Sessions

El Servei d’Epidemiologia i Avaluació duu a terme sessions setmanals en les quals es presenten projectes, resultats d’estudis, discussió d’articles, revisió de metodologia epidemiològica i estadística, així com temes d’actualitat de l’àmbit de la salut pública.

Les sessions tenen lloc el dijous i es realitzen mitjançant TEAMS, de 8:30 a 9:30.

Responsable: Marta Román

Calendari sessions 1er trimestre 2022

Data: 13/01/2022
Títol: Sessió General Infeccions
 

Data: 20/01/2022
Títol:  Impacte de la pandèmia COVID-19 en els indicadors d'un programa poblacional de cribratge de càncer de mama a Espanya
Ponent: Guillem Bosch

Data: 27/01/2022
Títol: Registre de tumors de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron
Ponent: Oleguer Parés

Data: 3/02/2022
Títol: Sessió General Àrea Càncer
 

Data: 13/02/2022
Títol: Avaluació del cáncer d'intèrval en el cribatge poblacional del càncer
Ponent: Guillem Bosch

Data: 17/02/2022
Títol: Presentación de un estudio de caso de ciencia ciudadana: COMPASS en la Escuela La Maquinista
Ponent: Jorge Diaz

Data: 24/02/2022
Títol: Determinantes de la adherencia y no adherencia a las recomendaciones de seguimiento en largas supervivientes de cáncer de mama
Ponent: David Abbad

Data: 03/03/2022
Títol: Sessió General del Servei Qualitat
 

Data: 10/03/2022
Títol: Big data, Data mining, Real-World Data i conceptes relacionats: exemples i aplicacions en Biomedicina

Data: 17/03/2022
Títol: Presentació Grup Control Infeccions
Ponent: Grup Control Infeccions

Data: 24/03/2022
Títol: Mecanismos de generación y fuentes para la construcción de sistemas de monitoreo de las desigualdades sociales en la salud
Ponent: Jorge Luis Diaz

Calendari sessions 1er trimestre 2020

Data: 09/01/2019
Títol: Sessió General Qualitat
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 16/01/2020
Títol:  Infeccions
Ponent: Carlota Hidalgo,Cristina González, Mili Herranz
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 21/01/2020
Títol: Protecció de dades
Ponent: Marc Vives
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 30/01/2020
Títol: Eina Navify en el comitè de tumors de mama
Ponent: Noemí Rodríguez
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 06/02/2020
Títol: Sessió General Recerca
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 13/02/2020
Títol:Cochrane, Formació interactiva/ Sessió nova plantilla comitè tumors
Ponent: Margarita Posso/Montse Bonilla
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 20/02/2020
Títol: Avaluació de adherència a recomanacions de salut
Ponent: Paula Santiá

Data: 27/02/2020
Títol:Resultats preliminars ensayo fulletó cribratge cáncer de mama
Ponent: José Maria González
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 05/03/2020
Títol: Sessió General Infeccions
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 12/03/2020
Títol:Resultat recerca càncer de colon
Ponent: Andrea Burón
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 19/03/2020
Títol:Resultats Projecte SURBCAN
Ponent: Maria Sala, Anna Jansana
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 26/03/2020
Títol:Resultats estudi de desinfecció de superfícies
Ponent: Carlota Hidalgo, Cristina González, Margarita Posso
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 02/04/2020
Títol: Sessió General Càncer
LLoc: Sala de Videoconferències

Calendari sessions 3er trimestre 2019

Data: 03/10/2019
Títol: Sessió General Recerca
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 10/10/2019
Títol: Ús Serveis Sanitaris SURBCAN
Ponent: Anna Jansana, Maria Sala
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 17/10/2019
Títol: Experiencias Europeas Control Infecciones
Ponent: Carlota Hidalgo, Cristina González
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 31/10/2019
Títol: Impacto de la Entrevista Motivacional en el autocuidado y calidad de vida de pacientes con Insuficiencia cardica
Ponent: Mónica Astals, Paloma Garcimartin
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 14/11/2019
Títol: Cierre de la pared abdominal. Pequeños cambios que pueden mejorar los resultados
Ponent: José Antonio Pereira Rodriguez
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 21/11/2019
Títol: Bacteriemia y accesos vasculares/ Protocolo Tesina Paula Santia
Ponent: Cristina González/ Carlota Hidalgo/Paula Santia
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 28/11/2019
Títol: Publicacions cientifiques
Ponent: Sergi Sanz
LLoc: Sala de Videoconferències

Calendari sessions 2on trimestre 2019

Data: 25/04/2019
Títol: Check list Quirúrgic
Ponent: Laia Domingo
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 02/05/2019
Títol: Sessió General del Servei-Àrea Càncer
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 09/05/2019
Títol: Comunicació i difusió científica
Ponent: David Collantes
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 16/05/2019
Títol: Situació actual del cribratge en càncer de pulmó
Ponents: Francesc Macià
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 23/05/2019
Títol: Com treballa el Comitè d'Ètica (CEIC)?
Ponents: Maria Sala
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 30/05/2019
Títol: Resultats gestora cribratge càncer colorectal/ Actualització guies europees cribratge càncer mama
Ponents:Montse Bonilla/Margarita Posso
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 06/06/2019
Títol: Sessió General del Servei-Àrea Qualitat
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 13/06/2019
Títol: Resultados preliminares proyecto SEIMC
Ponents: Cristina González/ Mili Herranz
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 20/06/2019
Títol: Estudio ambiental superficies
Ponents: Carlota Hidalgo i Margarita Posso
LLoc: Sala de Videoconferències

Calendari sessions 1er trimestre 2019

Data: 11/01/2019
Títol: Sessió General del Servei-Àrea Càncer
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 17/01/2019
Títol: Informe de atracció PSMar
Ponent: Laia Domingo
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 24/01/2019
Títol: Projecte d'intervenció d'ajuda a les Segones Víctimes
Ponent: Núria Penella
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 31/01/2019
Títol: Evidencia Assajos Cribratge Prostata 
Ponents: Mario Martín
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 07/02/2019
Títol: Sessió General del Servei-Àrea Qualitat
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 14/02/2019
Títol: Càncer de mama: visió global de la malaltia i noves tendències pel seu tractament
Ponents:Lidia Blay
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 21/02/2019
Títol: Projecte de millora de la qualitat de l'adherència i preparació del pacient per a la colonoscòpia ambulatòria al Parc de Salut Mar 
Ponents: Agustin Seoane i Ana Inés Ibañez
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 28/02/2019
Títol: Ús de big data per a control d'infeccions
Ponents: Yolima Cossio
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 07/03/2019
Títol: Sessió General del Servei-Àrea Recerca
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 14/03/2019
Títol: Revisions sistemàtiques
Ponents: Margarita Posso
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 21/03/2019
Títol: Presentació Resultats Article estratègies terapèutiques
Ponents: Anna Jansana
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 28/03/2019
Títol: Diagnòstic de laboratori de la Trombofilia Hereditària
Ponents: Carmen Jiménez Martínez
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 04/04/2019
Títol: Sessió General del Servei-Àrea Infeccions
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 11/04/2019
Títol: Projecte Pilot higiene de mans
Ponents: Cristina González
LLoc: Sala de Videoconferències

Calendari sessions 3er trimestre 2018

Data: 04/10/2018
Títol: Sessió General del Servei-Àrea Qualitat
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 11/10/2018
Títol: Efectividad doble lectura cribado mamográfico
Ponent: Margarita Posso
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 11/10/2018
Títol: Efectividad doble lectura cribado mamográfico
Ponent: Margarita Posso
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 18/10/2018
Títol: Adherència al cribratge colorectal dels pacients amb adenoma/ Predicció, discriminació, validació, i calibració
Ponents: Mario Martin i Javier Louro
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 08/11/2018
Títol: Sessió General del Servei Àrea Recerca
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 15/11/2018
Títol: Web FOCUS-  Fundació amics de l'Hospital del Mar
Ponents: Maribel Pérez i Mercè Comas
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 22/11/2018
Títol: Atención al viajero
Ponents: Mario Martin i Carme Miret
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 29/11/2018
Títol: Contaminación ambiental por Microorganismos Multi Resistentes
Ponents: Yannick Hoyos
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 13/12/2018
Títol: Sessió General del Servei-Àrea Infeccions
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 20/12/2018
Títol: Factores de riesgo de reingreso en mujeres diagnosticadas de cáncer de mama
Ponents: Carme Miret
LLoc: Sala de Videoconferències

Calendari sessions 2on trimestre 2018

Data: 05/04/2018
Títol: Sessió General del Servei-Àrea Recerca
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 12/04/2018
Títol: Experiència professional en el sistema nacional de salut de Portugal
Ponent: Alexis Sentis
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 19/04/2018
Títol: Survival and disease-free survival by breast density in interval breast cancers 
Ponent: Laia Domingo, Maria Sala
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 26/04/2018
Títol: Risk Factors for Hospital Readmission after a Positive Sample for a Multidrug-resistant Microorganism
Ponent:Alexis Sentis
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 03/05/2018
Títol: Sessió General del Servei-Àrea Infeccions
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 10/05/2018
Títol: Codi Sepsis
Ponent: Maria Pilar Gracia i Mila Montero
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 17/05/2018
Títol:Alopècia familiar progressiva/ Actividad funcional y vía clínica cáncer de colon
Ponent:Laia Curto / Montse Bonilla
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 24/05/2018
Títol: Millora de qualitat assistencial: Vigilància dels accessos vasculars per hemodiàlisi
Ponent: Eduardo Mateos
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 07/06/2018
Títol: Sessió General del Servei-Àrea Càncer
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 14/06/2018
Títol: Sessió Aquas/IMIM. Proyecto FIS: Orientación de los hospitales al paciente crónico
Ponent: Mireia Espallargues
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 21/06/2018
Títol: Actualització en la gestió de casos de càncer de mama
Ponent: Imma Collet
LLoc: Sala de Videoconferències

Calendari sessions 1er trimestre 2018

Data: 11/01/2018
Títol: Sessió General del Servei-Àrea Infeccions
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 18/01/2018
Títol:Proyecciones bayesianas de mortalidad por cáncer de pulmón y mama en mujeres: utilidad para la gestión en Salud Pública
Ponent: José M Martínez-Sánchez professor titular Bioestadística de la Universitat Internacional de Catalunya i Juan Carlos Martín, Professor Bioestadística Universitat Internacional de Catalunya
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 25/01/2018
Títol: Ductal Carcinoma in Situ Breast Cancer: characteristics according to detection mode
Ponent: Julieta Politi, Servei d'Epidemiologia i Avaluació
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 01/02/2018
Títol: Sessió General del Servei-Àrea Càncer
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 08/02/2018
Títol: Presentació Projectes Estrella 2017
Ponent: Maria Sala, Servei d'Epidemiologia i Avaluació
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 15/02/2018
Títol: Revisió Metodològica
Ponent: Carme Miret, Servei d'Epidemiologia i Avaluació
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 22/02/2018
Títol: Programa PROA
Ponent: Dr. Horcajada, Servei d'Infeccions
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 01/03/2018
Títol: Sessió General del Servei-Àrea Qualitat
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 08/03/2018
Títol: Proyecto SEIMC
Ponent: Cristina González, Milagros Herranz i Yannick Hoyos, del Servei d´Epidemiologia i Avaluació i del Laboratori de Referencia de Catalunya
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 15/03/2018
Títol: Presentació Tesis, PhD
Ponent: Pilar Torre, Documentació Clínica i Arxiu
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 22/03/2018
Títol: Presentació Tesis, PhD
Ponent: Margarita Posso, Servei d'Epidemiologia i Avaluació
LLoc: Sala de Videoconferències

Calendari sessions 3er trimestre 2017

Data: 05/10/2017
Títol: Sessió General del Servei-Àrea Infeccions
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 19/10/2017
Títol: El risc de càncer de mama està influït per l'exposició intrauterina al pesticida DDT
Ponent: Miquel Porta, Grup de Recerca en Epidemiologia Clinica i Molecular del Càncer, IMIM
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 02/11/2017
Títol: Sessió General del Servei-Àrea Qualitat
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 09/11/2017
Títol: Projecte PIMyC 
Ponent: Marisa Baré, Coordinadora Oficina Tècnica de Cribratge de Càncer (OTC) del Parc Taulí
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 16/11/2017
Títol: Concept Mapping
Ponent: Cristina González, Servei d´Epidemiologia i Avaluació
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 23/11/2017
Títol: Gender inequity at home and mental health of the mothers and the fathers
Ponent: Anna Jansana, Servei d’Epidemiologia i Avaluació
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 30/11/2017
Títol: Factors associats amb els reingressos en dones participants en programes de cribratge tractades per Càncer de Mama
Ponent: Carme Miret, Servei d´Epidemiologia i Avaluació
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 14/12/2017
Títol: Sessió General del Servei-Àrea Recerca
LLoc: Sala de Videoconferències

Calendari sessions 2on trimestre 2017

Data: 20/04/2017
Títol: Risk of second primary neoplasms after treatment for all locations of first neoplasms
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 27/04/2017
Títol:  La microbiota intestinal com a reservori de resistències
Ponent: Nuria Prim
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 04/05/2017
Títol: Sessió General del Servei
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 11/05/2017
Títol: 4D Health-Cap a la innovació per augmentar la seguretat del pacient
Ponents: Eva Valldaura i Joan Muro-Direcció del centre 4DHealth 
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 18/05/2017
Títol: Infermeria en el rol avançat per la prevenció de bacterièmies per catèter
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 25/05/2017
Títol: Projecte RECH: hem aconseguit convertir-la en  una eina de suport a la gestió del SNS?
Ponents: Francesc Cots / Pietro Chiarello
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 01/06/2017
Títol: Sessió General del Servei-Área Infeccions
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 08/06/2017
Títol:  Fotografia sanitària 2.0 com fer un ús correcte de la imatge dins l'àmbit sanitari /  Aplicació de la simulació d'esdeveniments discrets per la comparació d'estratègies de seguiment de lesions premalignes de colon i recte detectades a través del cribratge   
Ponents: Maite Castillo-Irene Fernández / Diego Juárez-Mercè Comas
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 15/06/2017
Títol: El risc de càncer de mama està influït per l'exposició intrauterina al pesticida DDT
Ponents: Miquel Porta
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 22/06/2017
Títol: Risc acumulat d'outcomes del cribratge / Models de risc individualitzat
Ponents: Marta Roman/Javier Louro

Calendari sessions 1er trimestre 2017

Data: 12/01/2017
Títol: Sessió General del Servei-Àrea Qualitat
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 19/01/2017
Títol:  Adherència al seguiment dels adenomes d'alt risc exclosos del PDPCCR en ronda 1
Ponents: Isa Otero / Servei d'Epidemiologia i Avaluació
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 26/10/2017
Títol: 70-Gene Signature as an Aid to Treatment Decisions in Early-Stage Breast Cancer MINDACT Study/Mesura de l’eficàcia del tractament oncològic
Ponents: Ana Romero/Ignasi Tusquets-Servei d'Epidemiologia i Avaluació / Cap Secció Servei Oncologia de l'Hospital del Mar
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 02/02/2017
Títol: Sessió General del Servei-Àrea Infeccions
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 09/02/2017
Títol: Expressió de biomarcadors en lesions benignes de mama i risc de càncer de mama
Ponents: Magarita Posso-Servei d'Epidemiologia de l'Hospital Sant Pau
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 16/02/2017
Títol: Registre Central d´Assegurats (RCA)
Ponents: Carles Vicens Pérez Garcia-Oficina d'Acreditació i Assegurament del CatSalut
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 23/02/2017
Títol: Resultats BELLE: estudi de casos i controls / GRADE: Metodologia recomanacions pràctia clínica basades en l'evidència científica 
Ponents: Margarita Posso/Servei d’Epidemiologia de l’Hospital de Sant Pau
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 02/03/2017
Títol: Sessió General del Servei-Unitat Càncer
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 09/03/2017
Títol: Revisió bibliogràfica d’articles científics 
Ponents: Albert Prats, Julieta Politi-Servei d´Epidemiologia i Avaluació
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 16/03/2017
Títol: 4D Health-Cap a la innovació per augmentar la seguretat del pacient
Ponents: Enric Macarulla-Direcció del centre 4DHealth -Cap del Departament d'Investigació i Docència de l'Hospital Genral d'Igualada (Consosrci Sanitari de L'Anoia)
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 23/03/2017
Títol: Oncologia integrativa: una sola oncologia
Ponents: Joan Vidal Jové-Especialista en cirugia oncològica i de l'aparell digestiu. Direcció del Instituto KHUAB de Barcelona

Data: 30/03/2017
Títol:Evaluació econòmica dels casos diagnosticats de malaltia professional a la unitat de patologia laboral
Ponents: Consol Serra i Josep Mª Ramada-Servei de Salut Laboral
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 06/04/2017
Títol: Sessió General del Servei-Área Qualitat
LLoc: Sala de Videoconferències

Calendari sessions 3er trimestre 2016

Data: 06/10/2016
Títol: Sessió General del Servei
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 13/10/2016
Títol: Tractaments no antibiòtics de les infeccions
Ponents: Santi Grau
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 20/10/2016
Títol:  Càncer d'interval en cribratge de colon i recte / Informe de registre de tumors de l´Hospital del Mar
Ponents: Albert Prats  i  Marta Banqué
LLoc: Sala de Videoconferències

Data:  27/10/2016
Títol:  Projecte IRTE i seguiment de les bactèriemies de CVC&PICC / Aplicació dels models de supervivència al temps fins a una prova diagnòstica
Ponents: Mª Jesus Vilar, Cristina González i Isabel Otero
LLoc: Sala de Videoconferències

Data:  03/11/2016
Títol:  Sessió General del Servei
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 10/11/2016
Títol: Diagnòstic microbiològic
Ponents: Glòria Sòria (LRC)
LLoc: Sala de Videoconferències

Data:  24/11/2016
Títol:  Carcinoma Ductal In Situ i sobrediagnòstic en cribratge de càncer de mama/Informació sobre el curs de control de la infecció hospitalària (HUG Ginebra)
Ponents: Julieta Politi/Carlota Hidalgo
LLoc: Sala de Videoconferències

Data:  01/12/2016
Títol:  Sessió General del Servei
LLoc: Sala de Videoconferències

Data:  15/12/2016
Títol:  Via clínica fractura de fèmur
Ponents: Santos Martínez
LLoc: Sala de Videoconferències

Calendari sessions 2on trimestre 2016  

Data: 14/04/2016
Títol: Com elaborar un protocol d'un estudi/ajut de recerca
Ponents: Mercè Comas, Maria Sala
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 21/04/2016
Títol: Anàlisi dels reingressos per Multiresistents
Ponents: Carlota Hidalgo, Borja Casañ
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 28/04/2016
Títol: Cirurgia radical en càncer de mama
Ponents: Lidia Blay
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 12/05/2016
Títol: Ús de tractament hormonal i càncer de mama
Ponents: Marta Román
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 19/05/2016
Títol: El Registre de Tumors de l'Hospital del Mar com a gold estàndard en la validació de tumors d'Atenció Primària
Ponents: Talita Duarte i Leonardo Méndez 
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 26/05/2016
Títol: Pla de comunicació del Programa de Prevenció del Càncer de Còlon i Recte a Barcelona: procés i resultats
Ponents: Judit Sivilla i Andrea Buron
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 09/06/2016
Títol: Evolució de la higiene de mans al PSMar
Ponents:Anna Collado i Cristina González 
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 16/06/2016
Títol: Evolució de microorganismes multiresistents al PSMAR
Ponents: Mili Herranz i Marta Banqué
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 23/06/2016
Títol: Revisió del procediment de mostres d'Endoscòpia (Digestiu) a Patologia
Ponents: Priscila Giraldo
LLoc: Sala de Videoconferències

Calendari sessions 1r trimestre 2016

Data: 21/01/2016
Títol: Discrete event simulation applied to prediction of future demand of colonoscopies generated by a population-based colorectal cancer screening program/ Frailty models aplicats al consum de recursos hospitalaris en dones supervivents de càncer de mama
Ponents: Javier Louro/Laura Monfill
LLoc:  Sala de Videoconferències             

 Data: 28/01/2016
Títol: Anàlisi dels Problemes Relacionats amb la Medicació (PRM's) del PSMAR
Ponents: Borja Casañ
LLoc:  Sala de Videoconferències      

 Data: 04/02/2016
Títol: Sessió General del Servei
LLoc:  Sala de Videoconferències                   

Data: 11/02/2016
Títol: Impacte de la comorbilitat en l'estadiatge, el tractament i la supervivència dels càncers de mama, pulmó i colorectal.
Ponents: Oleguer Parés, Marta Banqué
LLoc: Sala de Videoconferències

Data: 18/02/2016
Títol: Actualització sobre resistències antibiòtiques
Ponents: Santi Grau
LLoc:  Sala de Videoconferències

Data: 25/02/2016
Títol: Quality issues in caring for older people.
Ponents: Anna Renom Guiteras
LLoc:  Sala de Videoconferències                                              

Data: 10/03/2016
Títol: Validity of Adjuvant! Online program in Spanish women with breast cancer participating in the CAMISS cohort             
Ponents: Anabel Romero, Maria Sala
LLoc:  Sala de Videoconferències

Data: 17/03/2016
Títol: Validity of Adjuvant! Online program in Spanish women with breast cancer participating in the CAMISS cohort
Ponents: Anabel Romero, Maria Sala
LLoc:  Sala de Videoconferències                                               

Data: 31/03/2016
Títol: Revisió bibliogràfica sobre cribratge de càncer de pròstata
Ponents: Oleguer Parés
LLoc:  Sala de Videoconferències                          

Calendari sessions 2n trimestre 2015

Data :16/04/2015
Títol :
Nous materials per a la reducció de la càrrega ambiental de microorganismes causants d'infecció i/o colonització en l'entorn hospitalari
Ponents :
Inma Fernández, Gestora Assistencial d'Infermeria de Control d'Infeccions i Seguretat del Pacient. Coorporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
Lloc: Sala de Videoconferències
 

Data : 23/04/2015
Títol :
Troballes radiològiques i clínicopatològiques en relació al fenotip en càncer de mama. Estudi INCA
Ponent :
Marisa Baré, metge consultora. Epidemiologia clínica i cribratge de càncer.Coorporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell;
Lloc: Sala de Videoconferències
 

Data :14/05/2015
Títol :
Estada a Andrea a Oxford
Ponent :
Andrea Burón, metgessa resident del Servei d'Epidemiologia i Avaluació
Lloc: Sala de Videoconferències
 

Data :21/05/2015
Títol :
Previsió de recursos de Clíniques d'Alt Risc de Càncer Colorectal a Catalunya
Ponents :
Xavier Bessa, metge adjunt del Servei de Digestologia i Mercè Comas, estadística del Servei d'Epidemiologia i Avaluació del Parc de salut Mar
Lloc: Sala de Videoconferències
 

Data :28/05/2015
Títol :
Resultats preliminars del projecte CAMISS
Ponent :
Maria Sala, metgessa adjunta del Servei d'Epidemiologia i Avaluació del Parc de Salut Mar
Lloc: Sala de Videoconferències
 

Data :11/06/2015
Títol :
Cost incremental de les bacterièmies nosocomials
Ponent :
Marta Riu, infermera del Servei de Control de Gestió
Lloc: Sala de Videoconferències
 

Data :18/06/2015
Títol :
La opinió dels pacients sobre els professionals que els han atès a través d'una web d'opinions
Ponents :
Rocío Ibáñez, Directora de l'Hospital de l'Esperança i del Centre Fòrum
Lloc: Sala de Videoconferències
 

Calendari sessions 1er trimestre 2015

Data :08/01/2015
Títol :
Càncer de mama d'interval i detectat per cribratge: Reptes en l'estimació del risc
Ponents :
Montse Rué, catedràtica del Departament Ciències Mèdiques Bàsiques de la Universitat Allué i Jordi Blanch,estadístic de l'IDIAP Jordi Gol de Girona
Lloc: Sala de Juntes- Planta 10
 

Data : 22/01/2015
Títol :
Anàlisis de les accions notificades d'esdeveniments adversos notificades a la CA3
Ponents :
Marta Banqué, metgessa adjunta del Servei d'Epidemiologia i Avaluació;
Lloc: Sala de Juntes- Planta 10
 

Data :29/01/2015
Títol :
Anàlisis de les accions notificades d'esdeveniments adversos notificades a la CA3
Ponents :
Maria Sala, metgessa adjunta del Servei d'Epidemiiologia i Avaluació i Priscila Giraldo, infermera del Programa de Qualitat del Servei d'Epidemiologia i Avaluació;
Lloc: Sala de Juntes- Planta 10
 

Data : 12/02/2015
Títol :
1)Comunicació en dones amb càncer de mama
2)Malalties de Declaració Obligatòria
Ponents :
1)Imma Collet, gestora de casos de Càncer de Mama, del Servei d'Epidemiologia i Avaluació 2)Carlota Hidalgo, infermera del Programa de Control d'infeccions del Servei d'Epidemiologia i Avaluació;
Lloc: Sala de Juntes- Planta 10
 

Data : 19/02/2015
Títol :
Resultats de l'auditoria de qualitat de tècnica mamogràfica
Ponents :
Margarita Posso, metgessa adjunta del Servei d'Epidemiologia i Avaluació
Lloc: Sala de Juntes- Planta 10
 

Data :26/02/2015
Títol :
Efectivitat de les estratègies de qualitat a 7 països Europeus-Projecte DUQUE (7PM)
Ponents :
Rosa Suñol, directora de l’Institut Universitari Avedis Donabedian (UAB);
Lloc: Sala de Juntes- Planta 10
 

Data : 12/03/2015
Títol :
Projecte Estrella: Seguridad en anelgesia epidural
Ponents :
Dr. Montes, Cap de secció de la CMA i de la Clínica del Dolor, del Servei d'Anestesiologia i Reanimació;
Lloc: Sala de Juntes- Planta 10
 

Data : 19/03/2015
Títol :
Presentació Informe Anual del Registre de Tumors de l'Hospital del Mar
Ponents :
Dra. Marta Banqué, metgessa adjunta del Servei d'Epidemiologia i Avaluació;
Lloc: Sala de Juntes- Planta 10
 

