Programa d'educació sanitària al pacient obès

És un programa de canvi d'estils de vida, que pretén ajudar (acompanyar) al pacient a canviar la seva alimentació i a augmentar la seva activitat física.

Els objectius són:

  • Donar a conèixer la importància que té canviar l'estil de vida.
  • Conèixer els costos i els beneficis de mantenir certs hàbits i comportaments i els costos i beneficis de canviar-los.
  • Decidir quins aspectes rellevants del dia a dia seria recomanable canviar.

A l'Hospital del Mar es va crear la Unitat d'Obesitat greu l'any 2004 per tractar una malaltia que presentava una alta incidència, prevalença i elevada comorbiditat. La col·laboració de diversos especialistes en el procés de diagnòstic, selecció i control del pacients és necessària per obtenir uns bons resultats en el procediment quirúrgic.

El programa és una intervenció basada en la modificació de l'estil de vida mitjançant la reeducació alimentària, la disminució del sedentarisme i la teràpia conductual, per tal d'assegurar que el pacient amb obesitat greu disminueixi de pes de manera eficaç abans de la cirurgia i que adopti un hàbit de vida més saludable que pugui mantenir després de la intervenció quirúrgica.

El programa es basa en:

  • Sessions grupals nutricionals.
  • Sessions grupals de psicologia.
  • Sessions grupals d'exercici físic.