Equip d'infermeria

Disposem de professionals d'infermeria altament especialitzats i que treballa per proporcionar als pacients una atenció integral adequada a les necessitats del pacient en cada etapa del programa. La seva dedicació permet alleujar les inquietuds i respondre els dubtes dels pacients.

Equip infermeria UH 40 i equip de quiròfan
Equip infermeria UH 40 i equip de quiròfan

L'equip de infermeria de l'àrea d'acollida dóna una atenció directa i personalitzada als pacients en el moment de l'ingrés a l'hospital per a la realització de la cirurgia.

L'equip quirúrgic d'infermeria especialitzat en quiròfan és fonamental durant una intervenció quirúrgica.

L'equip d'infermeria a la unitat de reanimació post quirúrgica ofereix als pacients atenció des de la seva arribada a la unitat un cop intervingut quirúrgicament fins al seu trasllat a la planta d'hospitalització.

L'equip d'infermeria i auxiliars d'infermeria de la UH-40 dóna una resposta professional i de qualitat durant el post-operatori i fins a l'alta a domicili.

Professionals d'infermeria amb competències que requereixen tot un seguit de coneixements, habilitats i actituds per realitzar les proves complementàries.