Cirurgia bariàtrica

Quan han fracassat els tractaments convencionals per tractar els pacients que pateixen obesitat greu, la cirurgia bariàtrica s'ha convertit en el patró de referència del tractament d'aquests pacients.

A l'última dècada, hem assistit a un veritable augment en la pràctica de la cirurgia com alternativa eficaç en el tractament de l'obesitat a mitjà i llarg termini; però la demanda creixent en aquest camp, de vegades desordenada, ha animat a les societats científiques a abordar l'estudi i tractament de l'obesitat greu, i a la Societat Espanyola per a l'Estudi de l'Obesitat (SEEDO) i a la Societat Espanyola de Cirurgia de l'Obesitat (SECO) a realitzar un document de consens que estableixi una guia de bona pràctica clínica en la cirurgia de l'obesitat.

Beneficis que s'obtenen amb la cirurgia bariàtrica

Beneficis tangibles directes

  • Reducció mortalitat.
  • Reducció comorbiditats.
  • Estalvi de medicaments (reducció del 30% de la medicació).
  • L'estalvi en fàrmacs compensa el cost de la cirurgia a partir del tercer any.
  • Resolució incapacitats laborals.

Beneficis tangibles indirectes

  • Reinserció mercat laboral.
  • Reducció baixes laborals.
  • Reducció morts prematures en població activa.

Beneficis intangibles

  • Millora qualitat de vida i benestar.
  • Augment de possibilitats de més capacitació professional i formació laboral.

Cal ser conscients que també és molt important la necessitat de mantenir una conducta alimentària i uns hàbits de vida saludables per garantir l'èxit de la cirurgia a llarg termini.

Les complicacions de la cirurgia bariàtrica són d'un 3 a 4%, en canvi les complicacions de l'obesitat són de més del 65%. La cirurgia bariàtrica té mortalitat (0,1-1%) però l'obesitat té un impacte negatiu per a la salut i és la cinquena causa de mort a tot el món, amb 2,8 milions de morts anuals. La majoria de pacients amb obesitat greu tenen dificultats per realizar les activitats bàsiques del dia a dia.

Gràcies a la cirurgia bariàtrica i metabòlica, el 80% dels pacients hipertensos, a l'any ja no ho són. El 85% dels pacients diabètics, a l'any de ser operats ja no necessiten medicació. Als 18 mesos de l'operació, la majoria de les dones que es van operar per quedar-se embarassades ho aconsegueixen. Així veiem que la pèrdua de pes aconseguida amb la cirurgia impacta en tots els components de la salut i aquests beneficis els portaran a la millora de la seva autoestima.