Equip de la Unitat de Neuromodulació

La Unitat de Neuromodulació i Dolor (UND) es va constituir com a unitat al març del 2020, tot i que la majoria dels seus membres porten treballant conjuntament en el maneig multidisciplinari del dolor neuropàtic durant 14 anys.

Coordinadors

 • Antonio Montes (Servei Anestesia-Clínica del Dolor)
 • Gloria Villalba (Servei Neurocirugia)

Gestora de pacients

 • Maria del Mar Rubio  (Administrativa)

 Neurologia

 • Elisa Cuadrado 
 • Daniel Guisado 

Anestesia-Clínica del Dolor

 • Olga Comps 
 • Luis Molto 
 • David Bande

Infermera Cínica del Dolor

 • Susana García

Psiquiatria

 • Juan Ramón Castaño 

Neurofisiologia

 • Alba León 
 • Lilia Correa

Neurocirurgia

 • Nazaret Infante

Unitat Funcional de Columna Vertebral

 • Demian Manzano

Infermera Hospital de dia Neurologia

 • Isabel Miro 

Radiologia-Neuroradiologia

 • Brigitte Beltran