Planificació nou embaràs

Si ha tingut diabetis gestacional i vol tornar a quedar-se embarassada és important que el metge de família li faci abans una anàlisi per veure com està el seu sucre.

Si té diabetis és molt important que abans de quedar-se embarassada la visitin al Servei d'Endocrinologia per assegurar que està ben controlada i minimitzar així els riscos per a l'embaràs i el seu bebè.

Si s’ha quedat embarassada sense planificar-lo, avisi al seu metge de família o a la seva llevadora que ha tingut diabetis gestacional anteriorment perquè li realitzin les proves diagnòstiques necessàries en la primera visita.