Cartera de serveis

L'especialitat de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial és l'especialitat Mèdico-Quirúrgica que s'ocupa de la prevenció, estudi, diagnòstic, tractament i rehabilitació de la patologia del territori craniofacial, així com dels òrgans i estructures cervicals relacionades directe o indirectament amb les mateixes (crani, boca, llavis, dents, maxil·lars, cara, cap i coll).

El camp d'acció parteix de la concepció integral d'aquest conjunt orgànic interrelacionat, sustentat sobre rigorosos criteris embriològics i anatomofuncionals, per la qual cosa ha d'entendre's que l'actuació i responsabilitat professional és absoluta, tant respecte a teràpies mèdiques específiques com en relació a l'ús de tècniques quirúrgiques.

D'acord amb la diversa patologia que pot trobar-se a aquest nivell regional, l'espectre de l'especialitat, d'acord amb les guies europees, inclou fonamentalment, els següents àmbits:

 1. Cirurgia dentoalveolar.
 2. Tractament de les infeccions que involucren els ossos i teixits tous del cap i el coll.
 3. Traumatismes crani-maxil·lo-facials (parts òssies i teixits tous), tant aguts com seqüeles.
 4. Patologia oral-Medicina oral.
 5. Tractament quirúrgic i no quirúrgic de les afeccions de l'articulació temporomandibular.
 6. Cirurgia reconstructiva de cap i coll, incloent dissecció de penjolls de teixits tous i teixits ossis.
 7. Tècniques microquirúrgiques.
 8. Cirurgia ortognàtica-ortopèdica facial.
 9. Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora cervico-facial.
 10. Tractament de les malformacions congènites facials que inclouen les fissures llavi-palatinas.
 11. Cirurgia craniofacial.

Cartera de serveis

1- Cirurgia i Medicina Oral.

2- Patologia infecciosa oro-cervico-facial.

3- Traumatologia de l'esquelet craniofacial:

 • Traumatismes de parts toves cervicofacials.
 • Traumatismes dentoalveolars i ferides de la cavitat bucal.
 • Traumatismes naso-etmoido-orbitaris.
 • Traumatismes de l'òrbita.
 • Traumatismes nasals.
 • Traumatismes maxil·lars.
 • Traumatismes mandibulars.
 • Traumatismes de l'os frontal.
 • Seqüeles dels traumatismes craniofacials.

4- Patologia de les Glàndules salivals:

 • Tumors benignes i malignes de les glàndules salivals.
 • Entitats obstructives.

5- Oncologia del cap i el coll:

 • Quistos odontogènics i no odontogènics dels maxil·lars.
 • Lesions precancerosas oro-cervico-facials.
 • Tumors benignes de la mucosa bucal i de la cara.
 • Tumors benignes i malignes de la pell crani-cervico-facial.
 • Tumors malignes de la mucosa bucal i orofaringe.
 • Tumors malignes de parts toves de la cara i del coll.
 • Tumors vasculars i nerviosos de cap i coll.
 • Patologia ganglionar cervico-facial.
 • Quistos de parts toves oro-cervico- facials.
 • Tumors odontogènics benignes i malignes dels maxil·lars.
 • Tumors no odontogènics benignes i malignes dels maxil·lars.
 • Afeccions pseudotumorals dels maxil·lars i cavitat oral.
 • Tumors benignes i malignes de la cavitat nasal.
 • Tumors benignes i malignes dels sins paranasals.
 • Tumors benignes i malignes  de la base del crani.
 • Patologia tumoral de l'òrbita.

6- Patologia de l'articulació temporomandibular.


7- Cirurgia Reconstructiva crani-cervico-facial:

 • Empelts; Penjolls pediculats; Penjolls microquirúrgics
 • Implants aloplàstics i biomaterials.

8- Cirurgia craniofacial: Malformacions craniofacials.

 • Patologia malformativa de l'òrbita.
 • Fissura llavi-palatina.
 • Malformacions dentofacials de l'esquelet maxil·lofacial: Cirurgia Ortognàtica.
 • Diagnòstic i planificació de les malformacions dentofacials.
 • Malformacions del terç mig facial.
 • Malformacions del terç inferior.
 • Malformacions combinades.
 • Síndrome de Apnea-Hipopnea Obstructiva del Son (SAHOS).

