Programa de Detecció Precoç de Càncer de Mama

Coordinador: Francesc Macià

L’any 1995 la Regió de Barcelona del Servei Català de la Salut en col·laboració amb l'IMAS (Hospital del Mar i Hospital de l’Esperança), va posar en funcionament el Programa de detecció precoç de càncer de mama a Barcelona amb la finalitat que la població femenina de la nostra ciutat es pogués beneficiar del diagnòstic precoç del càncer de mama i dels avantatges que això comporta.

Objectiu del Programa. L’objectiu principal és la reducció de la mortalitat per càncer de mama, el càncer més freqüent en les dones i el que causa més morts. Un altre objectiu és augmentar, gràcies al diagnòstic precoç, els tractaments conservadors, que permeten la conservació del pit.

A qui va adreçat? El Programa s’adreça a totes les dones de 50 a 69 anys residents als districtes de Ciutat Vella, Gràcia, Sarrià-Sant Gervasi i Sant Martí.

Com es convida a participar-hi? La invitació es fa mitjançant una carta personalitzada que detalla el dia, l’hora i el lloc reservat per a fer la prova, a més d’una sèrie de recomanacions pràctiques.

La mamografia. Actualment la prova recomanada per al diagnòstic precoç és la mamografia (és una radiografia dels pits), que s’ha de fer cada 2 anys. Al Parc de Salut Mar s’efectuen amb un mamògraf digital. L’estudi mamogràfic consisteix en la realització de dues projeccions (radiografies) de cada pit (craniocaudal i lateroobliqua). Les mamografies són revisades per dos radiòlegs de forma separada i independent (doble lectura). En cas que no coincideixin en el resultat, la decisió final la pren un tercer radiòleg que fa d’àrbitre.

Comunicació del resultat. Un cop feta la mamografia ens podem trobar en dues situacions: mamografia normal o mamografia dubtosa.

  • Mamografia normal. En més del 95% de les dones participants no s’observen anomalies en la mamografia (o bé només hi ha imatges clarament benignes). En aquest cas es comunica el resultat per carta a la interessada en uns quinze dies. La carta indica que se la tornarà a avisar al cap de 2 anys per tornar a fer la mamografia. També adverteix, però, que si abans de la propera convocatòria la dona nota alguna anomalia en algun dels pits és recomanable que visiti al seu metge de capçalera o ginecòleg. 
  • Mamografia dubtosa. En aquest cas el Programa es posa en contacte per via telefònica amb la dona per citar-la novament a fer-se alguna prova addicional (una nova mamografia o algun altre tipus d’exploració). Si anteriorment s’ha realitzat mamografies en algun altre centre, és molt recomanable que les porti.

Altres exploracions per descartar patologia. Quan el resultat de la mamografia és dubtós cal efectuar exploracions addicionals com ara una nova mamografia, una ecografia, una punció amb agulla fina (citologia PAAF), una biòpsia amb agulla gruixuda (BAG) o, en algun cas, una biòpsia quirúrgica. A la majoria d’aquestes dones que són reconvocades per fer-se més exploracions només se’ls realitza una nova mamografia o una ecografia.

Aquestes proves serveixen per descartar l’existència d’alteracions importants. És important no angoixar-se, ja que només a un nombre reduït de dones (entre 4 i 5 de cada 1.000 dones participants) se’ls acabarà diagnosticant un càncer. La mamografia només és el primer pas del procés diagnòstic, ja que sempre fan falta altres proves per confirmar-lo.

Què passa si es detecta un càncer? Quan es diagnostica un càncer, l’equip de la Unitat Funcional de Càncer de Mama del Parc de Salut Mar (amb professionals experts dels serveis de Radiologia, Anatomia Patològica, Cirurgia, Ginecologia, Oncologia, Radioteràpia i Psicooncologia) el valora en sessió del Comitè de Tumors i pren les decisions més adients en cada cas, tenint en compte les característiques de la dona i del tumor detectat. Una infermera gestora de casos s’encarrega de coordinar l’atenció i servir de referència al llarg del procés tant per a la pacient i els seus familiars com per als mateix equip de professionals.

La majoria de càncers que es detecten en el Programa estan en fases molt inicials, són de mida petita, localitzats al pit i sense afectar altres òrgans. El pronòstic és molt bo.

El tractament es realitza de manera ràpida i en més del 80% dels casos és possible la conservació del pit.

Coordinació amb l’atenció primària. El Programa està coordinat amb l’Atenció Primària de manera que els metges de capçalera reben informació del resultat de la mamografia. Així mateix, estan coordinats amb el Programa a l’hora d’animar a la participació i d’aconsellar les dones en cas de resultat dubtós de la mamografia.

Coordinació amb el Programa de Barcelona. A partir de l’any 2000 a Barcelona el Programa es va estendre a tots els districtes de Barcelona, cadascun amb un hospital de referència segons proximitat. La responsabilitat de difusió i avaluació es compartida amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona, que actua d’institució coordinadora i la gestió és responsabilitat de les quatre Institucions hospitalàries (Parc de Salut MAR (Hospital del Mar i Hospital de l’Esperança), Hospital de Sant Pau, Hospital Clínic i Hospital de la Vall d’Hebron).

Telèfons d’atenció del Programa:

Ciutat Vella i Sant Martí: 93 248 30 78

Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi: 93 367 43 14

e-mail: pcmama(ELIMINAR)@hospitaldelmar.cat

Circuit del Programa

Cronograma:

Tríptic informatiu

 Cartes que reben les dones 

Vídeo presentació

Principals resultats 

Jornada sobre el càncer de mama

Butlletins del Programa​

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat