Programa de Control de la Infecció Hospitalària

Equip professional:
Coordinadora d’Infermeria: Cristina González
(Infermera)
Milagros Herranz, Carlota Hidalgo, Noemí Martín (Infermeres de Control d'Infeccions)

El Programa de Control d’infeccions té per finalitat prevenir, detectar i controlar les infeccions que es produeixen en els centres sanitaris del Parc de Salut MAR. Es també dintre de la Comissió d’Infeccions l’equip assessor de la Direcció Mèdica, Direcció d'Infermeria i dels professionals sobre les mesures de prevenció i control de la infecció més adients en cada situació garantint la màxima qualitat del procés d'assistència al pacient, als familiars que l'acompanyen i al personal sanitari que l’atén.

Els objectius específics del Programa de Control d’Infeccions en l'àmbit del Servei d'Epidemiologia i Avaluació són la prevenció i control de la infecció nosocomial i la vigilància epidemiològica. Entre les activitats realitzades destaquen les següents:

Activitats de prevenció:

 • Sessions formatives dirigides als professionals sanitaris, elaboració i/o revisió dels protocols relacionats amb la prevenció de les infeccions i de manuals de procediments com per exemple el de mesures de precaució; i la difusió d'aquests.
 • Es realitza la valoració cribratge i instauració de mesures de precaució de forma preventiva en pacients amb antecedents d'adquisició de microorganismes multiresistents en ingressos anteriors.
 • Es participa en diferents comissions i grups de treball.
 • Es lideren les campanyes d'higiene de mans i s'avalua el seu compliment per saber la taxa d’adherència.
 • Avaluació de la neteja hospitalària i de les cuines dels centre.

Activitats de vigilància epidemiològica i control d'infeccions:

 • Conèixer els microorganismes conflictius, valorar el tipus de mesures de precaució, indicar-les a la unitat d'hospitalització, registre de les dades a la base i realització del seguiment d'aquests pacients.
 • Seguiment prospectiu de bacterièmies amb recollida de dades i elaboració de taxes trimestrals.
 • Declaració de les Malalties de Declaració Obligatòria (MDO) a l’Agència de Salut Pública per web service.
 • Seguiment de la cirurgia protèsica, de genoll i maluc, cirurgia de colon i recte, neurocirurgia i cirurgia de raquis per càlcul de la taxa d'infecció relacionada amb aquests procediments.
 • Participació a l'estudi de Vigilància de les infeccions nosocomials a Catalunya (VINCAT): prevalença anual i registre dels procediments amb compromís del PSMAR.
 • Detecció, control, estudi i elaboració d'Informes en brots epidèmics.

Altres

Compromís social

 • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2023 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat