Publicacions

 • Gener de 2014 · Memòries

  Memòria 2013 del servei d’Oncologia radioteràpica del PSMAR

  En l'informe que s'adjunta trobareu tota la informació relacionada amb les activitats desenvolupades pel servei d’Oncologia radioetràpica durant l'any 2013.

 • Desembre de 2014 · Memòries

  Memòria Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques 2013

  Adjuntem la Memòria de l’IMIM 2013 que aquest any estrena nou format i amplia el seu contingut.

 • Novembre 2014 · Memòries

  Memòria Parc de Salut MAR 2013

  Ampliar objectius, ampliar horitzona

  Amb el títol Ampliar objectius, ampliar horitzons us presentem la Memòria del Parc de Salut MAR, un document de recapitulació del 2013 que, més enllà d'incloure el resum de l'activitat i les actuacions més destacades, reflecteix els objectius i reptes de futur. Un testimoni de com el PSMAR obre la mirada per ampliar els seus horitzons i fixar-se nous objectius pel que fa al model de governança, la sostenibilitat econòmica, l'assistència, la qualitat, els professionals, el coneixement i la comunitat.

 • Setembre 2013 · Memòries

  Memòria Parc de Salut MAR 2012

  Més reptes, més compromisos

  Amb el títol Més reptes, més compromisos us presentem la Memòria Parc de Salut MAR 2012. Al costat d'un resum de l'activitat en dades i actuacions, hi trobareu els objectius que ens proposem pel que fa a governança, sostenibilitat, assistència, qualitat, professionals, coneixement i qualitat, i que seran la mesura per avaluar d'aquí a un any els nostres compromisos.

 • Febrer 2013 · Memòries

  Memòria Acadèmica de l'Escola Superior d'Infermeria del Mar 2012

  Us presentem la Memòria de l'Escola Superior d'Infermeria del Mar, centre docent adscrit a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. L'Escola fou avalada amb el nivell avançat per l'Agència de Qualitat Universitària de Catalunya (AQU Catalunya) el 19 febrer 2009.

 • Desembre 2012 · Memòries

  Memòria Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) 2011

  Us presentem la Memòria de l'INAD 2011. El document no s'ha elaborat com una memòria convencional que descrigui exclusivament l'activitat portada a terme i reti comptes d'un any, sinó que intenta ser un document de caràcter corporatiu que descriu de manera exhaustiva els processos assistencials que ordenen l'activitat de l'INAD i el desenvolupament d'aquest en els diferents dispositius. Així mateix, reflecteix l'enfocament i l'organització per processos assistencials en el tractament de la patologia psiquiàtrica i les addiccions, com també recull l'aposta en els àmbits de la recerca i la dedicació a la docència, que prefiguren clarament el nostre futur.

 • Desembre 2012 · Memòries

  Memòria Tècnica PSMAR 2011

  Àrea d'influència. Activitat assistencial. Qualitat. Docència. Recerca. Recursos Humans. Compte de resultats.

 • Octubre 2012 · Memòries

  Memòria Parc de Salut MAR 2011

  Nou escenari, noves respostes

  Amb el títol Nou escenari, noves respostes us presentem la Memòria Parc de Salut MAR 2011. Més enllà de les dades estadístiques d'activitat que s'hi recullen, s'han tractat temes d'avenç com el compromís de professionals i les administracions amb el Pla de sostenibilitat econòmica, les aliances i sinergies en assistència i tecnologia amb altres centres en favor d'un sistema de salut més eficient, la seguretat del pacient i la pedagogia per a la coresponsabilització del ciutadà amb la pròpia salut i amb els recursos sanitaris, el treball orientat a la qualitat i l'eficiència, i la nostra estreta implicació comunitària, fruit d'una consciència professional amb una visió integral de l'atenció a les persones.

 • Desembre 2011 · Memòries

  Memòria Tècnica PSMAR 2010

  Àrea d'influència. Activitat assistencial. Qualitat. Docència. Recerca. Recursos Humans. Compte de resultats. Inversions. Resum per centres.

 • Setembre 2011 · Memòries

  Memòria Parc de Salut MAR 2010

  Tots els que formem el PSMAR sabem que estem en una organització de gran valor per la tasca social i professional que exerceix i per l'actiu de coneixement i innovació que aporta. Els fets que es recullen en aquesta memòria de 2010, tot i estar emmarcats en un context difícil mostren les línies corporatives que s'estan consolidant. Avancem en una organització sanitària integral que té un vessant comunitari però alhora actua com a centre especialitzat d'alt nivell. Josep Mª Via, president del PSMAR.

Compromís social

 • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2023 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat