Funcionament

A l'Hospital del Mar es va crear la Unitat d'Obesitat greu l'any 2004 per tractar una malaltia que presentava una alta incidència, prevalença i elevada comorbiditat. La col·laboració de diversos especialistes en el procés de diagnòstic, de selecció i de control del pacients és necessària per als bons resultats en el procediment quirúrgic.

Els objectius de la Unitat són:

 • Donar a conèixer la importància que té el fet de canviar l'estil de vida, a través d'hàbits d'alimentació saludables i incorporant l'exercici físic.
 • Conèixer els costos i els beneficis de mantenir certs hàbits i comportaments i els costos i beneficis de canviar-los.
 • Decidir quins aspectes rellevants del dia a dia seria recomanable canviar.

El pacient arriba a la unitat per una derivació del metge de família, l'endocrí del CAP o per una interconsulta hospitalària, després d'haver fet una avaluació de l'obesitat del pacient.

Els criteris d'inclusió en el programa són:

 • Pacients amb un IMC≥35 + COMORBILITATS
 • Pacients amb un IMC≥ 40

Circuit d’atenció del pacient

Primera visita hospitalària

Consulta d’infermeria on s'atén a pacients amb obesitat greu.

 • Anamnesis: dades personals (edat, estudis, situació laboral, antecedents familiars, malalties, dieta i exercici, etc). Exploració física (pes, talla, IMC, mesurar cintura i malucs).
 • Informació del programa de cirurgia bariàtrica i iniciació.

Sessions grupals amb la nutricionista

6 sessions grupals (de 10 a 15 pacients) un cop al mes, torn matí o torn de tarda. En cada sessió es controla el pes. El programa de les sessions es basa en educació dietètica per tal que el pacient modifiqui hàbits i faci un canvi d'estil de vida.

L’objectiu és aconseguir que el pacient reconegui la importància de la dieta equilibrada i variada, els principals nutrients i les pautes necessàries per canviar els seus hàbits alimentaris. Cal que baixi pes abans de la intervenció quirúrgica (com a mínim d'un 5 a un 10% del pes inicial) i poder arribar a la cirurgia amb unes condicions òptimes i de seguretat.

1 sessió de pacient expert

L’objectiu és compartir experiències amb els pacients que hagin passat pel procés de cirurgia bariàtrica.

Sessions grupals amb la psicòloga

10 sessions de suport psicològic abans de la cirurgia bariàtrica.

1 sessió quinzenalment de 60 minuts de durada.

Els objectius són:

 • Conèixer els mecanismes psicològics implicats en els problemes d'obesitat.
 • Desenvolupar estratègies de conscienciació d'hàbits en la ingesta i estats emocionals.
 • Fomentar l’autocontrol.
 • Establir rutines d'alimentació i exercicis estructurades.

Visita amb el servei de Medicina Física i Rehabilitació

Són dues sessions on es donen recomanacions d'exercicis generals per als pacients amb obesitat greu i exercicis òptims per cremar greix.

Els objectius són:

 • Realitzar un canvi d'hàbits a l'hora de realitzar l'exercici (augment o instauració de l'exercici).
 • Augmentar el coneixement dels pacients sobre com cremar greix.
 • Reduir el sedentarisme i millorar la tolerància a l'exercici físic.

Consulta endocrí: proves

Un cop acabades les sessions amb la nutricionista, el pacient és visitat a la consulta de l'endocrinòleg per tal de demanar-li les proves (ECG, radiografia de tòrax, analítica, ECO, gastroscòpia, test de l'alè, proves funcionals respiratòries) i les interconsultes amb altres serveis (pneumologia, psiquiatria) per poder descartar qualsevol patologia que contraindiqui la cirurgia bariàtrica. Un cop es tenen els resultats i els informes corresponents, l'endocrinòleg torna a visitar al pacient i si tot és correcte l'apunta per ser presentat a la sessió clínica i ser avaluat per l'equip multidisciplinari.

Sessió clínica: aptes/no aptes

Un cop al mes es fa una reunió de l'equip de la unitat: endocrinòleg, anestesiòleg, cirurgià, psiquiatra, psicòleg, nutricionista i infermera gestora de casos. En aquestes sessions es presenta el pacient candidat a la cirurgia per tal de revisar la história clínica i, si no hi ha cap contraindicació per ser intervingut, es considera APTE per a la cirurgia. En cas que les proves realitzades indiquessin alguna contraindicació per fer la cirurgia o bé el pacient no hagués baixat un mínim d'un 5 a un 10% del pes inicial, el pacient serà considerat NO APTE i caldrà estudiar-lo més a fons o bé caldrà ajudar-lo a baixar de pes fins aconseguir un pes òptim per ser intervingut. En aquest cas, serà visitat per la infermera qui li farà reforç positiu de les pautes dietètiques, d'exercici físic i control de pes, seguiment de la realització i resultat de noves proves, fins poder ser presentat a una nova sessió clínica.

Visita cirurgià i anestesista

Si el pacient ha estat considerat APTE a la sessió clínica, se li programa visita amb l'anestesiòleg i el cirurgià. L'anestesiòleg visita al pacient i explica quina serà la tècnica anestèsica que se li realitzarà. El cirurgià és el que decideix quin tipus de cirurgia és l'apropiada per al pacient. A l'Hospital del Mar es realitzen dues tècniques quirúrgiques:

 • GASTRECTOMIA TUBULAR: reducció de la mida de l'estómac, deixant únicament un tub gàstric estret que possibilita una sacietat precoç.
 • BYPASS GÀSTRIC, on a més de reduir la mida de l'estómac, s'aconsegueix una menor absorció dels aliments ingerits reduint l'intestí prim.

Via clínica

Preparació abans de la cirurgia. La infermera gestora de casos explica al pacient la preparació que cal fer abans de la intervenció:

 • Dieta de preparació per a la intervenció.
 • Resol tots els dubtes que el pacient tingui referent a la intervenció.
 • Explica tot el procés quirúrgic, des del dia de la intervenció quirúrgica fins a l'alta.

Alta post-cirurgia

Es dóna d'alta al pacient entre 48-72 h. El pacient marxa a casa amb les indicacions post-quirúrgiques, la recepta de la medicació que caldrà que prengui, la dieta que li caldrà seguir i tenint programades les properes visites a realitzar. Els pacients són visitats per al seu seguiment pel cirurgià, endocrinòleg i nutricionista durant els següents 10 anys. El primer any es fa una visita al mes, després al cap de 3 mesos, després als 6 mesos i finalment a l'any. Després es manté una visita anual de control.

10 sessions de suport psicològic post-cirurgia bariàtrica (psicòloga)

Són sessions per ajudar al pacient a readaptar-se a la seva nova situació i per controlar l’ansietat. L’objectiu és aconseguir que el pacient mantingui la dieta equilibrada i variada i les pautes necessàries dels seus hàbits alimentaris després de la cirurgia i al llarg del temps.

Durant tot el procés, el pacient té suport telefònic per part de la Gestora de casos. L'èxit del programa d'atenció al pacient que pateix obesitat greu està en una atenció integral per un equip multidisciplinari, en el qual cadascun dels seus professionals realitzen un paper fonamental i insubstituïble, estretament coordinat a la unitat.