Procediments específics dintre de l’especialitat

1- Cirurgia dentoalveolar:

 • Exodòncia (dent erupcionat).
 • Exodòncia (dent no erupcionat).
 • Trasplantaments i reimplants dentaris.

2- Infeccions cervicofacials:

 • Drenatges d'abscessos.
 • Legrat de osteïtis.
 • Extirpació segrest ossi.
 • Tractament de l'osteonecrosi dels maxil·lars.

3- Traumatologia:

 • Sutura de ferides bucals.
 • Sutura de ferides facials i cervicals.
 • Tractament tancat de fractures maxil·lars.
 • Tractament obert de fractures maxil·lars.
 • Tractament tancat de fractures mandibulars.
 • Tractament obert de fractures mandibulars.
 • Tractament de fractures nasals.
 • Tractament obert i tancat de fractures de malar, òrbita i arc zigomàtic.
 • Tractament dels traumatismes naso-etmoido-orbitaris.
 • Traumatismes del terç superior facial (Os i si frontal).

4- Malformacions congènites:

 • Craniosinostosi i craneofaciosinostosi,
 • Fissures facials.
 • Fissura labial unilateral.
 • Fissura labial bilateral.
 • Fissura palatina simple.
 • Fissura llavi-palatina.
 • Empelts ossis en fissura alveolar.
 • Altres malformacions congènites de parts toves cervicofacials.

5- Cirurgia mucogingival i osteoplàstica dels maxil·lars:

 • Vestibuloplastia.
 • Augment de cresta alveolar.
 • Frenillectomía.
 • Alveoloplastia i alveolectomia,
 • Extirpació de torus.
 • Distracció alveolar.

6- Cirurgia ortognàtica:

 • Osteotomies segmentàries dels maxil·lars.
 • Osteotomies de maxil·lar superior.
 • Osteotomies de mandíbula.
 • Osteotomies combinades.
 • Mentoplàstia.
 • Distracció osteogènica de l'esquelet craniofacial.

7- Patologia de l'articulació temporomandibular:

 • Tractament de la luxació discal reductible i no reductible.
 • Artroscòpia i artrocentesi.
 • Meniscopexia.
 • Intervencions sobre el còndil.
 • Artroplàsties i pròtesis articulars.
 • Tractament conservador de la síndrome dolor-disfunció de l'articulació temporomandibular.
 • Denervació selectiva de musculatura masticatòria (toxina botulínica).

8- Cirurgia oncològica:

 • Biòpsies.
 • Extirpacions de pell i/o mucosa.
 • Quistectomía dels maxil·lars.
 • Extirpacions de tumors dels teixits tous de la cavitat oral i la regió cervicofacial.
 • Resecció parcial de maxil·lar o mandíbula.
 • Resecció total de maxil·lar, mandíbula i/o altres ossos facials.
 • Limfadenectomia cervical.
 • Extirpació de tumors cervicals.
 • Abordatges i extirpació de tumors orbitaris i/o de la base cranial.
 • Tractament de la patologia vascular orocervicofacial.
 • Extirpació dels tumors dels sins paranasals.

9- Cirurgia de les glàndules salivals:

 • Parotidectomia total, superficial i parcial.
 • Submaxil·lectomía.
 • Extirpació de litiasi salivals.
 • Sialoendoscopia.
 • Tractament de la Síndrome de Frey.

10- Cirurgia dels nervis facials:

 • Neuròlisi química. Secció nerviosa. Sutura nerviosa. Empelt nerviós.

11- Cirurgia reconstructiva:

 • Empelts de pell i/o mucosa.
 • Penjolls pediculats cutanis, miocutanis i/o osteomiocutanis.
 • Penjolls lliures microquirúrgics.
 • Reconstruccions amb empelt d'os, cartílag i/o implants aloplàstics.

12- Miscel·lània:

 • Traqueostomia.
 • Extirpació de cossos estranys.
 • Tractament urgent de les hemorràgies cervicofacials.
 • Cirurgia no oncològica de sins paranasals.
 • Cirurgia de la hipertròfia masseterina.
 • Cirurgia de l'apòfisi estiloides.
 • Tractament de lesions mucosa oral amb làser CO2.
 • Descompressió orbitària en pacients afectats d'una patologia tiroïdal.
 • Biòpsia de l'Artèria Temporal.

Compromís social

 • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2023 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat