Recerca

Tenim com a objectiu prioritari la consecució d'una política conjunta d'investigació per part dels diferents serveis que la constitueixen.

Això suposa la creació de línies de recerca ben estructurades, de manera que l'actuació multidisciplinària en aquest camp condueixi a uns resultats finals que s'apropin als millors estàndards de qualitat.

Per aconseguir aquest objectiu s'ha constituït un Grup de Recerca en Càncer Urològic (GRECU) coordinat pel Dr. Josep Lloreta i format per representants dels diferents serveis amb el comú denominador de ser capaços de liderar projectes a través de diversos investigadors principals (IP).