Enllaços d'interès

Institucions i organitzacions

 • Grup Espanyol d'Investigació en Càncer de Mama (GEICAM)
  El Grup Espanyol d'Investigació en Càncer de Mama (GEICAM) és una associació científica de caràcter no lucratiu que promou l'estudi i la investigació clínica i epidemiològica del càncer de mama. GEICAM s'ha convertit en un dels grups de recerca en càncer de mama més important de l'Estat Espanyol.
 • Federació de les Societats de Ginecologia i Obstetrícia de les comunitats autònomes d'Espanya (SEGO)
  La SEGO té com a objectius estimular el progrés científic en l'especialitat de Ginecologia i Obstetrícia i promoure reformes que contribueixin a millorar la qualitat de l'atenció sanitària d'aquestes especialitats. La SEGO és el vincle d'unió de diferents societats europees i intervé en la formació dels residents a través de la Comissió Nacional de l'Especialitat.
 • Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM)
  La SEOM és una de les societats més importants d'opinió sobre oncologia a Espanya i vetlla perquè des dels serveis d'Oncologia Mèdica s'ofereixi una qualitat assistencial d'excel · lència. La SEOM participa de manera activa en la prevenció del càncer mitjançant iniciatives de divulgació, informació i suport als pacients.
 • Societat Espanyola de Senologia i Patologia Mamària (SESPM)
  La Societat Espanyola de Senologia i Patologia Mamària és una associació de caràcter científic i cultural que promou la salut de la mama, incidint tant sobre els professionals encarregats de la prevenció i el tractament de la patologia mamària com sobre les dones. La SESPM organitza cursos, seminaros, conferències i sessions d'investigació per avançar en el tractament i la prevenció de les patologies.
 • Centre de Reconstrucció microquirúrgica de la Mama
  Aquest centre és un dels més prestigiosos dels Estats Units pel que fa a la reconstrucció de la mama, realitzant més de 300 intervencions cada any amb les tècniques més noves i desenvolupades. Gràcies a compromís amb la investigació, han aconseguit arribar a l'excel·lència en les tècniques més complexes per a la reconstrucció de la mama.
 • Blog de Reconstrucció Mamària
  El blog del Dr.Jaume Masià, director del servei de Cirurgia Plàstica i Reparadora de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau-Hospital del Mar, és eina que permet a les pacients estar més properes al seu doctor i també a les dones que busquin informació relacionada amb la reconstrucció mamària, el càncer de mama, el tractament de càncer de mama, la mastectomia preventiva o mastectomia profilàctica, el limfedema, el tractament del limfedema, la mastopèxia.


Associacions i grups de suport

 • Grup Àgata
  El grup Àgata és l'Associació Catalana de Dones Afectades de Càncer de Mama. Els seus objectius són informar, donar suport i oferir eines de rehabilitació a totes les dones afectades. L'associació ajuda a les dones amb càncer de mama a superar els problemes que van més enllà del camp mèdic per aconseguir una plena integració a la vida quotidiana.
 • Associació Espanyola contra el Càncer (AECC)
  L'Associació Espanyola contra el Càncer és una organització no lucrativa de caràcter benèfic assistencial que informa, consciència, promou investigacions i acompanya les persones que pateixen càncer de mama. Els seus objectius són reduir l'impacte del càncer en la societat, oferir els millors serveis amb la màxima qualitat i augmentar el coneixement i fomentar la investigació i estudis sobre el càncer.
 • Federació Espanyola de Càncer de Mama (FECMA)
  La Federació Espanyola de Càncer de Mama és un grup d'autoajuda que comparteix vivències, informació i experiències i ganes de viure als pacients amb càncer. La Federació vol conscienciar socialment i críticament sobre aquest problema i incidir perquè la societat sigui receptiva als problemes sanitaris i socio-laborals derivats del Càncer de Mama.
 • Fundació Espanyola per a la Formació Oncològica Continuada (FEFOC)
  La FEFOC contribueix a l'increment d'informació sobre millors opcions terapèutiques davant de la detecció del càncer de mama i també participa en la sensibilització de la població femenina sobre la necessitat de realitzar un control periòdic per a la detecció precoç de la malaltia.
  La FEFOC organitza cursos de formació, adreçats tant a persones sanes com a persones afectades pel càncer sobre prevenció, diagnòstic precoç, opcions terapèutiques i controls (suport psicològic, tractament de parella, etc.).
 • Grup d'Ajuda Mama i Salut (GAMIS)
  El Grup d'Ajuda Mama i Salut és una associació creada per un grup de dones afectades per càncer de mama. L'associació treballa vinculada a la Unitat Funcional de Patologia de la Mama de l'Hospital Clínic de Barcelona i realitza activitats dirigides a fomentar el suport mutu entre les associades, l'intercanvi d'experiències i la millora de la informació cap a la patologia, ajudant les afectades des diversos àmbits.
 • Ginesta
  Ginesta és grup d'autoajuda per a dones amb càncer de pit que està formada majoritàriament per dones que han patit càncer de mama, així com familiars o altres simpatitzants sensibilitzats en el tema. L'associació té com a objectiu ajudar les dones en la seva vida diària després de patir un càncer de mama.
 • Maggie's
  Fundada al Regne Unit, la fundació Maggie's ofereix un programa de suport físic i psicològic als pacients, familiars i amics que han patit càncer. Aquesta organització disposa d'un gran suport per part de la societat britànica. La seu a Catalunya es troba al recinte modernista de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.
 • Limfacat
  El grup Limfacat és l'associació de persones afectades pel Limfedema de Catalunya. Aquesta entitat sense ànim de lucre agrupa persones afectades per aquesta patologia i a totes aquelles persones que volen conèixer més en profunditat aquesta patologia. Entre els seus objectius estan informar, orientar i assessorar sobre la malaltia, els recursos i els possibles tractaments del Limfedema; sensibilitzar els professionals i l'administració per aconseguir una millor atenció i ajudes per aquesta patologia, potenciar la investigació i la prevenció entre d'altres.
 • Adelprise
  Adelprise és una associació sense ànim de lucre que agrupa persones afectades de limfedemes primaris i secundaris i als seus familiars. També està oberta a persones que vulguin col·laborar o que mostrin un interès per aquesta patologia. La seva missió gira entorn l'intercanvi d'informació, compartir experiències i establir cercles d'ajuda mútua per millorar el benestar físic, psicològic i social dels pacients afectats pel Limfedema.
 • Associació Catalana de Comunicació Científica
  L'Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC) es constitueix el 1990 com a entitat professional que agrupa comunicadors científics, periodistes especialitzats, científics, divulgadors i editors de l'àmbit català amb interès per comunicar la informació científica en els mitjans escrits i audiovisuals.
  El principal objectiu de l'ACCC és promoure, difondre, ampliar i millorar la comunicació científica en les terres de parla catalana. Vol també incidir en els aspectes socials i polítics de la informació científica, vetllant perquè contribueixi al progrés social.

Compromís social

 • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat