Unitat Funcional de Malalties Autoimmunes Sistèmiques i Vasculitis

Les malalties autoimmunes sistèmiques (EAS) són un grup de malalties molt infreqüents caracteritzades per una desregulació del sistema immune, afectant múltiples òrgans durant el seu curs evolutiu i comportant una alta morbiditat i impacte socioeconòmic.

A l'Hospital del Mar s'atenen de manera multidisciplinària pacients afectes de MAS des de fa més de vint anys. El nostre equip multidisciplinar està format per professionals amb llarga trajectòria i experiència en el maneig d'aquestes malalties, oferint una assistència integral, transversal i desburocratitzada, que permet un abordatge holístic i consensuat d'aquestes patologies.

Els objectius de la Unitat són:

  • Oferir una assistència transversal i d'excel·lència en l'atenció d'aquests pacients, simplificant els circuits assistencials, reduint els temps de demora i consensuant una estratègia terapèutica comuna per millorar-ne el maneig i la supervivència, així com optimitzar els recursos.
  • La desburocratització de l'atenció mèdica a través de la integració de les diferents especialitats assistencials amb un objectiu d'eficiència.
  • La protocol·lització de tota la patologia autoimmune per reduir la variabilitat, fent un seguiment rigorós de les Guies de Pràctica Clínica i protocols interns, però sempre individualitzant d'acord amb la necessitat individual de cada pacient.
  • La recollida sistemàtica de tota l'activitat realitzada amb la creació de bases de dades conjuntes.
  • Incentivar les activitats de formació i docència tant intragrup com adreçades a altres professionals o pacients.
  • Fomentar les activitats divulgatives per donar visibilitat a aquestes malalties minoritàries.
  • Avivar la ideació de nous projectes de recerca i col·laboració amb altres centres, així com la participació en assaigs clínics.

Recentment a la convocatòria 01/2021 del Servei Català de la Salut d'unitats d'expertesa clínica (UEC) en malalties minoritàries (MM), la nostra unitat ha estat acreditada a l'àrea de "malalties autoimmunes sistèmiques i vasculitis”

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat