Prevenció i Registre del Càncer

Equip professional:
Coordinador: Francesc Macià (Metge)
Andrea Burón(Metgessa adjunt)
Marta Román (Estadística adjunta) Adrià Moncusí (Epidemiòleg)
Cristina Barrufet, Alícia Noguera (Gestores de casos)
Cristina Hernández (Data Manager)


Isabel Amatriain, Mercè Esturi, Eva Fernández, M Àngels Mercader, Marina Reyes, Judit Sivilla (Administratives)
 

  1.  Programa de detecció precoç de càncer de mama
  2.  Programa de detecció precoç de còlon i recte
  3.  Registre de tumors

Programa de detecció de precoç de càncer de mama

El Programa de detecció precoç de càncer de mama del PSMAR va ser pioner a Catalunya l'any 1995. Des d'aleshores ha estat un programa de referència i entre altres aspectes, un dels nostres professionals és el president de la Comissió Assessora de Cribratges de Càncer de Catalunya.

El Programa s'adreça a totes les dones (més de 70.000) de 50 a 69 anys residents a quatre districtes de Barcelona: Ciutat Vella, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia i Sant Martí. El test de cribratge és la mamografia cada 2 anys.

El Servei d'Epidemiologia i Avaluació es fa càrrec de l'Oficina Tècnica de Cribratge d'aquesta àrea, amb una unitat de cribratge a l'Hospital del Mar i una altra a l'Hospital de l'Esperança. Som responsables, doncs, de la gestió global del Program (garantint la citació de les dones de la població diana, el procés d'exploracions addicionals i la derivació a la Unitat Funcional de Càncer de Mama), així com de la monitorització d'indicadors i l'avaluació dels resultats.

Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte

Iniciat al desembre del 2009, el Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte; de Barcelona és un programa conjunt de l'Hospital del Mar i l'Hospital Clínic, que treballem de forma coordinada amb les oficines de farmàcia de cada zona.

Aquest Programa s'adreça a tots els homes i dones de 50 a 69 anys . La prova de cribratge és el test immunològic de sang oculta en femta, una prova molt senzilla que es recull a les farmàcies i es fa a casa. En cas de resultar positiva, es proposa efectuar una colonoscòpia. Si es detecta càncer o altres lesions premalignes, es garanteix tot el procés assistencial mitjnaçant la derivació a la Unitat de Càncer Colorectal.

El Servei d'Epidemiologia i Avaluació té al seu càrrec, conjuntament amb l'Hospital Clínic, l'Oficina Territorial de Cribratge del Programa de Barcelona. L'Oficina Tècnica de l'Hospital del Mar s'encarrega dels nostres districtes de referència, Ciutat Vella i Sant Martí, tot garantint la invitació de la població diana i l'anàlisi i avaluació dels indicadors de qualitat i de resultat del Programa de Barcelona.

Registre de tumors

El Registre de Tumors de l'Hospital del Mar (RTHMar) recull de forma sistemàtica i exhaustiva un conjunt d'informació clínica i demogràfica de tots els malalts de càncer assistits al Parc de Salut MAR. És un valuós instrument que proporciona dades sobre la incidència i característiques dels tumors, la qualitat del procès diagnòstic i terapèutic, així com la supervivència dels pacients.

El RHTMar s'ha especialitzat com a instrument per a la millora de la qualitat assistencial oncològica, amb objectius tant clínics com de gestió, referits especialment a les unitats funcionals de càncer. A més, facilita informació i col·labora en estudis clínics i epidemiològics, tant dels professionals del nostre centre com d'altres institucions.

Jornada Commemorativa dels 40 anys del Registre de Tumors 2018

Altres Informes i publicacions

Iniciat al 1978, el RTHMar és un dels registres de càncer hospitalaris més antics de tot l'Estat espanyol. Actualment registra una mitjana de més de 2.000 casos nous cada any.

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat