Funcionament

Per accedir a la Unitat de Patologia Mamària s’accedeix a través de l’assistència primaria, medicina privada, urgències o del programa de cribat poblacional. Un cop la pacient entra dins del circuit es realitzen tot un seguit de probes diagnòstiques que s’hauran d’analitzar i posteriorment evaluar amb l’equip multidisciplinar de la unitat.