Registre de tumors

Coordinador: Dr. Francesc Macià

El Registre de Tumors de l'Hospital del Mar (RTHMar) és un valuós instrument que proporciona dades sobre la incidència, les característiques del tumor, QUALITAT el procés diagnòstic i terapèutic i la supervivència dels pacients oncològics atesos a l'Hospital del Mar. Recull de forma sistemàtica i exhaustiva un conjunt d'informació clínica i demogràfica de tots els malalts de càncer assistits a l'Hospital del Mar.

Iniciat el 1978, el RTHMar és un dels registres de càncer hospitalaris més antics de tot l'Estat espanyol. Actualment registra una mitjana d’uns 1.700 casos nous cada any. El RTHMar segueix els estàndards de codificació de la International Association of Cancer Registries, si bé pel fet de ser un registre de càncer hospitalari recull moltes més variables d’informació clínica (tant de diagnòstic com de tractament del càncer) que els registres poblacionals.

Fonts d'informació. Com a fonts d’informació principals i automatitzades el RTHMar utilitza els informes del Servei d’Anatomia Patològica i els informes d’alta codificats pel Servei de Documentació i Arxiu. Tanmateix, es nodreix també de fonts d’informació complementàries: Servei d’Hematologia, Servei de Radioteràpia, Comitès de Tumors, etc.

Seguiment. El RTHMar té signat un conveni amb el Registre de Mortalitat de Catalunya que permet actualitzar el seguiment dels pacients que moren fora de l’hospital i saber-ne la causa de la mort. A més, es disposa d’un sistema de seguiment automatitzat a partir de les visites a qualsevol servei del Parc de Salut MAR, ingressos hospitalaris, urgències, etc. Aquests avantatges faciliten la realització d’anàlisis de la supervivència específica per a cada càncer.

Objectius. El RTHMar té definit uns objectius específics a fi de permetre: 

  • Identificar la incidència hospitalària de malalties neoplàstiques, en funció de la localització tumoral, serveis implicats, districte municipal de procedència, etc.
  • Detectar l'evolució de la demanda.
  • Avaluar la qualitat assistencial als malalts oncològics, mitjançant l'obtenció d'indicadors, com ara els intervals del procés consulta-diagnòstic-tractament, les tendències terapèutiques, el seguiment dels pacients, etc. 
  • Proporcionar informació a les Unitats Funcionals de Càncers, als Comitès Terapèutics de Tumors i a la Comissió de Tumors. 
  • Col·laborar en estudis clínics, epidemiològics i de salut pública, tant dels professionals del nostre centre com d’altres institucions. 
  • Realitzar estudis de supervivència en funció de variables clíniques, terapèutiques, epidemiològiques, etc. 
  • Col·laborar amb el Registre poblacional de Càncer de Tarragona i amb el Registre poblacional de Càncer de Girona, així com en el projecte de Registre de Càncer de Catalunya que lidera el Pla Director d’Oncologia, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Línies de treball principals: anàlisi de supervivència dels pacients diagnosticats de càncer; estudi de la demora diagnòstica i terapèutica; neoplàsies primàries múltiples; anàlisi de l’impacte dels programes de cribratge; avaluació del life-time cost dels principals tipus de càncer.

Formulari per a sol·licitar informació/dades al RTHMar

Informes del Registre de Tumors de l’Hospital del Mar (RHT):

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat