Tractaments específics, depenent del tipus d’ictus

El tractament específic s'administra en alguns ictus isquèmics o trombosi, i consisteix fonamentalment en l'administració de fàrmacs fibrinolítics, que dissolen el coàgul, amb la qual cosa es recanalitza el flux a l'artèria obstruïda, la qual cosa permet salvar el teixit cerebral que està fet malbé.

Aquest tractament només pot utilitzar-se en les primeres hores de l'ictus per motius de seguretat i en unes condicions molt concretes. S'ha demostrat que és més efectiu quan abans s'administra.

S'aplica per via endovenosa durant 1 hora. En pacients seleccionats i també en les primeres hores es pot fer a través d'un cateterisme la recanalització directament de l'artèria obstruïda i extracció del trombus mitjançant dispositius (stent retrievers), que l'atrapen i restableixen així el flux arterial.

L'efecte secundari més greu d'aquests medicaments o procediments és la possibilitat de patir una hemorràgia cerebral, però succeeix en un nombre petit de pacients (entre 4-6%). Aquests fàrmacs s'han d'aplicar en centres especialitzats per poder controlar de forma més estricta el pacient i detectar les possibles complicacions de forma precoç. El neuròleg és el responsable de coordinar tot el procés terapèutic, a més de tot un equip multidisciplinari que intervé en aquest circuit: equips d'urgències, rehabilitació, infermeria, radiologia, laboratori, etc, i altres especialistes en funció de les necessitats i de l'evolució del pacient, per exemple el servei de Cirurgia Vascular, Cardiologia, Neurocirurgia, Rehabilitació, Geriatria, Cures intensives, etc.

Un altre tipus de tractament són els antiagregants plaquetaris i els anticoagulants, que s'administren en tots els pacients per reduir el risc de repetició d'un nou ictus. En funció del tipus d'infart o de les circumstàncies de cada pacient se'n pot elegir un o un altre.

A més, és molt important controlar des de l'inici dels símptomes els factors de risc vascular, iniciant, si és necessari, algun tractament: diabetis, hipertensió arterial, hipercolesterolèmia o malalties cardíaques. S'han de seguir hàbits de conducta saludables, com realitzar una dieta mediterrània i evitar l'obesitat, el tabac i l'alcohol.