l’atenció dels malalts mentals, tant pel que fa al diagnòstic i l’avaluació com el tractament i posterior seguiment.

Unitats d’hospitalització d’aguts

Es troben ubicades en la quarta (unitat 4A) i cinquena planta (5A) del Centre Fòrum. Són llits d’hospitalització per a persones majors de divuit anys amb malaltia mental, que necessiten tractament en règim d’ingrés. A més, a la cinquena planta hi ha una Unitat de Patologia Dual amb 11 llits.

Articles d’ús personal i objectes de valor

La persona que ingressa al centre ha de portar roba (de vestir, interior i pijama) que s’aconsella vagi marcada amb el nom. També és convenient que porti els seus estris d’higiene personal. Si en el moment de l’ingrés no disposa del necessari, caldrà portar-los-hi en horari de visites.

Recomanem que, durant l’estada al centre, conservin el mínim de pertinences personals, evitant tenir molts diners, joies o articles valuosos. Es pot facilitar al malalt tabac i monedes per a les cabines telefòniques, però alguns objectes poden ser perillosos per a ells (encenedors, material d’afaitar, tisores, etc). Per aquesta raó, tot el que es porti al malalt s’ha d’ensenyar primer a l’equip d’infermeria. Recordin, també, que no està permès entrar substàncies tòxiques i que les begudes que els hi proporcionin han de ser sense cafeïna i sense alcohol. El centre no es pot fer responsable dels objectes personals dels malalts.

Visites

Per tal de facilitar les relacions socials i familiars, i permetre el desenvolupament de les teràpies i tractaments en un entorn adequat de tranquil·litat, s’ha establert el següent horari de visites:

  • Dies feiners: de 15:00 a 19:00 hores.
  • Dissabtes, diumenges i festius: de 10:00 a 12:30 i de 15:00 a 19:00 hores.

Telèfons

Cada Unitat d’Hospitalització té una línia telefònica directa que facilita el contacte amb els professionals d’infermeria de referència (diàriament de 9:00 a 11:00 hores i de 15:00 a 16:30 hores).

Els números de telèfon que el centre posa a disposició dels familiars per a comunicar-se amb les persones ingressades són:

  • Unitat d’hospitalització 4ª planta: 93 326 85 04.
  • Unitat d’hospitalització 5ª planta: 93 326 85 03.

Aquestes línies estan obertes de:

  • Dies feiners: 15:00 a 19:00 hores.
  • Dissabtes, diumenges i festius: 10:00 a 12:30 i de 15:00 a 19:00 hores.

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2023 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat