Definició

Un traumatisme facial implica tant les fractures dels teixits tous de la cara com, per exemple, cremades, laceracions i contusions com també les dels teixits durs (ossos del massís facial), és a dir,  fractures de mandíbula o maxil·lar, malar, arc zigomàtic , fractures nasals i fractures d'òrbites, entre d'altres.

Així mateix, dins d'aquest grup de fractures de teixits durs estarien incloses les fractures dentals / dentoalveolars, és a dir, fractures de les dents i les seves estructures adjacents.

Els traumatisme facials poden ser el resultat d'un accident de trànsit, accident esportiu, accident laboral, violència interpersonal o caigudes. Diferents societats i cultures mostra diferents patrons de trauma facial.

A la nostra societat, a la població infantil, el traumatisme facial més freqüent sol ser la fractura del nas, l'os malar i mandibular i les ferides a la pell. En canvi, en els adults els traumatismes facials acostumen a ser més severs, normalment causats per accidents de trànsit, esportius i per agressions.

El mecanisme de producció d'un traumatisme facial és important en el reconeixement de la magnitud i la severitat del mateix.

Rares vegades els traumatismes facials generen un perill per a la vida si no és que estiguin associats a traumes d'altres parts del cos, però les repercussions funcionals poden ser severes i la nostra interacció social es veurà afectada si no es tracten adequadament.

Davant d'un traumatisme facial, llevat de casos aïllats amb ferides lleus, el pacient afectat s'ha de remetre immediatament a un centre especialitzat de cirurgia maxil·lofacial. El maneig de les fractures facials per un equip especialitzat és primordial per assegurar una correcta reducció i fixació de les fractures.

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2023 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat