Presentació

La patologia oncològica de cap i coll abasta els tumors malignes de llavi, cavitat oral, faringe, laringe, glàndules salivals, fosses nasals i sins paranasals, pell de la cara, coll i cuir cabellut i sentit. La variabilitat en la localització i afectació d'òrgans que participen en els sentits de l'gust, olfacte i audició, a més de la fonació, deglució, parla, estètica i mímica facial, exigeix ​​que els càncers de cap i coll siguin valorats des d'una perspectiva multidisciplinària. La intenció de reduir el cost humà, emocional, terapèutic, el derivat de les complicacions, a més de la necessitat de millorar la supervivència i detectar precoçment el risc de segones neoplàsies en aquests pacients requereix un circuit basat en protocols d'actuació.

La valoració multidisciplinària de la unitat funcional queda integrada per diferents professionals que desenvolupen un mètode de treball en comú que ofereix el millor maneig de l'pacient:

  1. Serveis d'Otorrinolaringologia, Oncologia Mèdica, Oncologia Radioteràpica, Cirurgia Oral i Maxil·lofacial, Cirurgia Plàstica i Reparadora, Radiodiagnòstic, Medicina Nuclear, Anatomia Patològica, Endocrinologia i Nutrició, Anestesiologia, Medicina Física i Rehabilitació, Dermatologia, Odontologia, Infermeria, Onco- geriatria i Psico-Oncologia, capaços de treballar conjuntament i desenvolupar protocols terapèutics.
  2. Protocols diagnòstics i terapèutics i de seguiment desenvolupats pels especialistes implicats.
  3. Existència de registre de tumors.
  4. Revisió i actualització de protocols.

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat