Servei d'anatomia patològica de l'Hospital del Mar

No hi ha una sola manera d'abordar les malalties, cada pacient és diferent

L'Àrea de Diagnòstic Integrat de l'Hospital del Mar, gràcies a la utilització d’un sistema d'informació avançat, obre les portes a millorar el diagnòstic de les malalties, a personalitzar els tractaments i a impulsar la medicina preventiva. La intel·ligència artificial ofereix un suport al diagnòstic que facilita la detecció de malalties i lesions i la predicció de l'efectivitat d'un determinat tractament i de l'evolució del pacient, de manera que obre les portes a una medicina més preventiva i personalitzada.

El Servei d'Anatomia Patològica estudia, a escala macro i microscòpica i en combinació amb diferents tècniques, els teixits (biòpsies tissulars, líquides i citologies) per obtenir diagnòstics acurats de les malalties, identificar-ne les causes, la patogènesi, el pronòstic i la resposta al tractament.

Unitat de Biòpsia Líquida

L'Hospital del Mar és el primer centre de Catalunya i un dels primers de l'Estat que disposa d'una unitat específica per a la utilització de la biòpsia líquida per al diagnòstic de pacients amb diferents tipus de malalties oncològiques.

La biòpsia líquida consisteix a la detecció, gràcies a una anàlisi de sang, de l'ADN tumoral al plasma sanguini. A través dels seus nivells i mutacions es pot determinar el tipus de tumor i el millor tractament possible. Tot plegat, amb una prova no invasiva i que complementa, o en alguns casos, fins i tot, substitueix a les biòpsies tradicionals, que, en alguns tipus de càncers, no permeten obtenir grans quantitats de teixit per analitzar. Aquesta tècnica permet ampliar el nombre de pacients que es poden beneficiar d'una alternativa diagnòstica no invasiva, que permet fer un seguiment personalitzat de la seva evolució i decidir amb precisió el tipus de tractament més adequat.

Primera Unitat de Biòpsia Líquida a Catalunya a l'Hospital del Mar

Patologia Digital

L'atenció sanitària personalitzada comença amb un diagnòstic de precisió.

La patologia digital ens obre la porta a la patologia computacional i l'aplicació d'algorismes i intel·ligència artificial per aconseguir diagnòstics encara més precisos.

L'Hospital del Mar, un dels primers hospitals d'Espanya que adopta la patologia digital.

Diagnòstic molecular del càncer

El diagnòstic molecular del càncer és una tecnologia que millora l'estudi de marcadors de diagnòstic i pronòstic de les malalties tumorals, i permet determinar les alteracions genètiques que defineixen la vulnerabilitat dels tumors a determinats tractaments -capacitat predictiva- i, en conseqüència, permet determinar un tractament més específic respecte de les característiques moleculars i genètiques dels tumors per als pacients amb càncer en què aquest procediment estigui indicat d'acord amb l'evidència.

La Dra. Bea Bellosillo, responsable del Laboratori de Biologia Molecular del Servei d'Anatomia Patològica i el seu equip, us expliquen en què consisteix el diagnòstic molecular del càncer en aquest vídeo. 

S'identifiquen les següents àrees tècniques:

  • Citologia: estudi de les cèl·lules extretes mitjançant frotis, punció o de líquids orgànics, per arribar a un diagnòstic.

  • Biòpsies i patologia quirúrgica: estudi de fragments tissulars o òrgans per diagnosticar, classificar i estratificar les malalties segons les alteracions microscòpiques i moleculars.

  • Autòpsies clíniques: estudi de les malalties en pacients que han mort a l'hospital.

  • Citogenètica: Estudi de les alteracions genètiques en mostres cel·lulars, teixits o cultius mitjançant cariotip, hibridació in situ (FISH/SISH) o amb arrays.

  • Biologia molecular: Estudi de les alteracions genètiques mitjançant PCR o seqüenciació, en diferents tipus de mostres (citologies, biòpsies, biòpsia líquida).

  • Citologia hematològica: Estudi de malalties hematològiques amb l'ús del microscopi (mostres de sang o moll d'os), del citòmetre de flux o de cultius.

  • Immunologia: Estudi de les malalties associades a alteracions del sistema immunitari amb diferents tècniques.