Funcionament

Atès que la clínica en aquestes malalties és molt variada, el maneig i el seguiment del pacient es realitzarà en funció de les necessitats individuals de cada pacient. Tot i així, hi ha una àmplia xarxa de sessions multidisciplinàries del grup per presentar casos clínics complexos de manera conjunta, amb l'objectiu d'aconseguir una assistència transversal i integral i l'excel·lència en l'atenció d'aquests pacients. Amb això, se simplifiquen els circuits assistencials, redueixen els temps de demora, s'optimitzen recursos i es consensua l'estratègia terapèutica per millorar el maneig i el pronòstic.

Periodicitat mínima, composició de les sessions i temes a tractar:

Sessions multidisciplinars:

 • Sessió malalties autoimmunes sistèmiques. Especialitats constants: REU, MI, DER, Pneumologia (NEU), NEF. En funció dels casos clínics, hi participen altres especialitats. Sessió clínica quinzenal, sessió científica mensual.
 • Sessió d'Anatomia Patològica (AP):
  • AP, Neurologia (NEU), Reumatologia (REU) i Medicina Interna (MI). Quinzenal.
  • AP i Dermatologia (DER): Setmanal.
  • AP i Nefrologia (NEF): Setmanal.
  • Comentar pacients d'alta complexitat. Consensuar actuació.

A més, la Unitat té relació transversal amb els següents Comitès

 • Comitè de Malaltia Pulmonar Intersticial (EPID): NEU, REU, Radiologia, AP i Cirurgia Toràcica. Sessió clínica quinzenal, sessió científica mensual.
  • Discutir pacients amb EPID amb diagnòstic incert (clínica + radiologia).
  • Consensuar indicació de biòpsia pulmonar (toràcica oberta i criobiòpsia).
  • Revisió biòpsies pulmonars.
 • Comitè d'Hipertensió Pulmonar: NEU, REU, MI i Cardiologia. Quinzenal.

Compromís social

 • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat