Què ens fa diferents

El Servei de Diagnòstic Integrat és una unitat d’excel·lència que permet avançar en la predicció, personalització, precisió diagnòstica i, per tant, en la medicina personalitzada, donant una resposta àgil i òptima per als pacients.

 • Millorem el suport i orientació clínica als professionals assistencials i no assistencials, amb un tracte personal directe.

 • Integrem sistemes d'informació, millorant l'agilitat en la resposta i incorporant noves eines basades en big data, intel·ligència artificial i deep learning, que faciliten la precisió diagnòstica i la medicina personalitzada.

 • Disposem d’equipaments nous i renovats, tant per a l'adquisició d'imatges diagnòstiques com per al seu processament, emmagatzematge, distribució i visualització.

 • Oferim un servei de diagnòstic per a la imatge, organitzat per òrgans i sistemes, amb seccions de tòrax i imatge cardíaca, abdomen i genitourinari, neurologia, cap i coll, radiologia osteomuscular, mama i radiologia vascular intervencionista.

 • Tenim un equip de professionals experts en el diagnòstic i intervenció en cada àmbit, amb una atenció propera i centrada en el pacient. Participen en comitès multidisciplinaris, assajos i projectes de col·laboració.

 • Utilitzem noves tècniques de diagnòstic per la imatge i de medicina nuclear i de l'àrea de radiologia vascular intervencionista, tant per a l'activitat urgent com programada.

 • Disposem d’una nova àrea de laboratori de microbiologia.

 • Potenciem les àrees de biologia molecular, genètica i immunologia.

 • Es permet l’accés a les dades des de qualsevol lloc i amb accés segur.

 • Potenciem l’àrea de recerca i innovació.

 • Som el motor d'una xarxa integrada per altres hospitals catalans formada pel Consorci Sanitari del Maresme, Badalona Serveis Assistencials, l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, l’Hospital de Sant Celoni, l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella i l’Hospital Comarcal de Blanes.