Cirurgia reparadora urogenital

L'àrea genital masculina i femenina són unes zones anatòmicament complexes per realitzar la seva reconstrucció. Hem de tenir en compte no només els aspectes estètics i estructurals de cada òrgan sinó també la seva funcionalitat.

Per aquest motiu l'enfocament adequat per tractar les alteracions d'aquesta zona corporal s'ha de fer d'una forma multidisciplinària. El servei de cirurgia plàstica, reparadora i estètica treballa en estreta col·laboració amb la Fundació Puigvert per aconseguir els millors resultats en aquests tipus de reconstruccions. Així doncs, podem pal·liar les seqüeles dels càncers genitals, els traumatismes perineals, les alteracions congènites i del desenvolupament genital i els canvis morfològics que necessiten les disfòries de gènere.

Per als experts en aquest tipus d'operacions, l'abordatge de la cirurgia de reconstrucció genitourinària amb un equip multidisciplinari suposa millores considerables en els resultats funcionals.

Els experts creuen que els casos de fístula urinària o la manca de recuperació funcional de l'erecció es podrien evitar si la intervenció es realitzés amb un equip multidisciplinari integrat per uròlegs, andròlegs, cirurgians plàstics, endocrinòlegs i psicòlegs.

La manca de volum o de sensibilitat són altres de les limitacions que pot patir el pacient si no és tractat amb un equip multidisciplinari.

Les noves tècniques de microcirurgia permeten reconstruir, per exemple, el penis a partir de teixits que s'extreuen del braç o de la cama del pacient.

Aquest tipus de reconstruccions poden venir propiciades per accidents, malalties congènites o per operacions de canvi de sexe.

L'absència congènita de penis o tenir un micropenis poden causar traumes psicològics importants. En els adults, aquesta absència acostuma a ser a causa d'un càncer de penis o dels seus voltants que exigeixen l'amputació total.

La faloplastia

La faloplastia és la reconstrucció estètica del penis i els testicles utilitzant pell i greix de l'avantbraç del pacient.

Al nou òrgan se li dota de conducte uretral complet, dos nervis sensitius, una artèria i dues venes. Aquests conductes s'uneixen posteriorment a la arteral femoral, la vena safena i els nervis que sorgeixen dels testicles i les vesícules seminals.

A través de la pell de l'avantbraç es procedeix a la realització del nou penis i una vegada realitzada la reconstrucció es tallen la vena i l'artèria amb el nervi sensitiu per transferir-se a la zona genital on es procedeix a una connexió a les venes i artèries femorals de l'engonal per a la seva revascularització. Mitjançant tècniques microquirúrgiques complexes es procedeix a la finalització de la reconstrucció amb la connexió de les terminals nervioses.

El receptor aconsegueix aconsegueix recuperar la sensibilitat i la capacitat reproductora, encara que no és possible arribar a una erecció. Serà després quan es procedeixi a la implantació d'una pròtesi hidràulica que li permetrà al pacient recuperar la capacitat d'erecció.

La vaginoplàstia

Malgrat els controls ginecològics, el càncer de vulva i vagina segueixen estant presents en el nostre entorn. Les cirurgies oncològiques de resecció d'aquests tumors moltes vegades comporta l'amputació de la zona genital femenina precisant d'una reconstrucció vulvoperineal o vaginal.

La vaginoplàstia permet reconstruir quirúrgicament els músculs de la cara posterior de la vagina que fins i tot en els últims anys ha vist créixer el nombre d'intervencions de dones per millorar l'estètica d'aquesta part del cos.

Les dones decideixen sotmetr's a aquest tipus de cirurgia per recuperar la tonicitat dels músculs vaginals provocada per l'envelliment.

Emocionalment, aquesta operació aporta un benefici emocional a la pacient, que se sent més segura de si mateixa i recupera autoestima, eliminant així les irregularitats d'aquesta part del cos.

Les noves tècniques de reconstrucció microquirúrgiques tornen la mida i la simetria ideal que permeten una vida sexual en plenitud i més sana.

La cirurgia plàstica permet avui en dia pal·liar les seqüeles d'aquest tipus de cirurgia obtenint la normalització morfològica i funcional d'aquesta zona anatòmica.

La vaginoplàstia permet una major fricció durant les relacions sexuals. Aquest procediment es pot realitzar mitjançant anestèsia local i no requereix l'hospitalització de la pacient.

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat