Visitar a un familiar l' Hospital de l'Esperança

AQUEST RÈGIM DE VISITES SE SEGUIRÀ SEMPRE QUE LA SITUACIÓ EPIDEMIOLÒGICA HO PERMETI I EN UNITATS NO COVID I QUE NO ESTIGUIN EN SITUACIÓ DE BROT.

NORMES GENERALS:

 • Visites de 10.00 a 20.00 (consultar especificacions de cada unitat).
 • Preferentment sempre el mateix acompanyant amb pauta de vacunació completa.
 • Higiene de mans
 • Ús obligatori de mascareta. Les persones visitants les hauran de portar de casa:
  • Mascareta FFP2: Unitats COVID o sospita de COVID, Unitats en brot i pacients amb patologia respiratòria que es trobin a la Unitat de Cures Intensives (UCI).
  • Mascareta quirúrgica: La resta d'unitats.
 • Amb l'objectiu d'evitar possibles infeccions als pacients, no es poden portar plantes, flors, pelutxos i/o menjar.

En moments concrets aquest règim es pot veure modificat segons l'AFORAMENT dels espais i a criteri dels responsables de cada àrea.

En el moment de l'ingrés i de l'alta es permet l'acompanyament d'1 familiar fins a la unitat d'hospitalització.

Durant l'estada, sempre que l'aforament de les unitats ho permeti i a criteri de la supervisió de cada servei i/o unitat:

Unitats d'hospitalització

 • Horari: de 10.00 a 20.00 h.
 • 1 persona en cada visita.

Unitat de reanimació post-quirúrgica

 • Horari: de 12.00 a 13.00 h i de 19.00 a 20.00 h.
 • 1 sola persona durant la visita.

Unitats d'hospitalització COVID o en situació de brot

 • Es permetran 2 hores de visita cada dia des del 1r dia d'ingrés.
 • Horari: de 10.00 a 20.00 h.
 • 1 sola persona per dia i visita.

Casos excepcionals (règim de visites segons indicacions de l'equip assistencial)

 • Menors d'edat
 • Demència i/o deteriorament cognitiu sever.
 • Síndrome confusional aguda o delírium.
 • Dèficit sensorial sever
 • Alteració de la comunicació greu (afàsia)
 • Situació de final de vida.