Data : 26/03/2015
Títol :
1)Protocol Projectes Cohort Dama
2)Metodologia ISO aplicada al PSMAR
Ponents :
1)Dr. Francesc Macià, metge adjunt del Servei d'Epidemiologia i Avaluació;
2)Priscila Giraldo, infermera del Programa de Qualitat del Servei d'Epidemiologia i Avaluació;
Lloc: Sala de Juntes- Planta 10
 

Calendari sessions 3er trimestre 2014

Data : 09/10/2014
Títol :
Evolució de la incidència de microorganismes multiresistents
Ponents :
Cristina González i la Dra. Marta Banqué del Servei d'Epidemiologia i Avaluació;
Lloc: Sala de Juntes- Planta 10
 

Data : 16/10/2014
Títol :
Objectius de qualitat per unitats clíniques
Ponents :
Dr. Castells, cap del Servei d'Epidemiologia i Avaluació i Mercè Comas, estadística del Servei d'Epidemiologia i Avaluació;
Lloc: Sala de Juntes- Planta 10
 

Data : 23/10/2014
Títol :
Estada a Harvard de la Priscila Giraldo
Ponent :
Priscila Giraldo, Infermera Tècnica del Programa de Qualitat del Servei d’Epidemiologia i Avaluació;
Lloc: Sala de Juntes- Planta 10
 

Data : 30/10/2014
Títol :
Registre i seguiment de les mesures de precaució
Ponent :
Milagros Herranz, imfermera del Programa de Control d'Infeccions del Servei d'Epidemiologia i Avaluació;
Lloc: Sala de Juntes- Planta 10
 

Data : 13/11/2014
Títol :
Qualitat de les dades del programa de vigilància de les infeccions nosocomials en la xarxa d’hospitals de Catalunya(Programa VINCat)
Ponent :
Enric Limón, Coordinador del Programa VINCAT de la Generalitat;
Lloc: Sala de Juntes- Planta 10
 

Data : 27/11/2014
Títol :
Resultats preliminars enquesta de satisfacció Programa de Cribratge del Càncer Colorectal
Ponent :
Margarita Posso, metgessa adjunta del Servei d'Epidemiologia i Avaluació;
Lloc: Sala de Juntes- Planta 10
 

Data : 11/12/2014
Títol :
1)Update projecte BELLE
2)Reingressos Multiresistents
Ponent :
1) Dr. Castells, cap de servei del Servei d'Epidemiologia i Avaluació,i Isabel Torà, estadística del Servei d'Epidemiologia i Avaluació;
Lloc: Sala de Juntes- Planta 10
 

Calendari sessions 2on trimestre 2014

Data : 24/04/2014
Títol :
1)La introducció de la mamografia digital, ha augmentat la detecció de tumors in situ?Indicadors de cribratge a l'Hospital del Mar, després de 7 anys de digitalització
2)Lessions benignes i risc de càncer en els programes de cribratge.BELLE Project
Ponent :
1)Dra. Maria Sala, metgessa resident del Servei d'Epidemiologia i Avaluació i Laia Domingo, investigadora del Servei d'Epidemiologia i Avaluació
2)Dr. Xavier Castells, Cap del Servei d'Epidemiologia i Avaluació i Isabel Torà, estadística del Servei d'Epidemiologia i Avaluació Lloc: Sala de Juntes- Planta 10
 

Data : 15/05/2014
Títol :
Essencial: afegint valor a la pràctica clínica
Ponent :
Anna Kotzeva,MD PHD de l'AIAQS
Lloc: Sala de Juntes- Planta 10
 

Data : 22/05/2014
Títol :
SIDIAP
Ponent :
Josep Maria Elorza, Institut Universitari d'investigació en Atenció Primària "Jordi Gol"
Lloc: Sala de Juntes- Planta 10
 

Data : 29/05/2014
Títol :
1)Evolució Higiene de mans al PSMAR:Observar és millorar
2)Higiene de mans i metodologia ILU: Concept mapping for the evaluation of the effects of the Dependence Act in the Quality of life of informal caregivers
Ponent :
1)Ana Collado, infermera del Programa d'Infeccions
2)Cristina González,Coordinadora d'Infermeria del Programa de Control d'Infeccions i Núria Pujolar, Coordinadora de l'Àrea Mèdica d'Infermeria
Lloc: Sala de Juntes- Planta 10
 

Data : 12/06/2014
Títol :
1)Prevalença i avaluació de dispositius invasius HMAR
2)Analysis of the nutritional status of patients with renal disease during hospitalization
Ponent :
1) Cristina González, Coordinadora d'Infermeria del Programa de Control d'Infeccions
2) Carlota Hidalgo, infermera del Programa de Control d'Infeccions
Lloc: Sala de Juntes- Planta 10
 

Data : 19/06/2014
Títol :
Evaluaciones económicas en Salud
Ponent :
Margarita Posso
Lloc: Sala de Juntes- Planta 10
 

Calendari sessions 1er trimestre 2014

Data : 16/01/2014
Títol :
1) Nous indicadors de participació en el cribatge de càncer colorectal;
2) Avaluació de la qualitat dels informes d'alta;
Ponents :
1) Francesc Macià, coordinador de l'Unitat de Prevenció i Registre de Càncer del Servei d'Epidemiologia i Avaluació i Andrea Burón, metgessa adjunta del Servei d'Epidemiologia i Avaluació
2) Maria Sala, metgessa adjunta del Servei d'Epidemiologia i Avaluació
Lloc: Sala de Juntes- Planta 10
 

Data : 23/01/2014
Títol :
Estada d'Ana Rodríguez en el Sloan-Kettering Cancer Center
Ponent :
Dra. Ana Rodríguez, del Servei de Radiodiagnòstic per la imatge
Lloc: Sala de Juntes- Planta 10
 

Data : 30/01/2014
Títol :
Aplicació de les tècniques de Machine Learning per a la classificació en classes múltiples dels càncers d'interval del cribatge de càncer de mama;
Ponent :
Richard Guerrero, investigador pre-doctoral del Servei d'Epidemiologia i Avaluació
Lloc: Sala de Juntes- Planta 10
 

Data : 13/02/2014
Títol :
Estat actual de cribatge en càncer d'ovari;
Ponent :
Dra. Gemma Mancebo, metgessa adjunta del Servei d'Obstetricia i Ginecologia
Lloc: Sala de Juntes- Planta 10
 

Data : 20/02/2014
Títol :
Disseny, construcció i validació d'un recurs informàtic per gestionar la càrrega assistencial del pacient d'ingrés hospitalari
Ponent :
Maria Jesús Vilar i Carmen Lasso, infermeres de l'àrea de Qualitat del PSMAR
Lloc: Sala de Juntes- Planta 10
 

Data : 27/02/2014
Títol :
Estudio de prevalencias de terapias complementarias en España y Europa
Ponent :
Paz Fernández, Coordinadora Recerca Cures Infermeres de l'ICO
Lloc: Sala de Juntes- Planta 10
 

Data : 13/03/2014
Títol :
Estudios de diferentes aspectos clínicos, epidemiológicos y de prevención de las bacteriemias
Ponent :
Roser Terrades, Professora d'Infermeria de l'UPF
Lloc: Sala de Juntes- Planta 10
 

Data : 20/03/2014
Títol :
Estada a l'estranger de Marta Arcas i Juliana Reyes
Ponent :
Marta Arcas i Juliana Reyes, residents de 4rt any del Servei d'Epidemiologia i Avaluació de l'Hospital del Mar
Lloc: Sala de Juntes- Planta 10
 

Data : 27/03/2014
Títol :
Análisis por episodios de las altas de la Base de datos RECH
Ponent :
Pietro Chiarello
Lloc: Sala de Juntes- Planta 10
 

Data : 10/04/2014
Títol :
Avaluació dels consentiments informats
Ponent :
Oleguer Pares i Marc Martí, residents de 3er i 4rt any del Servei d'Epidemiologia i Avaluació
Lloc: Sala de Juntes- Planta 10

Calendari sessions 4rt trimestre 2013

Data : 24/10/2013
Títols :
1) Revisió Sistemàtica-meta-anàlisis;
2) Validez de una prueba diagnóstica: Valor Predictivo;
Ponents :
1) Marc Martí, resident de tercer any del Servei d'Epidemiologia i Avaluació
2) Belén Germade, resident de segon any del Servei d'Epidemiologia i Avaluació
Lloc: Sala de Juntes- Planta 10

Data : 31/10/2013
Títol :
Presentació del Protocol de Confidencialitat del Servei d’Epidemiologia i Avaluació
Ponent :
1) Francesc Macià, coordinador de l'Unitat de Prevenció i Registre de Càncer del Servei d'Epidemiologia i Avaluació
2) Mercè Comas,estadística adjunta del Servei d´Epidemiologia i Avaluació
Lloc: Sala de Juntes- Planta 10
 

Data : 14/11/2013
Títols :
1) Projecció a 20 anys de la càrrega de cirurgia de revisió d'artoplastia de genoll;
2) Revisió bibliogràfica " Sobrediagnóstico en el cribado de cáncer de mama: la importancia del periodo de observación y el adelanto diagnóstico;
Ponents :
1) Richard Guerrero, investigador pre-doctoral del Servei d'Epidemiologia i Avaluació
2) Belén Germade, resident de segon any del Servei d'Epidemiologia i Avaluació
Lloc: Sala de Juntes- Planta 10

Data : 21/11/2013
Títol :
"La mar de bé. Programa per a la reducció de l'obesitat infantil a la Barceloneta"
Ponent :
Francesc Ramos, infermer del CAP Barceloneta
Lloc: Sala de Juntes- Planta 10
 

Data : 28/11/2013
Títol :
Avaluació d’impacte d’un tractament mitjançant un disseny quasi-experimental: El Propensity Score Matchingavaluació d’impacte d’un tractament mitjançant un disseny quasi-experimental: El Propensity Score Matching
Ponent :
Mauro Mediavilla,Ajudant Doctor al Departament d’Economia Aplicada de la Universitat de València
Lloc: Sala de Juntes- Planta 10
 

Data : 19/12/2013
Títol :
1) Metodologia Metanàlisis- Sessió Pràctica
2) Prevalencia y valor predictivo de signos y síntomas digestivos entre participantes de un programa poblacional de detección precoz de cáncer de colon y recto
Ponents :
1) Marc Martí, resident de tercer any del Servei d'Epidemiologia i Avaluació
2) Belén Germade, resident de segon any del Servei d'Epidemiologia i Avaluació
Lloc: Sala de Juntes- Planta 10
 

Calendari sessions 2on trimestre 2013  

Data : 11/04/2013
Títol :
Càncer de Còlon i dieta
Ponent :
Marta Banqué, metgessa adjunta del Servei d’Epidemiologia i Avaluació
Lloc: Sala de Juntes- Planta 10
 

Data : 18/04/2013
Títol :
Evaluación prospectiva del proceso informativo en los pacientes diagnosticados de càncer de pulmón avanzado
Ponent :
1) Dra. Arriola, metgessa adjunta del Servei d’Oncologia  
2) Dra. Ada Ruiz, metgessa adjunta de l´INAD
Lloc: Sala de Juntes- Planta 10
 

Data : 25/04/2013
Títol :
1) Informació Sanitària de l'Àrea Integral de Salut Barcelona Litoral Mar - Edició 2012;
2) Informes districtes ASPB;
Ponents :
1) Mercè Comas, estadística adjunta del Servei d´Epidemiologia i Avaluació
2) Natàlia Allué, resident de 3er any del Servei d’Epidemiologia i Avaluació
Lloc: Sala de Juntes- Planta 10

Data : 09/05/2013
Títol :
La colonoscòpia: pal de paller de la prevenció de càncer de còlon
Ponent :
1) Dr. Bessa, metge adjunt del Servei de Digestologia
Lloc: Sala de Juntes- Planta 10
 

Data : 16/05/2013
Títol :
1)Evolució dels microorganismes conflictius a l'Hospital del Mar entre els anys 2007-2012;
2) Informe resum dels resultats de l’anàlisi de l’emplenament del llistat de comprovació per a la prevenció d’incidents a cirurgia als serveis de Cirurgia General i COT;
Ponents :
1) Marta Arcas, resident de 3er any del Servei d’Epidemiologia i Avaluació
2) Natàlia Allué, resident de 3er any del Servei d’Epidemiologia i Avaluació
Lloc: Sala de Juntes- Planta 10

Data : 23/05/2013
Títol :
Uso de la regresión logística
Ponents :
1) Marta Román, Suport técnic i de recerca del Servei d´Epidemiologia i Avaluació
2) Jordi Blanch, Suport técnic i de recerca del Servei d´Epidemiologia i Avaluació
Lloc: Sala de Juntes- Planta 10

Data : 30/05/2013
Títol :
Assaig presentació tesis doctoral: Reptes en l’avaluació del cribratge poblacional de càncer de mama
Ponent :
1) Laia Domingo, Suport técnic i de recerca del Servei d´Epidemiologia i Avaluació
Lloc: Sala de Juntes- Planta 10
 

Data : 13/06/2013
Títol :
1) Informe 2013 Registre de Tumors H.Mar
2) Sessió bibliogràfica: Presentació d'un article científic
Ponents :
1) Francesc Macià, coordinador de l’Unitat de Prevenció i Registre de Càncer
1) Marta Banqué, metgessa adjunta del Servei d’Epidemiologia i Avaluació
2) Natàlia Allué, resident de 3er any del Servei d’Epidemiologia i Avaluació
Lloc: Sala de Juntes- Planta 10

Data : 20/06/2013
Títol :
Què són, què fan i per a què serveixen els comitès operatius de prevenció i salut comunitària (COPISC)
Ponent :
1) Monserrat Casamitjana , del Consorci Sanitari de Barcelona.
Lloc: Sala de Juntes- Planta 10
 

Data : 27/06/2013
Títol :
Higiene Hospitalària
Ponent :
1) Roser Terrades, coordinadora del Programa de Control d'Infeccions
Lloc: Sala de Juntes- Planta 10
 

Calendari sessions 1er trimestre 2013
 

Data: 17/01/2013
Títol:
1) Cribado de cáncer de mama en Noruega: entorno laboral y experiencias personales

Ponent:
1) Marta Román, Suport técnic i de recerca del Servei d´Epidemiologia i Avaluació
Lloc: Sala de Juntes- Planta 10

Data: 24/01/2013
Títol:
Impacto económico de los eventos adversos en los hospitales españoles
Ponents:
1) Natalià Allué, Resident de tercer any del Servei d´Epidemiologia i Avaluació
Lloc: Sala de Juntes- Planta 10

Data: 31/01/2013
Títol:
Presentació de l´article “Eosinophil count and neutrophil-lymphocyte count ratio as prognostic markers in patients with bacteremia: a retrospective cohort study “
Ponents :
1) Roser Terrades, Coordinadora del Programa de Control d’Infeccions. Servei d´Epidemiologia i Avaluació
2) Jordi Blanch, Suport técnic i de recerca del Servei d´Epidemiologia I Avaluació
Lloc: Sala de Juntes- Planta 10

Data : 14/02/2013
Títol :
Hospital Virtual
Ponent :
1) Marta Sorribas, coordinadora de projectes d'innovació de l'escola Bonanova.
Lloc: Sala de Juntes- Planta 10


Data : 21/02/2013
Títol :
Informació Sanitària de l'Àrea Integral de Salut Barcelona Litoral Mar - Edició 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ponent :
1) Mercè Comas, estadística adjunta del Servei d´Epidemiologia i Avaluació.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lloc: Sala de Juntes- Planta 10


Data : 28/02/2013
Títol :
REGSTATTOOLS: Eines estadístiques per a l'anàlisi de base de dades en registres de malalties
Ponent:
Laura Esteban,
Lloc: Sala de Juntes- Planta 10

Data : 14/03/2013
Títols :
1) Prevalencia y valor predictivo de síntomas digestivos entre participantes de un programa poblacional de detección precoz de cáncer de colon y recto
2) Impacto del " SMS" sobre la participación de las mujeres en un programa de cáncer

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat