Visitar a un familiar al Centre Fòrum

AQUEST RÈGIM DE VISITES SE SEGUIRÀ SEMPRE QUE LA SITUACIÓ EPIDEMIOLÒGICA HO PERMETI I EN UNITATS NO COVID I QUE NO ESTIGUIN EN SITUACIÓ DE BROT.

NORMES GENERALS:

 • Preferentment sempre el mateix acompanyant amb pauta de vacunació completa.
 • Higiene de mans
 • Ús obligatori de mascareta. Les persones visitants les hauran de portar de casa:
  • Mascareta FFP2: Unitats COVID o sospita de COVID, Unitats en brot i pacients amb patologia respiratòria que es trobin a la Unitat de Cures Intensives (UCI).
  • Mascareta quirúrgica: La resta d'unitats
 • Amb l'objectiu d'evitar possibles infeccions als pacients, no es poden portar plantes, flors, pelutxos i/o menjar.

En moments concrets aquest règim es pot veure modificat segons l'AFORAMENT dels espais i a criteri dels responsables de cada àrea.

En el moment de l'ingrés i de l'alta es permet l'acompanyament d'1 familiar fins a la unitat d'hospitalització.

Durant l'estada, sempre que l'aforament de les unitats ho permeti i a criteri de la supervisió de cada servei i/o unitat:

Unitats de Geriatria (Convalescència, Subaguts i Llarga estada)

 • 1 sola persona per visita.
 • Horari: de 10:00 h a 20:00 h.

Unitats de Psiquiatria d'Aguts

 • Horari: de dilluns a divendres, d'11.00 a 13.00 h i de 16.00 a 19.00 h, i els festius i caps de setmana, de 10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 19.00 h.
 • 1 sola persona en cada visita.

Unitats de Psiquiatria Subaguts

 • Horari: de dilluns a divendres, de 16.00 a 19.00 h, i els festius i caps de setmana, de 10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 19.00 h.
 • 1 sola persona en cada visita.

Unitat de Patologia Dual

No s'autoritzen visites.

Unitats d'hospitalització COVID o en situació de brot

 • Es permetran 2 hores de visita cada dia des del 1r dia d'ingrés.
 • Horari: de 10.00 a 20.00 h.
 • 1 sola persona per dia i visita.

Casos excepcionals (règim de visites segons indicacions de l'equip assistencial)

 • Demència i/o deteriorament cognitiu, amb greu trastorn de conducta i/o confusional greu.
 • Patologia ansiosa i/o depressiva greu.
 • Dèficit sensorial sever.
 • Situació de final de vida.