Visitar a un familiar a l' Hospital del Mar

AQUEST RÈGIM DE VISITES SE SEGUIRÀ SEMPRE QUE LA SITUACIÓ EPIDEMIOLÒGICA HO PERMETI.

NORMES GENERALS:

 • Ús obligatori de mascareta. Les persones visitants les hauran de portar de casa.

 • Preferentment sempre el mateix acompanyant amb pauta de vacunació completa.

 • Higiene de mans.

 • Amb l'objectiu d'evitar possibles infeccions als pacients, no es poden portar plantes, flors, pelutxos i/o menjar.

En moments concrets el règim de visites es pot veure modificat segons l'AFORAMENT dels espais i a criteri dels responsables de cada àrea.

Unitats d'hospitalització

 • A l'habitació únicament poden estar 2 acompanyants per pacient i, a la nit pot quedar-se un acompanyant.

 • Horari recomenat de visites de 13.00 h a 21.00 h.

Unitat de crítics i semicrítics

 • Un acompanyant les 24 hores del dia.

  • A excepció de 8 a 12 hores que es recomana que no hi hagi cap acompanyant (cures, higiene i proves).

  • Visites puntuals: (Mai poden haver més de 2 acompanyants per box).

   • Un visitant extra en dues franges horàries diferents:

   • Horari: 12:30 a 14:00, 18:30 a 20:00.

Unitat de reanimació post-quirúrgica

 • Visita cada dia des del primer dia d'ingrés.

 • 1 sola persona durant la visita.

 • El pacient podrà rebre visites 2 cops al dia.

 • Horari: de 13:00 h a 14:30 h i de 18:00 h a 20:00 h.

 • Excepcions (règim de visites segons indicacions de l'equip assistencial):

  • Procés de final de vida.

  • Altres criteris facultatius.

Urgències

 • Es permeten visites a tots els pacients.

 • 1 sola persona en cada visita.

 • Horari:

  • De 8.30 h a 14.00 h.

  • De 15.30 h a 21.00 h.

  • De 22.30 h a 7.00 h.

 • Els acompanyants hauran de romandre sempre dins el box.

 • Exepcions (règim de visites segons indicacions de l'equip assistencial):

  • Procés de final de vida.