Recerca

La recerca del servei d'urologia es vehicula a través de la participació en el GRUP DE RECERCA DE CÀNCER GENITOURINARI del Programa de Càncer de l’IMIM.

El desenvolupament d'una Urologia moderna exigeix una investigació de qualitat. Tota l'activitat de recerca des de la bàsica, la clínica o relacionada amb els assaigs clínics, com la quirúrgica és fonamental per a nosaltres.  

La nova organització del Servei és conscient d'aquesta realitat i promou la creació de grups de treball, vinculats a les Unitats Funcionals i a les Unitats Clíniques, que puguin portar a terme aquesta tasca.

Els principis sobre els quals gira aquesta idea són:

  1. Assignar àrees d'interès assistencial i de recerca als diferents membres del Servei.
  2. Potenciar els projectes d'aquelles àrees considerades preferents o estratègiques, amb la intenció de centrar i no dispersar els objectius.
  3. Facilitar la dedicació a temps parcial dels membres del Servei que desitgin realitzar recerca.
  4. Aconseguir els recursos externs necessaris per a desenvolupar la recerca.
  5. Promoure i fomentar sinergies amb Grups de recerca ja consolidats, dins i fora de l'Hospital.

Com a servei medico-quirúrgic i reflectint la realitat assistencial a la qual la investigació pretén servir, el Servei d'Urologia potencia principalment tres àrees preferents:

La recerca bàsica

El fonament de la recerca bàsica és comprendre els fenòmens subjacents en un determinat procés fisiopatològic. La rellevància de la recerca bàsica en la medicina moderna queda exposada en els enfocaments de la medicina de la translació, perquè els avenços científics tinguin una aplicació real en l'assistència del pacient. No obstant això, i malgrat que un Servei clínic no disposa habitualment de personal específic capacitat en aquesta camp, ni de mitjans per desenvolupar aquest tipus de recerca, el Servei d'Urologia pretén promoure aquesta activitat.

  • En el moment actual disposem d'una línia de recerca consolidada en Urologia Oncològica constituïda pel Grup de Recerca de Càncer genitourinari i coordinat pel Dr. Lloreta. Aquest grup es troba integrat en el Programa de Recerca en Càncer de l'Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) liderat pel Dr. J. Albanell. Es troben en actiu diversos ajuts FIS i diverses línies de recerca tant en càncer de pròstata com d'uroteli. Se n'han derivat publicacions internacionals, comunicacions a congressos, així com Tesis Doctorals.

Recerca clínica

En els últims anys s'ha obtingut experiència en investigació en el marc dels assaigs clínics, base per obtenir una dinàmica interna d'investigació i aconseguir recursos externs. La nova estructura del Servei d'Urologia permet en primer lloc, que els responsables del desenvolupament de la investigació clínica, en el context d'un assaig clínic, siguin els investigadors principals. I en segon lloc, que els recursos així obtinguts, siguin novament invertits en línies de recerca que permetin mantenir l'activitat investigadora del Servei, independentment dels ajuts externs. Les àrees considerades preferents o estratègiques per a la investigació clínica són les relacionades amb les Unitats Funcionals: l'àrea oncològica, el trasplantament renal i el sòl pelvià.

Recerca quirúrgica

L'objectiu de la recerca en aquest camp és oferir les bases per al desenvolupament de noves intervencions, modificar les ja existents, de tal manera que sigui més fàcil la seva execució, així com desenvolupar tècniques quirúrgiques menys invasives, que proporcionin millors resultats i amb menor morbiditat. La rellevància d'aquest tipus d'investigació en la medicina moderna es mesura en termes de qualitat percebuda pel pacient.

També mitjançant la investigació quirúrgica es propicia el desenvolupament de nous instruments i el disseny de dispositius per dur a terme procediments concrets, amb un clar benefici per al pacient, per al cirurgià i per a l'hospital. Aquest tipus d'investigació original pot portar al desenvolupament de patents i registres per a la seva generalització i ús posterior.

Es pretén potenciar aquest tipus de recerca quirúrgica que és absolutament imprescindible dins d'un Servei medico-quirúrgic que busca l'excel·lència en l'assistència. Amb freqüència, la recerca quirúrgica ha de recolzar-se en les ciències bàsiques, concretament en l'anatomia i l'embriologia, per dur a terme estudis en cadàvers, que després són extrapolables als pacients en el quiròfan. Així mateix, el desenvolupament de pròtesi i la utilització de nous materials en cirurgia, implica estudis sofisticats al laboratori de biomecànica, així com estudis de biocompatibilitat al laboratori de materials i en animals d'experimentació, abans del seu ús definitiu en humans.

En el camp de la Cirurgia Uretral reconstructiva estem col·laborant en un estudi bàsic amb el Departament d'Anatomia de la Universitat Central de Barcelona (Dra. Carreres), per conèixer en detall les bases anatòmiques de la doble circulació axial de l'uretroplastia amb la tècnica del "BAES-flap" descrita per nosaltres l'any 1997.

En el camp de la incontinència urinària femenina, estem col·laborant en el desenvolupament d'una nova pròtesi hidràulica regulable, conjuntament amb el Prof. J. Mª Gil-Vernet (Catedràtic Emèrit de la Universitat Central de Barcelona) i una multinacional Europea amb seu a França, el prototip de la qual ja va ser patentada.

A més, s'establiran contactes i accions dirigides a col·laborar en la recerca quirúrgica del Trasplantament Renal, amb el Servei d'Urologia de l'Hospital Clínic de Barcelona (Dr. A. Alcaraz i Dr. R. Alvarez-Vijande), ja que ells tenen una sòlida línia de recerca clínica i experimental amb animals d'investigació.

Més informació:

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2023 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat