Proves i diagnòstic

L'exploració física és definitiva en la majoria dels casos, sent el més comú la troballa d'un nòdul dur no dolorós en el testicle, independent de la resta d'estructures testiculars (epidídim i cordó espermàtic).

Les proves que es faran a continuació són:

  • Analítica sanguínia amb marcadors tumorals (LDH, BHCG i AFP): alguns tumors testiculars tenen la capacitat de produir certes proteïnes que podem mesurar a la sang. Ens ajuden a orientar el tipus de tumor i establir un estadiatge clínic. A més tenen un valor pronòstic i ens poden servir per monitoritzar resposta al tractament i ajudar-nos en el seguiment de la malaltia.
  • Ecografia testicular: ens confirmarà la sospita diagnòstica del tumor. També ens donarà informació sobre la mida del tumor i la seva naturalesa (sòlida, solido quística, hipo o hiperecoica, etc).
  • Ressonància magnètica testicular: només en casos dubtosos on l'ecografia no sigui definitiva.
  • Tomografia axial computeritzada (TAC) tòrax i abdomen: és una prova d'imatge que consisteix en l'ús de raigs X per obtenir imatges radiogràfiques de l'interior de l'organisme. Sempre es sol·licita per avaluar si la malaltia s'ha estès fora del testicle o a altres òrgans.