Episodis psicòtics inicials

Grup d'Estudi i Tractament d'Episodis Psicòtics

Història

El grup ETEP (Estudi i Tractament d’Episodis Psicòtics) neix el 2008, fruit de la inquietud dels seus integrants per oferir una atenció integral a pacients amb un primer episodi psicòtic, des de l’aparició dels primers símptomes fins a la fase de recuperació i posterior represa de les activitats habituals. Tanmateix, i tenint en compte les dificultats que presenten els familiars per assimilar i manejar el trastorn en les primeres fases, l’ETEP ofereix també recursos destinats a les persones properes al/a la pacient, facilitant informació detallada sobre la malaltia o proposant pautes de comportament que ajudin a disminuir el desconcert inicial.

Què són els trastorns psicòtics i quina és la població diana?

El terme “psicosi” fa referència a aquells trastorns mentals caracteritzats per una certa pèrdua del contacte amb la realitat. Quan una persona pateix aquest tipus de trastorn es diu que ha tingut un “episodi psicòtic”. La psicosi afecta principalment adults joves i és bastant freqüent ja que es calcula que prop de 3 de cada 100 joves patirà un episodi psicòtic. En concret, el nostre grup atén a aquells/es pacients amb un primer episodi psicòtic que pertanyen als districtes de Barcelona de Sant Andreu, Sant Martí i Ciutat Vella.

Objectius de l'ETEP

El nostre objectiu és oferir una atenció especialitzada i integral a aquelles persones que experimenten una psicosi per primera vegada, amb la finalitat d’aconseguir una millora ràpida i facilitar al màxim la recuperació.

Recursos assistencials implicats

El grup d’Estudi i Tractament d’Episodis Psicòtics (ETEP) està format per professionals de diferents dispositius de la xarxa de salut mental pública del Parc de Salut MAR de Barcelona, entre els que es troben grups de psiquiatres, psicòlegs, infermers i treballadors socials, que treballen, tant en l’àmbit ambulatori com en l’hospitalari o d’urgències.

Aquests dispositius inclouen l’hospitalització, urgències i consultes externes de l'Hospital del Mar, i els centres de seguiment ambulatori del Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA) Sant Martí Nord, CSMA Sant Martí Sud i Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) Sant Martí.

D’aquesta manera, és possible oferir un abordatge coordinat i adequat a les diferents fases de la psicosi.

Activitats que es realitzen

  • Atenció clínica: es realitza el diagnòstic i posterior tractament de pacients amb episodis psicòtics, adaptant l’atenció a cada persona i a cada moment des del servei d’urgències, l’ingrés hospitalari o el seguiment ambulatori.
  •  Grups:
    • Grup “Posa’t en marxa!”. Per a pacients en fase de recuperació. Aquest grup està destinat a tutoritzar la seva reincorporació progressiva a la rutina diària i a facilitar noves alternatives, tant laborals com d’oci, en cas de ser necessàries.
    • Grup psicoeducatiu per a familiars: dirigit als familiars de pacients recentment diagnosticats, aquest grup té la finalitat d’oferir informació detallada sobre el trastorn, a més de facilitar determinades pautes de comportament que poden afavorir la recuperació.
    • Recerca

Cercador


Campanyes internes

  • Pla d'igualtat del PSMar
  • Hospitals sense fum
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Nota Legal | Política de Cookies | Accessibilitat