Episodis psicòtics inicials

Els diferents episodis de un trastorn psicòtic

Un episodi psicòtic sol presentar-se en diverses fases:

1ª fase: el pròdrom

Els primers símptomes són vagues i gairebé imperceptibles. En alguns casos, només es detecten canvis en la manera d’expressar els sentiments, els pensaments o les emocions; en d’altres, únicament destaca una disminució de les activitats diàries. En aquesta primera fase, tan el/la pacient com la família acostumen a estar confusos i a no entendre què està passant.

2ª fase: aguda

Es presenten símptomes clars de psicosi, tals com al·lucinacions, deliris o idees confuses. En aquesta fase, en què els símptomes es fan evidents, el/la pacient o la família solen demanar ajuda.

3ª fase: la recuperació

La psicosi té tractament i, en la majoria dels casos, el/la pacient es recupera. El pronòstic és variable segons cada cas.

La majoria de persones es recuperen d’un primer episodi de psicosi i, en molts casos, mai tornaran a patir-ne un altre. No obstant, algunes persones poden patir episodis psicòtics de repetició, tots ells caracteritzats per les fases anteriorment descrites. En els successius episodis, tan el/la pacient com la família tendeixen a reconèixer amb més facilitat els símptomes i a demanar ajuda abans, fet que permet actuar precoçment i, en conseqüència, escurçar la duració de l’episodi.

Cercador


Campanyes internes

  • Pla d'igualtat del PSMar
  • Hospitals sense fum
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Nota Legal | Política de Cookies | Accessibilitat