Visitar a un familiar a l' Hospital del Mar

AQUEST RÈGIM DE VISITES SE SEGUIRÀ SEMPRE QUE LA SITUACIÓ EPIDEMIOLÒGICA HO PERMETI I EN UNITATS NO COVID I QUE NO ESTIGUIN EN SITUACIÓ DE BROT.

NORMES GENERALS:

 • Visites de 10.00 a 20.00 (consultar especificacions de cada unitat).
 • Preferentment sempre el mateix acompanyant amb pauta de vacunació completa.
 • Higiene de mans
 • Ús obligatori de mascareta. Les persones visitants les hauran de portar de casa:
  • Mascareta FFP2: Unitats COVID o sospita de COVID, Unitats en brot i pacients amb patologia respiratòria que es trobin a la Unitat de Cures Intensives (UCI).
  • Mascareta quirúrgica: La resta d'unitats.
 • Amb l'objectiu d'evitar possibles infeccions als pacients, no es poden portar plantes, flors, pelutxos i/o menjar.

En moments concrets aquest règim es pot veure modificat segons l'AFORAMENT dels espais i a criteri dels responsables de cada àrea.

Durant l'estada, sempre que l'aforament de les unitats ho permeti i a criteri de la supervisió de cada servei i/o unitat:

Unitats d'hospitalització

 • Visita cada dia des del primer dia d'ingrés.
 • 1 persona en cada visita
 • Horari: de 10:00 h a 20:00 h.

Unitat de crítics i semicrítics

ACOMPANYANT 12 HORES

 • Es permetran visites cada dia des del 1r dia d'ingrés.
 • 1 sola persona en cada visita.
 • Sols 2 persones autoritzades a IMASIS
 • Horari: de 08:00 h a 20:00 h.

VISITES PUNTUALS

 • Es permetran visites cada dia des del 1r dia d'ingrés.
 • 1 sola persona en cada visita. No cal que siguin persones autoritzades
 • Horari: 12:30 a 14:00, 18:30 a 20:00

Unitat de reanimació post-quirúrgica

 • Visita cada dia des del primer dia d'ingrés.
 • 1 sola persona durant la visita.
 • El pacient podrà rebre visites 2 cops al dia.
 • Horari: de 13:00 h a 14:30 h i de 18:00 h a 20:00 h.

Urgències

 • Es permeten visites a tots els pacients.
 • 1 sola persona en cada visita.
 • Horari:
  • De 8.30 h a 14.00 h.
  • De 15.30 h a 21.00 h.
  • De 22.30 h a 7.00 h.
 • Els acompanyants hauran de romandre SEMPRE dins el BOX.

Unitats d'hospitalització COVID o en situació de brot

Unitats d'hospitalització

 • Es permetran 2 hores de visita cada dia des del 1r dia d'ingrés.
 • 1 sola persona per dia i visita.
 • Horari: 10:00-20:00

Unitat de crítics i semicrítics

 • Es permetrà 1 hora de visita cada dia des del 1r dia d'ingrés.
 • 1 sola persona en cada visita.
 • Horari: de 08:00 h a 20:00 h.

Urgències

 • No es permetrà l'accés de familiars en les boxes i passadissos de l'Àrea restringida.
  • Es permetrà 1 hora de visita per dia, d'1 únic acompanyant, si es donen aquests 3 supòsits:
   • Que el familiar ho sol·liciti
   • el pacient hagi estat visitat i correctament aïllat
   • tingui l'autorització de l'equip assistencial
   • No es pot dividir l'hora de visita entre diferents acompanyants.
   • L'acompanyant haurà de romandre SEMPRE dins el Box.

Casos excepcionals (règim de visites segons indicacions de l'equip assistencial)

 • Pacients pediàtrics/ques.
 • Part i/o puerperi.
 • Procés de final de vida.
 • Persones amb necessitats especials (dependència i discapacitat)
 • Deterior cognitiu greu del pacient (segons criteri mèdic o/i d'infermeria)