Docència

Tota estructura assistencial del sistema sanitari ha d'estar a disposició per a la funció docent dels professionals. La docència i la formació continuada són elements imprescindibles en una assistència de qualitat per assolir i mantenir l'excel·lència del servei, sent una obligació personal i institucional que persegueix augmentar la capacitat i competència. chattimes.me

Aquest procés docent és beneficiós per als diferents estaments implicats, ja siguin alumnes com professors. Per tant, és funció dels especialistes la participació activa en els diferents programes docents desenvolupats en el servei en què aquells es troben integrats.

El servei de cirurgia plàstica de l'Hospital del Mar i Sant Pau està integrat en la formació dels estudiants de grau de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona en les classes teòriques i pràctiques corresponents a les assignatures optatives impartides pels professionals. El servei també participa en l'elaboració de cursos de doctorat, cursos internacionals, màsters i en el desenvolupament de tesis doctorals.

És funció de l'especialista la participació activa en els programes docents i de recerca del centre hospitalari.

La cirurgia plàstica és la branca de la cirurgia que s'ocupa de la correcció quirúrgica de tot procés congènit, adquirit, tumoral o de reposició d'estructures superficials que afectin la forma i funció corporal, basant-se les seves tècniques en el trasplantament i mobilització de teixits.

El programa va ser aprovat per la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació del Ministeri d'Educació i Ciència l'any 1986 i va ser ratificat i actualitzat el 1996.

Les assignatures de cirurgia plàstica s'ensenyen com a part de la cirurgia i la formació pràctica és optativa en la majoria dels plans d'estudis. Actualment, l'estudiant rep el títol de Graduat en Medicina i Cirurgia després d'acabar el seu període formatiu de grau a la universitat.

A continuació podeu consultar informació d'interès sobre cursos de grau i postgrau, la residència i el fellowship.

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat