Equip i serveis assistencials

Som un equip multidisciplinari que atén uns 300 casos de càncer urològic i disposem d'un Circuit de Diagnòstic Ràpid.

1 Cartera de serveis

Tenim com a objectiu prioritari millorar el procés assistencial interdisciplinari i la gestió al voltant del pacient amb sospita o diagnòstic de patir un tumor urològic.

2 Equip professional

Som un equip multidisciplinari que atén uns 300 casos de càncer urològic a l’any.

Coordinador

Lluís Fumadó Ciutat

Metge adjunt Urologia


Equip mèdic de la Unitat de Càncer Urològic

Més informació de l'equip professional

3 Serveis adscrits i col·laboradors